#موکلدار Instagram photos and videos

Advertisement
سبحان الله والحمدالله رب السموات والارض . اثرو نتیجه زودهنگام لطف خداست و ما قول سریع نمیدهیم و هرکس شمارا امید واهی و زودهنگام دهد کذاب است و کارش یکساله هم اثر ندارد 
#گشایش_کار #گشایش_بخت#فال_قهوه #طلسمات_سلیمانی#دعا #دعانویسی #دعانویس #دعانویسی_تضمینی #دعانویس_صبی#طلسم #طلسمات #طلسم_محبت #فال #طلسم_قوی #طالعبینی #باطل_سحر #سرکتاب #دعانویسی_ازدواج #جادو #طلسم_یهودی #موکلدار #طلسم_بازگشت_معشوق #تسخیر_قلب_معشوق #فال_تاروت #طلسم #پیشگویی #سرکتاب_قرآنی #احضار_عشق #طلسم_جدایی #احضار
0

سبحان الله والحمدالله رب السموات والارض . اثرو نتیجه زودهنگام لطف خداست و ما قول سریع نمیدهیم و هرکس شمارا امید واهی و زودهنگام دهد کذاب است و کارش یکساله هم اثر ندارد #گشایش_کار #گشایش_بخت #فال_قهوه #طلسمات_سلیمانی #دعا #دعانویسی #دعانویس #دعانویسی_ت

مستحضرباشید پیج قبلی بنده که پاک شد باهمین عکس و اسم بوده مارا با کس دیگر اشتباه نگیرید و امید است افرادی که پیج مارا بدون فالو مراجعه کردند مارا پیدا کنند.

#گشایش_کار #گشایش_بخت#فال_قهوه #طلسمات_سلیمانی#دعا #دعانویسی #دعانویس #دعانویسی_تضمینی #دعانویس_صبی#طلسم #طلسمات #طلسم_محبت #فال #طلسم_قوی #طالعبینی #باطل_سحر #سرکتاب #دعانویسی_ازدواج #جادو #طلسم_یهودی #موکلدار #طلسم_بازگشت_معشوق #تسخیر_قلب_معشوق #فال_تاروت #طلسم #پیشگویی #سرکتاب_قرآنی #احضار_عشق #طلسم_جدایی #احضار
0

مستحضرباشید پیج قبلی بنده که پاک شد باهمین عکس و اسم بوده مارا با کس دیگر اشتباه نگیرید و امید است افرادی که پیج مارا بدون فالو مراجعه کردند مارا پیدا کنند. #گشایش_کار #گشایش_بخت #فال_قهوه #طلسمات_سلیمانی #دعا #دعانویسی #دعانویس #دعانویسی_تضمینی #دعان

رضایت مشتریان بزرگترین شادیست و عنایتی از سوی پروردگار ..در اثرعمل صبر تا چله نیاز است و گاهی چندی بیشتر. هرکه صبور نباشد و خیال به به اثر زود کند معقول نیست.از لطف حق بسیار موارد در ایام زود اثر میبینند لیک ما چنین قولی نمیدهیم و جز راستی هیچ پیشه نداریم 
#گشایش_کار #گشایش_بخت#فال_قهوه #طلسمات_سلیمانی#دعا #دعانویسی #دعانویس #دعانویسی_تضمینی #دعانویس_صبی#طلسم #طلسمات #طلسم_محبت #فال #طلسم_قوی #طالعبینی #باطل_سحر #سرکتاب #دعانویسی_ازدواج #جادو #طلسم_یهودی #موکلدار #طلسم_بازگشت_معشوق #تسخیر_قلب_معشوق #فال_تاروت #طلسم #پیشگویی #سرکتاب_قرآنی #احضار_عشق #طلسم_جدایی #احضار
0

رضایت مشتریان بزرگترین شادیست و عنایتی از سوی پروردگار ..در اثرعمل صبر تا چله نیاز است و گاهی چندی بیشتر. هرکه صبور نباشد و خیال به به اثر زود کند معقول نیست.از لطف حق بسیار موارد در ایام زود اثر میبینند لیک ما چنین قولی نمیدهیم و جز راستی هیچ پیشه ن

