#آنیسا Instagram photos and videos

Advertisement
شاید کسی باور نکند
اما
من دلتنگ نگاهت میشوم 
وقتی تو در خوابی!
#عشق #دوست داشتن #نگاهت #آرامش 
#آنیسا #دوستتتتتتتتتتتتتت_دارم_به_اندازه_دنيايى_كه_هرگز_تموم_نميشه️
1

شاید کسی باور نکند اما من دلتنگ نگاهت میشوم وقتی تو در خوابی! #عشق #دوست داشتن #نگاهت #آرامش #آنیسا #دوستتتتتتتتتتتتتت_دارم_به_اندازه_دنيايى_كه_هرگز_تموم_نميشه️

قیافه ذوق زده رو نگاه
با وروجک رفته بودیم پیاده روی که یهو چشمش افتاد به این توپ به قول خودش (بووو)،حالا از آنیسا که بووو بخر،از من که صبر کن با بابا بیایم بخریم،آخه چطوری برمیگشتیم خونه
فسقلم که حال راه رفتن نداره و همش بغل منه آخر سر هم آنیسا پیروز شدا.و... من 
آنیسا
بووو
.
دیگه خودتون تصور کنید چطوری برگشتیم خونه
چشماش از ذوق چقد شده
. .____

#ماشاالله_لاحول_و_لاقوه_الا_باالله_العلی_العظیم #ن #نینی_ناز #نینی_کوچولو #لاکچری #دخترونه #دخترانه #عاشقانه #عروسک #دوستت_دارم #سیسمونی #تفریح #مدلینگ_کودک #مدل #پیاده_روی #پیاده_گردی
#عشق #نینی_خوشگل #کودک #مادرانه #عکاسی#آنیسا #بارداری_کودک #فرشته #عشقولانه #لاکچری_تهران
#لاکچری_طور #نینی_دختر #نینی_بامزه #توپ
21

قیافه ذوق زده رو نگاه با وروجک رفته بودیم پیاده روی که یهو چشمش افتاد به این توپ به قول خودش (بووو)،حالا از آنیسا که بووو بخر،از من که صبر کن با بابا بیایم بخریم،آخه چطوری برمیگشتیم خونه فسقلم که حال راه رفتن نداره و همش بغل منه آخر سر هم آنیسا پیروز

ماکسی مجلسی خزان 
سایز38تا52
طبق ژورنال
قیمت 108000ت
 گالری#آنیسا#مجلسی#مانتو#اسپرت،#پانچ#حریر#شانتون#شلوار#دیپلمات#مرواریدی#شومیز#تاپ#شلوارک#یکسره#خواب#مایو#دامن#شال#روسری#
لینک کانال تلگرام t.me/anisa960
0

ماکسی مجلسی خزان سایز38تا52 طبق ژورنال قیمت 108000ت گالری#آنیسا #مجلسی #مانتو #اسپرت ،#پانچ #حریر #شانتون #شلوار #دیپلمات #مرواریدی #شومیز #تاپ #شلوارک #یکسره #خواب #مایو #دامن #شال #روسری # لینک کانال تلگرام t.me/anisa960

ماکسی مجلسی خزان
سایز38تا52
طبق ژورنال
قیمت 108000ت
 گالری#آنیسا#مجلسی#مانتو#اسپرت،#پانچ#حریر#شانتون#شلوار#دیپلمات#مرواریدی#شومیز#تاپ#شلوارک#یکسره#خواب#مایو#دامن#شال#روسری#
لینک کانال تلگرام t.me/anisa960
0

ماکسی مجلسی خزان سایز38تا52 طبق ژورنال قیمت 108000ت گالری#آنیسا #مجلسی #مانتو #اسپرت ،#پانچ #حریر #شانتون #شلوار #دیپلمات #مرواریدی #شومیز #تاپ #شلوارک #یکسره #خواب #مایو #دامن #شال #روسری # لینک کانال تلگرام t.me/anisa960

Advertisement
ماکسی مجلسی خزان 
سایز38تا52
طبق ژورنال
قیمت 108000ت
 گالری#آنیسا#مجلسی#مانتو#اسپرت،#پانچ#حریر#شانتون#شلوار#دیپلمات#مرواریدی#شومیز#تاپ#شلوارک#یکسره#خواب#مایو#دامن#شال#روسری#
لینک کانال تلگرام t.me/anisa960
0

ماکسی مجلسی خزان سایز38تا52 طبق ژورنال قیمت 108000ت گالری#آنیسا #مجلسی #مانتو #اسپرت ،#پانچ #حریر #شانتون #شلوار #دیپلمات #مرواریدی #شومیز #تاپ #شلوارک #یکسره #خواب #مایو #دامن #شال #روسری # لینک کانال تلگرام t.me/anisa960

ماکسی مجلسی خزان 
سایز38تا52
طبق ژورنال
قیمت 108000ت
 گالری#آنیسا#مجلسی#مانتو#اسپرت،#پانچ#حریر#شانتون#شلوار#دیپلمات#مرواریدی#شومیز#تاپ#شلوارک#یکسره#خواب#مایو#دامن#شال#روسری#
لینک کانال تلگرام t.me/anisa960
0

