Advertisement

Nekada je bilo bolje? - E vidiš to ne razumem. Ti ćeš i posle par godina, kada ovaj trenutak sadašnjosti postane uspomena iz prošlosti, reći da je tad, misleći na sad, bilo bolje. - Ti si licemer znaš li? Uvek se kao nadaš boljoj budućnosti, a ustvari želiš da se ista ne pojavi. - Jer kako ćeš onda opravdati svoje samonezadovoljstvo? Ko će ti onda biti kriv? - I ko si ti da se uopšte nečemu nadaš? Ko ti je bilo šta dužan? - Dangubica je opasna znaš li? Ubedi te u mnoge nerealnosti. - Ne želiš ti nigde odavde. Tebi je ovde najbolje. 🖋️ #tekst #tekstovi #citati #citatdana #ljubavnicitati #ljubavzaljubav #ljubavnistihovi #rec #sreća #srecanajveca #srecan #inspiracija #pisanje #snovi #tubicz #130danainstagrama