Advertisement
Advertisement
هرکدام معصومین حرزمخصوص دارد و بطور کلی نیز حرز چهارده معصوم هست که در امور گشایش دارد و گره مشکلات میگشایند

#گشایش_کار #گشایش_بخت#فال_قهوه #طلسمات_سلیمانی#دعا #دعانویسی #دعانویس #دعانویسی_تضمینی #دعانویس_صبی#طلسم #طلسمات #طلسم_محبت #فال #طلسم_قوی #طالعبینی #باطل_سحر #سرکتاب #دعانویسی_ازدواج #جادو #طلسم_یهودی #موکلدار #طلسم_بازگشت_معشوق #تسخیر_قلب_معشوق #فال_تاروت #طلسم #پیشگویی #سرکتاب_قرآنی #احضار_عشق #طلسم_جدایی #احضار
0

هرکدام معصومین حرزمخصوص دارد و بطور کلی نیز حرز چهارده معصوم هست که در امور گشایش دارد و گره مشکلات میگشایند #گشایش_کار #گشایش_بخت #فال_قهوه #طلسمات_سلیمانی #دعا #دعانویسی #دعانویس #دعانویسی_تضمینی #دعانویس_صبی #طلسم #طلسمات #طلسم_محبت #فال #طلسم_قوی #

مهره مار اصلی و تک در تمام ایران
با ضمانت دائمی 
و دعای مخصوص. 
خواص مهره مار 
لطفا به دقت خوانده شود مارها بدلیل داربودن متابولیسم 
متفاوت
 نسبت به اکثر حیوانات 
دیگر دارای بارهای مغناطیسی 
مثبت و منفی بیشتری هستند 
که بار مثبت در مار نر و بارمنفی 
در مار ماده وجود دارد 
و این خواص منحصر به فرد در مارها 
باعث شده که مهره هایی 
که از انواع گونه های مارها 
بدست می آیند دارای 
خاصیت جذب 
و آهنربایی باشند.ا
ز مهمترین خواص عمده 
برای این سنگ پرطرفدار
 می توان به جذب انرژی های مثبت موجود در اطراف اشاره کرد.

از جمله خواص مهره مار میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

خواص جذابیت
خواص کارگشایی
رونق گرفتن کسب و کار
اعتماد به نفس و ایجاد آرامش
محبوب شدن بین اطرافیان و دوستان
ایجاد رابطه عاطفی
 با دیگران و محبوبیت....
.
.
.
.
.
.
#مهره_مار
#مهره_مار_اصل #جذب_موفقیت #جذب_ثروت #جذب_عشق #جذب_همسر #جذب_نیرو #جذب_انرژی_مثبت #انگشتر_موکلدار #انگشتر_خاص #سنگهای_شفابخش #سنگهای_قیمتی #سنگهای_درمانی #موکلدار #موکل_رحمانی #گردنبند #گردنبند_موکلدار #هبهاب #عرج_السواحل #سنگ_شیطان #دعا #طلسم #طلسم_قوی #طلسم_یهودی #طلسمات_مجرب_یهودی_بازگشت_معشوق_گشایش_بخت_گشایش_کار_رزق_روزی_دفع_همزاد_طلسم_بیقراری_مجرب_طلسم_احضار_برگشت_شخص_دعا_طلسم_جادوی_یهودی_موکلین_خیلی_قوی_یهود
1

مهره مار اصلی و تک در تمام ایران با ضمانت دائمی و دعای مخصوص. خواص مهره مار لطفا به دقت خوانده شود مارها بدلیل داربودن متابولیسم متفاوت نسبت به اکثر حیوانات دیگر دارای بارهای مغناطیسی مثبت و منفی بیشتری هستند که بار مثبت در مار نر و بارمنفی