ماکسی مجلسی خزان سایز38تا52 طبق ژورنال قیمت 108000ت گالری#آنیسا #مجلسی #مانتو #اسپرت ،#پانچ #حریر #شانتون #شلوار #دیپلمات #مرواریدی #شومیز #تاپ #شلوارک #یکسره #خواب #مایو #دامن #شال #روسری # لینک کانال تلگرام t.me/anisa960

Advertisement
ماکسی مجلسی دالیا
سایز38تا52
طبق ژورنال
قیمت 132000ت
 گالری#آنیسا#مجلسی#مانتو#اسپرت،#پانچ#حریر#شانتون#شلوار#دیپلمات#مرواریدی#شومیز#تاپ#شلوارک#یکسره#خواب#مایو#دامن#شال#روسری#
لینک کانال تلگرام t.me/anisa960
0

ماکسی مجلسی دالیا سایز38تا52 طبق ژورنال قیمت 132000ت گالری#آنیسا #مجلسی #مانتو #اسپرت ،#پانچ #حریر #شانتون #شلوار #دیپلمات #مرواریدی #شومیز #تاپ #شلوارک #یکسره #خواب #مایو #دامن #شال #روسری # لینک کانال تلگرام t.me/anisa960

ماکسی مجلسی نازی2 
سایز38تا52
طبق ژورنال
قیمت 128000ت
 گالری#آنیسا#مجلسی#مانتو#اسپرت،#پانچ#حریر#شانتون#شلوار#دیپلمات#مرواریدی#شومیز#تاپ#شلوارک#یکسره#خواب#مایو#دامن#شال#روسری#
لینک کانال تلگرام t.me/anisa960
0

ماکسی مجلسی نازی2 سایز38تا52 طبق ژورنال قیمت 128000ت گالری#آنیسا #مجلسی #مانتو #اسپرت ،#پانچ #حریر #شانتون #شلوار #دیپلمات #مرواریدی #شومیز #تاپ #شلوارک #یکسره #خواب #مایو #دامن #شال #روسری # لینک کانال تلگرام t.me/anisa960

ماکسی مجلسی نازی2 
سایز38تا52
طبق ژورنال
قیمت 128000ت
 گالری#آنیسا#مجلسی#مانتو#اسپرت،#پانچ#حریر#شانتون#شلوار#دیپلمات#مرواریدی#شومیز#تاپ#شلوارک#یکسره#خواب#مایو#دامن#شال#روسری#
لینک کانال تلگرام t.me/anisa960
0

ماکسی مجلسی نازی2 سایز38تا52 طبق ژورنال قیمت 128000ت گالری#آنیسا #مجلسی #مانتو #اسپرت ،#پانچ #حریر #شانتون #شلوار #دیپلمات #مرواریدی #شومیز #تاپ #شلوارک #یکسره #خواب #مایو #دامن #شال #روسری # لینک کانال تلگرام t.me/anisa960

ماکسی مجلسی نازی2 
سایز38تا52
طبق ژورنال
قیمت 128000ت
 گالری#آنیسا#مجلسی#مانتو#اسپرت،#پانچ#حریر#شانتون#شلوار#دیپلمات#مرواریدی#شومیز#تاپ#شلوارک#یکسره#خواب#مایو#دامن#شال#روسری#
لینک کانال تلگرام t.me/anisa960
0

ماکسی مجلسی نازی2 سایز38تا52 طبق ژورنال قیمت 128000ت گالری#آنیسا #مجلسی #مانتو #اسپرت ،#پانچ #حریر #شانتون #شلوار #دیپلمات #مرواریدی #شومیز #تاپ #شلوارک #یکسره #خواب #مایو #دامن #شال #روسری # لینک کانال تلگرام t.me/anisa960

ماکسی مجلسی نازی2 
سایز38تا52
طبق ژورنال
قیمت 128000ت
 گالری#آنیسا#مجلسی#مانتو#اسپرت،#پانچ#حریر#شانتون#شلوار#دیپلمات#مرواریدی#شومیز#تاپ#شلوارک#یکسره#خواب#مایو#دامن#شال#روسری#
لینک کانال تلگرام t.me/anisa960
1

ماکسی مجلسی نازی2 سایز38تا52 طبق ژورنال قیمت 128000ت گالری#آنیسا #مجلسی #مانتو #اسپرت ،#پانچ #حریر #شانتون #شلوار #دیپلمات #مرواریدی #شومیز #تاپ #شلوارک #یکسره #خواب #مایو #دامن #شال #روسری # لینک کانال تلگرام t.me/anisa960

پیج مدل برتر
نام مدل:آنیسا دهقان پور
#آنیسا
@princess_anisa95 
@modelbartarnews 
#model
3

پیج مدل برتر نام مدل:آنیسا دهقان پور #آنیسا @princess_anisa95 @modelbartarnews #model

