എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും ഭദ്രം ഈ കൈകളിൽ. @par_vathy . . Follow & Support ❤️ . . . . . . .Like | Share | Tag | Follow . Credit: Unknown .. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ All rights and credit reserved to respective owner (s). If you have any copyright issues please DM or comment, we will do the needful . ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ . . . . . . . . . . . . #honeyrose #saniyaayyappan #pearlymaaney #rajishavijayan #priyaprakashvarrier #priyavarrier #samyukthamenon #manjimamohan #nikhilavimal #ramyanambeesan #anupama #keerthysuresh #mohanlal #nivinpauly #dulquersalmaan #nandhanavarma #rebamonicajohn #nithyamenon #anikhasurendran #prayagamartin #anusithara #estheranil #kochilive @kochilive #nivethathomas #karthikamuralidharan #niranjanaanoop #aiswaryalakshmi #aparnabalamurali #shaalinzoya #varalaxmisarathkumar