ناموس کفتار اصل (فرج کفتار) ️#جذابیت و #مهر_و_محبت
️#جذب_جنس_مخالف ️#محبوبیت_و_جذابیت بین افرا
️#رونق_شدید_کسب_و_کار
️#بخت_گشایی و #کارگشایی
️#باطل_السحر(باطل کردن انواع طلسم وجادو)
️اگر کسی ناموس کفتار را همراه خود داشته باشد میتواند به راحتی از #قدرت و #جذابیت بیشتری نسبت به اطرافیان خود برخوردار باشد و در صورتی که از آن در محل کار یا مغازه ی خود استفاده کند رونق چشم گیری به کسب و کار خود می افزاید

.
.
.
.
.#رزقوروزی #زبانبند #مهره_مار #گشایش_رزق #گشایش_بخت#باطل سحر#حرز قوی #طلسمات_مجرب_جذب_جنس_مخالف_گشایش_بخت_گشایش_کار_رزق_روزی_دفع_جن_دفع_همزاد_طلسم_بیقراری_مجرب_طلسم_رکوب_الحمار_جذب_معشوق_طلسم_نعل_اسب_طلسم_برگشت_دعای_دفع_ #مهرهمار #انگشترخاص #موکلدار#مهره
0

ناموس کفتار اصل (فرج کفتار) ️#جذابیت و #مهر_و_محبت#جذب_جنس_مخالف#محبوبیت_و_جذابیت بین افرا ️#رونق_شدید_کسب_و_کار#بخت_گشایی و #کارگشایی#باطل_السحر (باطل کردن انواع طلسم وجادو) ️اگر کسی ناموس کفتار را همراه خود داشته باشد میتواند به راحتی از

انگشتر #سلیمانی مصور #موکلدار

با خواص :کارگشایی و زبانبند ارسال رایگان به تمام نقاط کشور 
#ایران #الکویت #امارات #عمان #قطر عراق ...
نحوه سفارش :
دایرکت و ارسال بعد از پرداخت هزینه ️شماره تماس ،واتساب 09038165168 09168318945
0

انگشتر #سلیمانی مصور #موکلدار با خواص :کارگشایی و زبانبند ارسال رایگان به تمام نقاط کشور #ایران #الکویت #امارات #عمان #قطر عراق ... نحوه سفارش : دایرکت و ارسال بعد از پرداخت هزینه ️شماره تماس ،واتساب 09038165168 09168318945

دو جفت مهره حجرالمراد اصلی. برای جلب محبت جنس مخالف و عموم. زبان بند و بالا بردن مقام و منزلت بزرگی در بین همگان. ارسال رایگان به تمام نقاط کشور
#مهره #مهره_مار_دانه_برنجی #مهره_سنگی #مهره_کهنه #مهره_سنگ #مهرهمار #مهره_تبتی #مهره_البحرينيه #موکلدار #مهره_سلیمانی #مهره_بنت_محمد #مهره_مار_اصل #مهره_مار_شاه_کبری #موکل #مهره_گبری #خرمهره_مهره_مار_فرج_کفتار #خرمهره_برای_زبان_بند #خونبند #خرمهره #خرمهره #خرمهره_اصل
2

دو جفت مهره حجرالمراد اصلی. برای جلب محبت جنس مخالف و عموم. زبان بند و بالا بردن مقام و منزلت بزرگی در بین همگان. ارسال رایگان به تمام نقاط کشور #مهره #مهره_مار_دانه_برنجی #مهره_سنگی #مهره_کهنه #مهره_سنگ #مهرهمار #مهره_تبتی #مهره_البحرينيه #موکلدار #

سنگ شهاب سنگ طبیعی
. . بسیار قدرتمند 
.
. از احجار کریمه

خواص
.
.
.
.
.آگاهی انسان را افزایش می دهد.و فکر را وسعت می بخشد و موجب هماهنگی با جهان اطراف می شود.

تله پاتی را در فرد تقویت می کند و آگاهی کیهانی را گسترش می دهد.

برای افراد غمگین و افسرده مفید است و موجب سرزندگی دوباره در زندگی می شود.

چاکرا:

چاکراهای پنجم و ششم را فعال کرده و به بالاترین سطح از آگاهی میرساند .

اکثرا بصورت طبیعی و نتراشیده یافت می شود.

در نمک خشک دریایی انرژیهای منفی که به خود جذب کرده را تخلیه میشود و 
دوباره در نور ماه شارژ میشود .
.
.
.