من یک‌مادرم

مادری که هرگز کودکی کردن را فراموش نخواهد کرد.
مادری که باتولد کودکش دوباره متولد شد.
هم پای او قد کشید هم تراز او اندیشید
هم زبان با او سخن گفت .با چشمان او دید و با گوشهای او شنید و با دستان او لمس کرد.
تا بفهمد فرزند دو ساله اش چه میخواهد.
که در سه سالگی چه چیزی شادش میکند.
که وقتی چهار ساله است چه... و در پنج سالگی... تا نباشد آن مادری که دستان کوچک فرزند پنج ساله اش را به نوشتن مشق عادت میدهد در حالی که کودکش درخیال خود مشغول گِل بازیست.
تا همان مادری باشد که به فرزندش کودکی کردن هدیه میدهد نه مشقت ساعتها نشستن در کلاسهای بی پنجره ی بی روح را.
مادری که برای شادی کودکش بهانه نمیسازد،بستر فراهم میکند.

من یک مادرم....
____

#ماشاالله_لاحول_و_لاقوه_الا_باالله_العلی_العظیم #نینی_ناز #نینی_کوچولو #لاکچری #دخترونه #دخترانه #مادرم_دوستت_دارم #مادری #عاشقانه #عروسک #دوستت_دارم #سیسمونی #مادر
#عشق #نینی_خوشگل #کودک #مادرانه #عکاسی#آنیسا #بارداری_کودک #فرشته 
#instagram_kids #i_love_you #babylife #baby_luxe #babylove
22

من یک‌مادرم مادری که هرگز کودکی کردن را فراموش نخواهد کرد. مادری که باتولد کودکش دوباره متولد شد. هم پای او قد کشید هم تراز او اندیشید هم زبان با او سخن گفت .با چشمان او دید و با گوشهای او شنید و با دستان او لمس کرد. تا بفهمد فرزند دو ساله اش چه میخ

امروز یاد آور بهترین تصمیم زندگیمه ازدواج با بهترین مرد دنیا 
سالگرد ازدواجمون مبارک عشق من 

برای من لیوان همیشه نیمه پره و برای تو همیشه نیمه خالی اما این دقیقا چیزیه ک ما رو مکمل هم میکنه 

اهمیتی نداره ک اولین سالگرد، چهارمین سالگرد یا پانزدهمین سالگرد ازدواجمون باشه 
چیزی ک مهمه اینه ک همیشه عاشقت خواهم بود و عاشقم خواهی بود

همیشه دوست دارم و عاشقتم وحید جونم‍‍
#سالگرد ازدواجمون#عشق#آنیسا#وحید#چهارمین#سالگرد#دوست #دارم #همیشگی
38

امروز یاد آور بهترین تصمیم زندگیمه ازدواج با بهترین مرد دنیا سالگرد ازدواجمون مبارک عشق من برای من لیوان همیشه نیمه پره و برای تو همیشه نیمه خالی اما این دقیقا چیزیه ک ما رو مکمل هم میکنه اهمیتی نداره ک اولین سالگرد، چهارمین سالگرد یا پانزدهمین

#زیباترین#آنیسا#anisa##دختردایی‌جان🧚‍️
0

#زیباترین #آنیسا #anisa ##دختردایی ‌جان🧚‍️

دردت من قلبم...
#anisa#آنیسا#
7

دردت من قلبم... #anisa #آنیسا #

بزرگ‌ترین لذت زندگی من
داشتن دختری مانند توست

قشنگم
بدان که زندگی ما بدون تو غیرممکن بود
همیشه بدان که ما عاشق تو هستیم
و برایت بهترین‌ها را همراه با شادی و هیجان آرزومندیم

باتشکر از پانیذ عزیز و گروه خوب
@ kids_modelinq_agence
وتشکر از نسرین عزیز
@ helma.kids
@helma.photo

#آنیسادهقانپور#آنیسا #مدل #مدلینگ_دختر #مدلینگ #مدلینگ_ایران #فوتومدلینگ #فوتومدل #دختر_ناز #دختر #ژست#استایل#راحتی #برند #خاص#زیبارو
19

بزرگ‌ترین لذت زندگی من داشتن دختری مانند توست قشنگم بدان که زندگی ما بدون تو غیرممکن بود همیشه بدان که ما عاشق تو هستیم و برایت بهترین‌ها را همراه با شادی و هیجان آرزومندیم باتشکر از پانیذ عزیز و گروه خوب @ kids_modelinq_agence وتشکر از نسرین عزیز

جانِ من
عشقِ من
دخترم
زیباترین و بالاترین شادی دنیا را به من بخشیدی
مادر تو بودن لیاقت میخواهد و شاکر ترینم

#آنیسادهقانپور #آنیسا #آنیسا #مدل #مدلینگ_دختر #مدلینگ_ایران #مدلينگ # فوتومدل#فوتومدلینگ #زیبارو #راحتی #ژست #ژست_عکاسی #برند #دختر_ناز #دختر
6