به دلیل وجود آهن جهت کم خونی و عفونت ها بسیار مناسب است.

بیماری های دستگاه تنفسی را درمان می کند.

از تشعشعات مضر زمین مارا مصون نگه می دارد. .
.
.
.
 #انگشتر_خاص #سنگهای_شفابخش #سنگهای_قیمتی #سنگهای_درمانی #موکلدار #موکل_رحمانی #گردنبند #گردنبند_موکلدار #هبهاب #عرج_السواحل #سنگ_شیطان #دعا #طلسم #طلسم_قوی #طلسم_یهودی #طلسمات_مجرب_یهودی_بازگشت_معشوق_گشایش_بخت_گشایش_کار_رزق_روزی_دفع_همزاد_طلسم_بیقراری_مجرب_طلسم_احضار_برگشت_شخص_دعا_طلسم_جادوی_یهودی_موکلین_خیلی_قوی_یهود#انگشتر_موکلدار #گردنبند_موکلدار #شهاب_سنگ #شهاب_سنگ_مریخ
2

سنگ شهاب سنگ طبیعی . . بسیار قدرتمند . . از احجار کریمه خواص . . . . .آگاهی انسان را افزایش می دهد.و فکر را وسعت می بخشد و موجب هماهنگی با جهان اطراف می شود. تله پاتی را در فرد تقویت می کند و آگاهی کیهانی را گسترش می دهد. برای افراد غمگین و افسرد

طلسم نعل طلایی افزایش رزق و روزی
افزایش مشتری انجام معاملات بزرگ پیروزی در معاملات برنده شدن در مزایده رسیدن به ثروت و پول 
.
.
.
.
.#رزقوروزی #زبانبند #مهره_مار #گشایش_رزق #گشایش_بخت#باطل سحر#حرز قوی #طلسمات_مجرب_جذب_جنس_مخالف_گشایش_بخت_گشایش_کار_رزق_روزی_دفع_جن_دفع_همزاد_طلسم_بیقراری_مجرب_طلسم_رکوب_الحمار_جذب_معشوق_طلسم_نعل_اسب_طلسم_برگشت_دعای_دفع_ #مهرهمار #انگشترخاص #موکلدار#معجزه #خدایاشکرت
0

طلسم نعل طلایی افزایش رزق و روزی افزایش مشتری انجام معاملات بزرگ پیروزی در معاملات برنده شدن در مزایده رسیدن به ثروت و پول . . . . .#رزقوروزی #زبانبند #مهره_مار #گشایش_رزق #گشایش_بخت #باطل سحر#حرز قوی #طلسمات_مجرب_جذب_جنس_مخالف_گشایش_بخت_گشایش_کار_رز

رضایت مشتری عزیزمون 
#دعا #طلسم_قوی #طلسم_قوی #طلسم_تضمینی #موکل #موکلدار
8

رضایت مشتری عزیزمون #دعا #طلسم_قوی #طلسم_قوی #طلسم_تضمینی #موکل #موکلدار

️لوح مبارک عين علی (ع)️ طلسمی فوق العاده مجرب و قوی قدرتمندجهت: گشایش تمامی امورومشکلات رزق وروزی فراوان ثروتمندی فراوان موفقیت در امور مطیع سازی تسخیرقلبی زبانبندی خلقی و.... ایدی سفارش 
@doa_telesmat110
.
.
.
.
.
.#رزقوروزی #زبانبند #مهره_مار #گشایش_رزق #گشایش_بخت#باطل سحر#حرز قوی #طلسمات_مجرب_جذب_جنس_مخالف_گشایش_بخت_گشایش_کار_رزق_روزی_دفع_جن_دفع_همزاد_طلسم_بیقراری_مجرب_طلسم_رکوب_الحمار_جذب_معشوق_طلسم_نعل_اسب_طلسم_برگشت_دعای_دفع_ #مهرهمار #انگشترخاص #موکلدار
0

️لوح مبارک عين علی (ع)️ طلسمی فوق العاده مجرب و قوی قدرتمندجهت: گشایش تمامی امورومشکلات رزق وروزی فراوان ثروتمندی فراوان موفقیت در امور مطیع سازی تسخیرقلبی زبانبندی خلقی و.... ایدی سفارش @doa_telesmat110 . . . . . .#رزقوروزی #زبانبند #مهره_مار #گشای

سنگ #سلیمانی #موکلدار#برای جذب جنس مخالف
0

سنگ #سلیمانی #موکلدار #برای جذب جنس مخالف

دعانویسی تخصصی 
#دعای رزق و روزی
#دعای جذب ثروت 
#دعای جذب معشوق 
#باطل کردن طلسم
#باطل_السحر 
#دعای دفع همزاد
#باطل کردن دعای بین زوجین
#درمان بسیاری از مریضی ها
#دعا برای درمان نازایی
#زبان_بند

باسلام خدمت دوستان عزیزم
عزیزانی ک در زندگی مشکل دارند و دلیل آن را میدانند مثلا(در رانندگی مهارت ندارند و هر روز تصادف میکنند) دلیل این مشخص است
****اما کسانی که مشکل دارند و دلیل انرا نمیدانند، یعنی که ناگهانی گره و مشکلی در زندگی شما بوجود امده، و هر چه تلاش میکنید فایده ندارد و مشکلتان حل نمیشود. ابتدا برای شما سرکتاب باز میکنیم تا مشکل شما بررسی شود، نشان داده میشود که سحر یا طلسم یا دعایی در طالعت وجود دارد یا خیر
مثلا ناگهان ***زندگی زناشویی شما دچار مشکل شده و طرف مقابل ناگهان حاضر به زندگی با شما نیست، و یا هر جا برای خواستگاری و استخدامی میروید جواب نمیگیرید.... یا اینکه در کسب و کارتان ناگهان اختلال ایجاد شده و رزق و روزی ندارید.... اینها همه دلیل دارد و از وجود طلسم و سحر خبر میدهد و تا باطل نشود کار و زندگی شما روی روال نمی افتد
. حتی دلیل بعضی از بیماری ها هم سحر و طلسم است 
لطفا برای آرامش زندگی خود تلاش کنید.... ارامش و اسایش در یک قدمی شماست....
#دعا_نویسی #دعا #طلسم #باطل_السحر #خدا #آرزو#موکلدار #موکل #رزق_روزی #طلاق #ازدواج #کارما #کسب_کار #کار_گشا#
1

دعانویسی تخصصی #دعای رزق و روزی #دعای جذب ثروت #دعای جذب معشوق #باطل کردن طلسم #باطل_السحر #دعای دفع همزاد #باطل کردن دعای بین زوجین #درمان بسیاری از مریضی ها #دعا برای درمان نازایی #زبان_بند باسلام خدمت دوستان عزیزم عزیزانی ک در زندگی مشکل دارن

دعانویسی تخصصی 
#دعای رزق و روزی
#دعای جذب ثروت 
#دعای جذب معشوق 
#باطل کردن طلسم
#باطل_السحر 
#دعای دفع همزاد
#باطل کردن دعای بین زوجین
#درمان بسیاری از مریضی ها
#دعا برای درمان نازایی
#زبان_بند

باسلام خدمت دوستان عزیزم
عزیزانی ک در زندگی مشکل دارند و دلیل آن را میدانند مثلا(در رانندگی مهارت ندارند و هر روز تصادف میکنند) دلیل این مشخص است
****اما کسانی که مشکل دارند و دلیل انرا نمیدانند، یعنی که ناگهانی گره و مشکلی در زندگی شما بوجود امده، و هر چه تلاش میکنید فایده ندارد و مشکلتان حل نمیشود. ابتدا برای شما سرکتاب باز میکنیم تا مشکل شما بررسی شود، نشان داده میشود که سحر یا طلسم یا دعایی در طالعت وجود دارد یا خیر
مثلا ناگهان ***زندگی زناشویی شما دچار مشکل شده و طرف مقابل ناگهان حاضر به زندگی با شما نیست، و یا هر جا برای خواستگاری و استخدامی میروید جواب نمیگیرید.... یا اینکه در کسب و کارتان ناگهان اختلال ایجاد شده و رزق و روزی ندارید.... اینها همه دلیل دارد و از وجود طلسم و سحر خبر میدهد و تا باطل نشود کار و زندگی شما روی روال نمی افتد
. حتی دلیل بعضی از بیماری ها هم سحر و طلسم است 
لطفا برای آرامش زندگی خود تلاش کنید.... ارامش و اسایش در یک قدمی شماست....
#دعا_نویسی #دعا #طلسم #باطل_السحر #خدا #آرزو#موکلدار #موکل #رزق_روزی #طلاق #ازدواج #کارما #کسب_کار #کار_گشا#
3