جانِ من عشقِ من دخترم زیباترین و بالاترین شادی دنیا را به من بخشیدی مادر تو بودن لیاقت میخواهد و شاکر ترینم #آنیسادهقانپور #آنیسا #آنیسا #مدل #مدلینگ_دختر #مدلینگ_ایران #مدلينگ # فوتومدل#فوتومدلینگ #زیبارو #راحتی #ژست #ژست_عکاسی #برند #دختر_ناز #دخت

۲۰۸۵ مجلسی
مطابق عکس ژورنال با تنخور عالی
ضمانت کیفیت پارچه و دوخت

پشت زیپ دارد
جنس: تور & میکرو جودون
سایز: فری (38 الی 44)
قد از سرشونه: 100

قیمت : ۷۰ تومان تک فروشی 
@mezoninternete.anisa 
@mezoninternete.anisa
@mezoninternete.anisa 
@mezoninternete.anisa 
@mezoninternete.anisa 
#آنیسا#مزون#زندگی#برکت#شادی#قانون#جذب#عشق#دوستی#محبت#لباس#مزون#فروش#تهران#مد#ایران#مانتو#شلوار#همراه#جنوب#فشن#پخش#زنان#شیک#ورزش#اینترنتی#
0

۲۰۸۵ مجلسی مطابق عکس ژورنال با تنخور عالی ضمانت کیفیت پارچه و دوخت پشت زیپ دارد جنس: تور & میکرو جودون سایز: فری (38 الی 44) قد از سرشونه: 100 قیمت : ۷۰ تومان تک فروشی @mezoninternete.anisa @mezoninternete.anisa @mezoninternete.anisa @mezoninte

تیشرت و شلوار
سایز فری 36تا42
0151
تن خور عالی و بی نظیر
جنس تیشرت ویسکوز شلوار کرپ سوزنی
قیمت:۱۰۵هزار تومان. تک فروشی 
@mezoninternete.anisa 
@mezoninternete.anisa
@mezoninternete.anisa 
@mezoninternete.anisa 
@mezoninternete.anisa 
#آنیسا#مزون#زندگی#برکت#شادی#قانون#جذب#عشق#دوستی#محبت#لباس#مزون#فروش#تهران#مد#ایران#مانتو#شلوار#همراه#جنوب#فشن#پخش#زنان#شیک#ورزش#اینترنتی#
0

تیشرت و شلوار سایز فری 36تا42 0151 تن خور عالی و بی نظیر جنس تیشرت ویسکوز شلوار کرپ سوزنی قیمت:۱۰۵هزار تومان. تک فروشی @mezoninternete.anisa @mezoninternete.anisa @mezoninternete.anisa @mezoninternete.anisa @mezoninternete.anisa #آنیسا #مزون #زندگ

#ست دو تیکه b&t
کد :1435
جنس : پنبه&ویسکوز
تن خور فوق العاده پولک دورو
سایز : فری(۳۶تا۴۲)
قیمت : ۷۰۰۰۰ تومان تک فروشی

@mezoninternete.anisa 
@mezoninternete.anisa
@mezoninternete.anisa 
@mezoninternete.anisa 
@mezoninternete.anisa 
#آنیسا#مزون#زندگی#برکت#شادی#قانون#جذب#عشق#دوستی#محبت#لباس#مزون#فروش#تهران#مد#ایران#مانتو#شلوار#همراه#جنوب#فشن#پخش#زنان#شیک#ورزش#اینترنتی#
0

#ست دو تیکه b&t کد :1435 جنس : پنبه&ویسکوز تن خور فوق العاده پولک دورو سایز : فری(۳۶تا۴۲) قیمت : ۷۰۰۰۰ تومان تک فروشی @mezoninternete.anisa @mezoninternete.anisa @mezoninternete.anisa @mezoninternete.anisa @mezoninternete.anisa #آنیسا #مزون #زندگی

یلدای 97
#یلدا#شب یلدا#یلدامبارک
#آنیسا
0

یلدای 97 #یلدا #شب یلدا#یلدامبارک #آنیسا

دلی یا دلبری، یا جان و یا جانان، 
نمی‌دانم!

همه هستی تویی
فی‌الجمله، این و آن نمی‌دانم...️ #عراقی 
#دختر_کوچولوی_نازم#آنیسا#دردونه#ته_تغاری#عشق#جانِ_جانان#خنده_هاشو_عشقه
8

دلی یا دلبری، یا جان و یا جانان، نمی‌دانم! همه هستی تویی فی‌الجمله، این و آن نمی‌دانم...️ #عراقی #دختر_کوچولوی_نازم #آنیسا #دردونه #ته_تغاری #عشق #جانِ_جانان #خنده_هاشو_عشقه

تابلو دکوراتیو مبينا جان مبارکشون باشه سفارش مشتری گلمون از شيراز قابل اجرا در رنگ و تِم های متفاوت همراه با جزییات و تزیینات دلخواه شما
ابعاد30×30

بهترین هدیه
جهت سفارش به دایرکت یا تلگرام مراجعه کنید.
#گیفت #گیفت_تولد #گیفت_سیسمونی #دکوراتیو_اتاق_کودک #یادبود#تابلو_کودک #تابلو_اسم#مالد #حروف#عاشقانه#تابلو#زوج#صورتی#روژینا#لِنا#مهرسا#ریحانه#آنیسا
2

تابلو دکوراتیو مبينا جان مبارکشون باشه سفارش مشتری گلمون از شيراز قابل اجرا در رنگ و تِم های متفاوت همراه با جزییات و تزیینات دلخواه شما ابعاد30×30 بهترین هدیه جهت سفارش به دایرکت یا تلگرام مراجعه کنید. #گیفت #گیفت_تولد #گیفت_سیسمونی #دکوراتیو_اتاق

ست تیکه خور
جنس:پنبه ویسکوز درجه۱
فری سایز:۳۶الی۴۲
رنگبندی:صورتی&ابی&قرمز&مشکی
قیمت:۹۸ هزار تومان تک فروشی
ارسال به کشور
@mezoninternete.anisa 
@mezoninternete.anisa
@mezoninternete.anisa 
@mezoninternete.anisa 
@mezoninternete.anisa 
#آنیسا#مزون#زندگی#برکت#شادی#قانون#جذب#عشق#دوستی#محبت#لباس#مزون#فروش#تهران#مد#ایران#مانتو#شلوار#همراه#جنوب#فشن#پخش#زنان#شیک#ورزش#اینترنتی#
1

ست تیکه خور جنس:پنبه ویسکوز درجه۱ فری سایز:۳۶الی۴۲ رنگبندی:صورتی&ابی&قرمز&مشکی قیمت:۹۸ هزار تومان تک فروشی ارسال به کشور @mezoninternete.anisa @mezoninternete.anisa @mezoninternete.anisa @mezoninternete.anisa @mezoninternete.anisa #آنیسا #مزون #زند

دو تیکه بیگ سایز Riton 
کد : 1130
جنس : کرپ و لمه
فری سایز 42 تا 48
تک رنگ (( مشکی ))
قد بلوز : 62
قد دامن : 86
قیمت عمده : ۹۸هزار تومان
@mezoninternete.anisa 
@mezoninternete.anisa
@mezoninternete.anisa 
@mezoninternete.anisa 
@mezoninternete.anisa 
#آنیسا#مزون#زندگی#برکت#شادی#قانون#جذب#عشق#دوستی#محبت#لباس#مزون#فروش#تهران#مد#ایران#مانتو#شلوار#همراه#جنوب#فشن#پخش#زنان#شیک#ورزش#اینترنتی#
1

دو تیکه بیگ سایز Riton کد : 1130 جنس : کرپ و لمه فری سایز 42 تا 48 تک رنگ (( مشکی )) قد بلوز : 62 قد دامن : 86 قیمت عمده : ۹۸هزار تومان @mezoninternete.anisa @mezoninternete.anisa @mezoninternete.anisa @mezoninternete.anisa @mezoninternete.anisa

ست نیم تنه و شلوار Riton 
کد : 1124
جنس : فلازيت 
فری سایز 38 تا 42 
تک رنگ 
قد بلوز از سر شانه : 52
قد شلوار : 92
قیمت عمده : ۱۱۰ هزار قیمت تک فروشی
@mezoninternete.anisa 
@mezoninternete.anisa
@mezoninternete.anisa 
@mezoninternete.anisa 
@mezoninternete.anisa 
#آنیسا#مزون#زندگی#برکت#شادی#قانون#جذب#عشق#دوستی#محبت#لباس#مزون#فروش#تهران#مد#ایران#مانتو#شلوار#همراه#جنوب#فشن#پخش#زنان#شیک#ورزش#اینترنتی#
0

ست نیم تنه و شلوار Riton کد : 1124 جنس : فلازيت فری سایز 38 تا 42 تک رنگ قد بلوز از سر شانه : 52 قد شلوار : 92 قیمت عمده : ۱۱۰ هزار قیمت تک فروشی @mezoninternete.anisa @mezoninternete.anisa @mezoninternete.anisa @mezoninternete.anisa @mezonint

‎انسان به کندی تغییر می‌کند! ‎
به همان کندی ای که بهار تبدیل به تابستان 
و تابستان تبدیل به پاییز و پاییز تبدیل 
به زمستان می‌شود، ‎
هرگز کسی نمی‌فهمد در کدام لحظه تابستان تبدیل به پاییز می‌شود. ‎
یک روز صبح از خواب بیدار می‌شویم و حس 
می‌کنیم هوا سرد است. 
پاییز وقتی ما در «خواب» بودیم فرارسیده است.
#آنیسا#آنیساخانم#آنیساکرمی#baby#cute#kids
5

‎انسان به کندی تغییر می‌کند! ‎ به همان کندی ای که بهار تبدیل به تابستان و تابستان تبدیل به پاییز و پاییز تبدیل به زمستان می‌شود، ‎ هرگز کسی نمی‌فهمد در کدام لحظه تابستان تبدیل به پاییز می‌شود. ‎ یک روز صبح از خواب بیدار می‌شویم و حس می‌کنیم هوا سر