دعانویسی تخصصی #دعای رزق و روزی #دعای جذب ثروت #دعای جذب معشوق #باطل کردن طلسم #باطل_السحر #دعای دفع همزاد #باطل کردن دعای بین زوجین #درمان بسیاری از مریضی ها #دعا برای درمان نازایی #زبان_بند باسلام خدمت دوستان عزیزم عزیزانی ک در زندگی مشکل دارن

فیروزه شجر نیشابور
تراش:عبدالرزاقی
خوش طبع و خوش رنگ
سنگ سیاه و سنگ چاه نیشابور
رکاب شبکه دستساز جوندار و قرص

#احجار_کریمه#حجر#فضه#خواتم#رزق_روزی#موکلدار#فیروزه_نیشابور#باباقوری#شجرقائن#عقیق_یمانی#ممی_سعادت#شفت_العبد#عقیق_کبدی#عقیق_جزع#عقیق_کهنه#عقیق_خطی#تراشدار#زمرد#زبرجد#یشم#لاجورد#خرمهره#مهره_مار#عرج_السواحل#هبهاب_عراقی#آنتیک#کلکسیونر#زیرخاکی#گنج#دفینه#
1

فیروزه شجر نیشابور تراش:عبدالرزاقی خوش طبع و خوش رنگ سنگ سیاه و سنگ چاه نیشابور رکاب شبکه دستساز جوندار و قرص #احجار_کریمه #حجر #فضه #خواتم #رزق_روزی #موکلدار #فیروزه_نیشابور #باباقوری #شجرقائن #عقیق_یمانی #ممی_سعادت #شفت_العبد #عقیق_کبدی #عقیق_جزع #عقیق_کهنه #عقی

اگر ازطرف مراجع حقیقت گفته نشود و دروغی باشد و مشخصات لازم واقعی نباشد،نتیجه سرکتاب دقیق نمیشود و هیچکس لز غیب خبر ندارد که شخص راست بگویدیا خیر. محک زدن استاد دعانویس به این شکل نیست. همیشه میگوییم شخص واقعی را بشناسید تا بتوانید اعتناد کنید و کاری موثر تحویل بگیرید ولی محک زدن دعانویس با دروغ گفتن نیست. در امر خود و علم دعا کمی اطلاعات بیابید تا حقیقت شخص و علمش را بسنجید
#گشایش_کار #گشایش_بخت#فال_قهوه #طلسمات_سلیمانی#دعا #دعانویسی #دعانویس #دعانویسی_تضمینی #دعانویس_صبی#طلسم #طلسمات #طلسم_محبت #فال #طلسم_قوی #طالعبینی #باطل_سحر #سرکتاب #دعانویسی_ازدواج #جادو #طلسم_یهودی #موکلدار #طلسم_بازگشت_معشوق #تسخیر_قلب_معشوق #فال_تاروت #طلسم #پیشگویی #سرکتاب_قرآنی #احضار_عشق #طلسم_جدایی #احضار
0

اگر ازطرف مراجع حقیقت گفته نشود و دروغی باشد و مشخصات لازم واقعی نباشد،نتیجه سرکتاب دقیق نمیشود و هیچکس لز غیب خبر ندارد که شخص راست بگویدیا خیر. محک زدن استاد دعانویس به این شکل نیست. همیشه میگوییم شخص واقعی را بشناسید تا بتوانید اعتناد کنید و کاری