جاده هرازه توی موهات
پرِ پیچ و تاب و قر و غمِ
پ.ن: عکسها آرشیوی هستن ؛ اونها رو تو لبتاب دیدم گفتم اینجام به اشتراک بذارم؛ مدیونید اگه فک کنید از این بیت شعر خوشم اومد دنبال یه عکس فرفری بودمکه با شعرم تناسب داشته باشه
#آنیسا_پویامهر 
#آنیسا 
#عکاسی_هنری 
#عکاسی
28

جاده هرازه توی موهات پرِ پیچ و تاب و قر و غمِ پ.ن: عکسها آرشیوی هستن ؛ اونها رو تو لبتاب دیدم گفتم اینجام به اشتراک بذارم؛ مدیونید اگه فک کنید از این بیت شعر خوشم اومد دنبال یه عکس فرفری بودمکه با شعرم تناسب داشته باشه #آنیسا_پویامهر #آنیسا #عکاسی

.
انگشترهای استیل با قیمت مناسب 
#انگشتر #استیل #گالری #آنیسا #پرهام تعداد محدود
0

. انگشترهای استیل با قیمت مناسب #انگشتر #استیل #گالری #آنیسا #پرهام تعداد محدود

...
دلگرمیهای تو،بالهای منن؛
چیزی بگو؛
گاهی چونانم بی تو،که عبور گربه ای لاغر،از کنارم،نگرانم میکند؛
با هر چه رود نام تورا میتوان سرود؛
با هر چه عشق نام تورا میتوان نوشت؛
بیمم از حصار نیست،که تمام قفل بسته را با دستهای کوچک تو،میتوان گشود؛
...
#anisa
#mahdialipour
#آنیسا
#مهدی_علیپور
138

... دلگرمیهای تو،بالهای منن؛ چیزی بگو؛ گاهی چونانم بی تو،که عبور گربه ای لاغر،از کنارم،نگرانم میکند؛ با هر چه رود نام تورا میتوان سرود؛ با هر چه عشق نام تورا میتوان نوشت؛ بیمم از حصار نیست،که تمام قفل بسته را با دستهای کوچک تو،میتوان گشود؛ ... #anisa

آمین
من وقتی زن و مردایی رو میبینم که تو پیری هنوز عاشق هم هستن و با احترام و عشق زندگی میکنن ،کیف میکنم
عشق یه معجزه اس،عاشق هرکی یا هرچی باشی بدستش میاری،فقط کافیه با عمق وجود بخوای.

آتنا نوشت:براتون زندگی سرشار از عشق آرزومندم
آنیسا خانوم هم که شد ملکه عشق بابا رضا و مامان آتنا

.
.

____

#ماشاالله_لاحول_و_لاقوه_الا_باالله_العلی_العظیم #نینی_ناز #نینی_کوچولو #لاکچری #دخترونه #دخترانه #لاکچری_لایف #عاشقانه #عروسک #دوستت_دارم #عشقبازی #عشقم #عشق_جان #احساس #احساسی #دعا #کارما #کارما #خانواده #فشن_مد #عروس #خانواده_عشق #عروسی #عروسی_ایرانی #عشق #آنیسا 
#i_love_u
7

آمین من وقتی زن و مردایی رو میبینم که تو پیری هنوز عاشق هم هستن و با احترام و عشق زندگی میکنن ،کیف میکنم عشق یه معجزه اس،عاشق هرکی یا هرچی باشی بدستش میاری،فقط کافیه با عمق وجود بخوای. آتنا نوشت:براتون زندگی سرشار از عشق آرزومندم آنیسا خانوم هم که ش

#آنیسا خانم مرادی با #النگوهای خوشگلشون برامون عکس فرستاده🤗 ازهمگی بابت تاخیر در پست عکسها عذرخواهیم تعدادعکسهایارسالی بالاست ممنون از آنیسا خانم و خانواده محترمشون افتخار میکنیم که همراه لحظه های شاد و شیرین شما هستیم
@Child_Gold
 @Child_Gold
️با افتخار عکس با شماره۱۳ در مسابقه بالاترین بازدید کانال تلگرام درفصل تابستان شرکت دارد زنجان خیابان امام مجتمع تجاری نور ط زیرهمکف شماره۱۸ #طلای_کودک_افشار

#النگوالینا #النگوکودک #النگونوزادی #تک_پوش_نوزاد #تک_پوش_کودک
#نیمست_کفشدوزک #کفشدوزک_طلا #گوشواره_کفشدوزک #گوشواره_نوزادی #طلای_نوزاد #طلانوزاد #نیمست_نوزادی #طلاسیسمونی #طلای_کودک
4

#آنیسا خانم مرادی با #النگوهای خوشگلشون برامون عکس فرستاده🤗 ازهمگی بابت تاخیر در پست عکسها عذرخواهیم تعدادعکسهایارسالی بالاست ممنون از آنیسا خانم و خانواده محترمشون افتخار میکنیم که همراه لحظه های شاد و شیرین شما هستیم @child_gold @child_gold ️با اف