عنایت و لطف خدا و میراث اجدادی توفیقی شد سالها حضوری در دعانویسی و علوم غریبه و مدتها در مجازی به خدمت باشیم. الله اعلم مابه الصواب

#گشایش_کار #گشایش_بخت#فال_قهوه #طلسمات_سلیمانی#دعا #دعانویسی #دعانویس #دعانویسی_تضمینی #دعانویس_صبی#طلسم #طلسمات #طلسم_محبت #فال #طلسم_قوی #طالعبینی #باطل_سحر #سرکتاب #دعانویسی_ازدواج #جادو #طلسم_یهودی #موکلدار #طلسم_بازگشت_معشوق #تسخیر_قلب_معشوق #فال_تاروت #طلسم #پیشگویی #سرکتاب_قرآنی #احضار_عشق #طلسم_جدایی #احضار
0

عنایت و لطف خدا و میراث اجدادی توفیقی شد سالها حضوری در دعانویسی و علوم غریبه و مدتها در مجازی به خدمت باشیم. الله اعلم مابه الصواب #گشایش_کار #گشایش_بخت #فال_قهوه #طلسمات_سلیمانی #دعا #دعانویسی #دعانویس #دعانویسی_تضمینی #دعانویس_صبی #طلسم #طلسمات #طلس

از ابتدای محرم تاکنون که با جلسات خوصی مذهبی و رفت و امد به شهرهای دیگر و انجام سفارش دوستان ، فرصت جوابدهی نداشتم که از همگی عفو میطلبم و چنانچه عمری باشد عرروز در خدمت خواهیم بود
#گشایش_کار #گشایش_بخت#فال_قهوه #طلسمات_سلیمانی#دعا #دعانویسی #دعانویس #دعانویسی_تضمینی #دعانویس_صبی#طلسم #طلسمات #طلسم_محبت #فال #طلسم_قوی #طالعبینی #باطل_سحر #سرکتاب #دعانویسی_ازدواج #جادو #طلسم_یهودی #موکلدار #طلسم_بازگشت_معشوق #تسخیر_قلب_معشوق #فال_تاروت #طلسم #پیشگویی #سرکتاب_قرآنی #احضار_عشق #طلسم_جدایی #احضار
0

از ابتدای محرم تاکنون که با جلسات خوصی مذهبی و رفت و امد به شهرهای دیگر و انجام سفارش دوستان ، فرصت جوابدهی نداشتم که از همگی عفو میطلبم و چنانچه عمری باشد عرروز در خدمت خواهیم بود #گشایش_کار #گشایش_بخت #فال_قهوه #طلسمات_سلیمانی #دعا #دعانویسی #دعانویس

عذرخواهی میکنم از نفراتی که تلگرام و اینستاگرام جوابگو نبودم.در محرم و دهه دوم فرصت نشد و پیج اینستاگرام هم پاک شد که باهمین اسم بود ولی کلمه اخر یک حرف انگلیسی کمتر داشت. بیش از همه بفکر افرادی هستیم که بدون اینکه پیج قبل را فالو کنند سفارش و وجه دادن..بین نفرات عده ایی را شناختم و پیام دادم با پیج جدیدمان مرتبط باشند و کساتی که عکس عوض میکنند یا ما نشناختیم امیدواریم پیام دهند.
#گشایش_کار #گشایش_بخت#فال_قهوه #طلسمات_سلیمانی#دعا #دعانویسی #دعانویس #دعانویسی_تضمینی #دعانویس_صبی#طلسم #طلسمات #طلسم_محبت #فال #طلسم_قوی #طالعبینی #باطل_سحر #سرکتاب #دعانویسی_ازدواج #جادو #طلسم_یهودی #موکلدار #طلسم_بازگشت_معشوق #تسخیر_قلب_معشوق #فال_تاروت #طلسم #پیشگویی #سرکتاب_قرآنی #احضار_عشق #طلسم_جدایی #احضار
0

عذرخواهی میکنم از نفراتی که تلگرام و اینستاگرام جوابگو نبودم.در محرم و دهه دوم فرصت نشد و پیج اینستاگرام هم پاک شد که باهمین اسم بود ولی کلمه اخر یک حرف انگلیسی کمتر داشت. بیش از همه بفکر افرادی هستیم که بدون اینکه پیج قبل را فالو کنند سفارش و وجه دا