دلبرونه من
#آنیسا
0

دلبرونه من #آنیسا

ارگ کریم خان زند شیراز

#شیراز#سفر #ارگ #گردشگری #آنیسا
0

ارگ کریم خان زند شیراز #شیراز #سفر #ارگ #گردشگری #آنیسا

عالی قاپو تالار موسیقی طبقه ششم کاخ 
#اصفهان#عالی قاپو#سفر#آنیسا
0

عالی قاپو تالار موسیقی طبقه ششم کاخ #اصفهان #عالی قاپو#سفر #آنیسا

حافظیه

#شیراز#حافظ#آنیسا#سفر
0

حافظیه #شیراز #حافظ #آنیسا #سفر

جاده یزدبه شیراز

#یزد#شیراز#سفر#آنیسا
0

جاده یزدبه شیراز #یزد #شیراز #سفر #آنیسا

آرامگاه سعدی 
حوض ماهی

#شیراز#سعدی#آنیسا#سفر
0

آرامگاه سعدی حوض ماهی #شیراز #سعدی #آنیسا #سفر

باغ ارم شیراز

#شیراز#آنیسا#سفر
0

باغ ارم شیراز #شیراز #آنیسا #سفر

یک به یک بامژه هایت دل من مشغول است#آنیسا#عزیزمامانی
8

یک به یک بامژه هایت دل من مشغول است#آنیسا #عزیزمامانی

خبر دهید به صیاد ما 
که ما رفتیم
به فکر صید دگر باشد
و شکار دگر......
#مهاباد#امید#جزیره#آنیسا#وحشی_بافقی
180

خبر دهید به صیاد ما که ما رفتیم به فکر صید دگر باشد و شکار دگر...... #مهاباد #امید #جزیره #آنیسا #وحشی_بافقی

#آنیسا تلاشا خوش دارم، چون تا وختی کی به خو خواسته فانرسه بی خیالا نیبه، کاش همه امان امی زندگی میان هتو بیبیم.
امی زکانا با خودمانه زوان آشنا بوکونیم و پارسی زوانه دوم امان با ببه... #گیلان #مازندران #گلستان #گرگان #ساری #رشت #شفت #فومن #انزلی #لاهیجان #گیلکی #تالشی #تپوری #تات #کاسپین #کاسپی #سپیدرود #داماش #چوکای_تالش #ملوان #نساجی_قائمشهر #آستارا #املش #لنگرود #کلاچای #رودسر #احمدسرگوراب
7

#آنیسا تلاشا خوش دارم، چون تا وختی کی به خو خواسته فانرسه بی خیالا نیبه، کاش همه امان امی زندگی میان هتو بیبیم. امی زکانا با خودمانه زوان آشنا بوکونیم و پارسی زوانه دوم امان با ببه... #گیلان #مازندران #گلستان #گرگان #ساری #رشت #شفت #فومن #انزلی #لاه

دل من که ررررررفت 
واسه این عکسهای خوشگل
عکس زیبا
#آنیسا#مد#مدل#فتو_مدل#مدلینگ#دختر#ایرانی#
0

دل من که ررررررفت واسه این عکسهای خوشگل عکس زیبا #آنیسا #مد #مدل #فتو_مدل #مدلینگ #دختر #ایرانی #

 تو قشنگ ترین تیتر زندگی منی 
#دخترم
#آنیسا
0

" تو قشنگ ترین تیتر زندگی منی" #دخترم #آنیسا

مسجد جامع یزد
خیلی خیلی خوب بود
ولی حیف داخل که رفتیم گوشی همرام نبود که براتون عکس بزارم بینظیر بود

#یزد#آنیسا #سفر
0

مسجد جامع یزد خیلی خیلی خوب بود ولی حیف داخل که رفتیم گوشی همرام نبود که براتون عکس بزارم بینظیر بود #یزد #آنیسا #سفر

‎قبل از اینکه حرف بزنید بذارین کلماتتون از سه تا دروازه عبور کنن:
‎آیا چیزی که میگم واقعیته؟ ‎
آیا لازمه بگم؟ ‎
آیا باعث رنجش نمیشه؟ 
روزمره#آنیسا#آنیساکرمی#آنیساخانم#baby#cute
33

‎قبل از اینکه حرف بزنید بذارین کلماتتون از سه تا دروازه عبور کنن: ‎آیا چیزی که میگم واقعیته؟ ‎ آیا لازمه بگم؟ ‎ آیا باعث رنجش نمیشه؟ روزمره#آنیسا #آنیساکرمی #آنیساخانم #baby #cute

تو کهکشان دلم تو تک ستاره منی #آنیسا
3

تو کهکشان دلم تو تک ستاره منی #آنیسا

تقسیم‌کردن هر روز زندگی من با تو خیلی خاصه. تو برای من قیمت نداری عزیزم.
دخترم! تو نور را برای روشن کردن روزهای زندگی ام به ارمغان آوردی
دخترم! تو شادی را به شیوه عاشقانه خودت به ارمغان آوردی
دخترم! تو یک شکوفه هستی که از عالم بالا آمده
یک گنجینه خاص و زیبا برای عشق!
دختر یعنی لبخند در هجوم گریه ها
آرامش وقت بی قراری ها
عاشقانه ای هنگام غروب
**** #مادرانه #مادر_دختری #مادر_دختر #آنیسا
37

تقسیم‌کردن هر روز زندگی من با تو خیلی خاصه. تو برای من قیمت نداری عزیزم. دخترم! تو نور را برای روشن کردن روزهای زندگی ام به ارمغان آوردی دخترم! تو شادی را به شیوه عاشقانه خودت به ارمغان آوردی دخترم! تو یک شکوفه هستی که از عالم بالا آمده یک گنجینه خاص

شیر مردی که در آن واقعه هفتادو بار دست غم بر کمرش رفت ،ولی قولش نه!
جان من برخی(آن مرد) که در شطّ فرات ،تیر در چشم ترش رفت،اما قولش نه!
هر طرف مینگری نام حسین است وحسین ای دمش گرم!!!
سرش رفت،اما قولش نه
#آنیسا #تربچه #ثمره_عشقمون #هیئت #محرم_98 #روز_دهم #سینه_زنی#امام_حسین #حضرت_عباس #ماشاالله_لاحول_و_لاقوه_الا_باالله_العلی_العظیم
5

شیر مردی که در آن واقعه هفتادو بار دست غم بر کمرش رفت ،ولی قولش نه! جان من برخی(آن مرد) که در شطّ فرات ،تیر در چشم ترش رفت،اما قولش نه! هر طرف مینگری نام حسین است وحسین ای دمش گرم!!! سرش رفت،اما قولش نه #آنیسا #تربچه #ثمره_عشقمون #هیئت #محرم_98 #روز_

آنیسا 
مرسی مامان الهام دوست دارم
اولین تصویرمو میبینید 
آنیسا فرجی هستم ۱۹شهریور ۱۳۹۸ به دنیا اومدم میگن یه روز تاریخیه سالگرد ازدواج مامان بابامه و تولد داداش آریس
@zh1wedding
@zh1baby 
@elham_abdipoor
@aris_faraji 
@anisa_faraji
برا داداشم ۲۰۶خریدم
دوستون دارم کم کم با هم بیشتر آشنا میشیم
#تولد#آنیسا#نوزاد#کودک#سقز#کورد#شهریور#دختر
83

آنیسا مرسی مامان الهام دوست دارم اولین تصویرمو میبینید آنیسا فرجی هستم ۱۹شهریور ۱۳۹۸ به دنیا اومدم میگن یه روز تاریخیه سالگرد ازدواج مامان بابامه و تولد داداش آریس @zh1wedding @zh1baby @elham_abdipoor @aris_faraji @anisa_faraji برا داداشم ۲۰۶خرید

رژ لبشو کلا خورد
آنیسا 
عکس از:@dear.saints__

#آنیسا#دختر#کودک#مهاباد#مجیدخراطها#امید#بابا#شیطون#چتری
180

رژ لبشو کلا خورد آنیسا عکس از:@dear.saints__ #آنیسا #دختر #کودک #مهاباد #مجیدخراطها #امید #بابا #شیطون #چتری

#پرده 
#دکور خواب
#آنیسا
0

#پرده #دکور خواب #آنیسا

جشن تولد#شش سالگی#آنیسا #عشقمی_تو
1

جشن تولد#شش سالگی#آنیسا #عشقمی_تو

.
دختر کوچولوی من

چقدر حضور تو ،فکر و خیال‌های شیرین و امید و آرزوهای رنگی ،به خانه ما آورده.

ممنونم که به دنیا آمدی.. ممنونم که طلوع کردی.. تو هم ماه هستی و هم خورشید زندگی من..
.
آخه من قربون اون کیف و عینکت بشم
.
بیست و یک ماهگی
____

#ماشاالله_لاحول_و_لاقوه_الا_باالله_العلی_العظیم #نینی_ناز #نینی_کوچولو #لاکچری #دخترونه #دخترانه #عاشقانه #عروسک #دوستت_دارم #سیسمونی #کیف #مدلینگ_کودک #مدل #عشق #نینی_خوشگل #کودک #مادرانه #عکاسی#آنیسا #بارداری_کودک #فرشته #عینک_آفتابی #عشقولانه #عینک
#instagram_kids #i_love_you #babylife #baby_luxe #babylove
24

. دختر کوچولوی من چقدر حضور تو ،فکر و خیال‌های شیرین و امید و آرزوهای رنگی ،به خانه ما آورده. ممنونم که به دنیا آمدی.. ممنونم که طلوع کردی.. تو هم ماه هستی و هم خورشید زندگی من.. . آخه من قربون اون کیف و عینکت بشم . بیست و یک ماهگی ____ #ماشاالله_

Load More