انجام بسیاری کارها باعث گره در کار میشود و خودتان باعثش میشوید و سحر از کسی بشما نرسیده. بعضی اسامی اشخاص باعث کشش همزاد و عجنه میشود. از نحوست ستاره هم نباید غافل شد. لذا در هر کار اول باید ریشه یابی شود بعد راه چاره را با مراعات اصول پیدا کرد. کاری که بااصول انجام شود حتی اگر به خواست خدا اثر نکند ولی مسلط و معکوس نمیشود ولی طلسماتی که استاد واقعی ندهد یا بدون اصول انجام شود قطعا بی اثر و معکوس حتمی خواهد شد 
#گشایش_کار #گشایش_بخت#فال_قهوه #طلسمات_سلیمانی#دعا #دعانویسی #دعانویس #دعانویسی_تضمینی #دعانویس_صبی#طلسم #طلسمات #طلسم_محبت #فال #طلسم_قوی #طالعبینی #باطل_سحر #سرکتاب #دعانویسی_ازدواج #جادو #طلسم_یهودی #موکلدار #طلسم_بازگشت_معشوق #تسخیر_قلب_معشوق #فال_تاروت #طلسم #پیشگویی #سرکتاب_قرآنی #احضار_عشق #طلسم_جدایی #احضار
0

انجام بسیاری کارها باعث گره در کار میشود و خودتان باعثش میشوید و سحر از کسی بشما نرسیده. بعضی اسامی اشخاص باعث کشش همزاد و عجنه میشود. از نحوست ستاره هم نباید غافل شد. لذا در هر کار اول باید ریشه یابی شود بعد راه چاره را با مراعات اصول پیدا کرد. کاری

امیدوارم نفراتی که بدون فالو در پیج قبل مارا پیدا کنند.پیج قبلی به همین اسم بوده لذ مارا با دیگران اشتباه نگیرید و بجز این پیج هیچ صفحه دیگری نداریم
#گشایش_کار #گشایش_بخت#فال_قهوه #طلسمات_سلیمانی#دعا #دعانویسی #دعانویس #دعانویسی_تضمینی #دعانویس_صبی#طلسم #طلسمات #طلسم_محبت #فال #طلسم_قوی #طالعبینی #باطل_سحر #سرکتاب #دعانویسی_ازدواج #جادو #طلسم_یهودی #موکلدار #طلسم_بازگشت_معشوق #تسخیر_قلب_معشوق #فال_تاروت #طلسم #پیشگویی #سرکتاب_قرآنی #احضار_عشق #طلسم_جدایی
0

امیدوارم نفراتی که بدون فالو در پیج قبل مارا پیدا کنند.پیج قبلی به همین اسم بوده لذ مارا با دیگران اشتباه نگیرید و بجز این پیج هیچ صفحه دیگری نداریم #گشایش_کار #گشایش_بخت #فال_قهوه #طلسمات_سلیمانی #دعا #دعانویسی #دعانویس #دعانویسی_تضمینی #دعانویس_صبی

مهره مار افعي صلی 
با ضمانت دائمی 
و دعای مخصوص. 
بدون نمونه 
بسيار بسيار ناياب خواص مهره مار 
لطفا به دقت خوانده شود مارها بدلیل داربودن متابولیسم 
متفاوت
 نسبت به اکثر حیوانات 
دیگر دارای بارهای مغناطیسی 
مثبت و منفی بیشتری هستند 
که بار مثبت در مار نر و بارمنفی 
در مار ماده وجود دارد 
و این خواص منحصر به فرد در مارها 
باعث شده که مهره هایی 
که از انواع گونه های مارها 
بدست می آیند دارای 
خاصیت جذب 
و آهنربایی باشند.ا
ز مهمترین خواص عمده 
برای این سنگ پرطرفدار
 می توان به جذب انرژی های مثبت موجود در اطراف اشاره کرد.

از جمله خواص مهره مار میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

خواص جذابیت
خواص کارگشایی
رونق گرفتن کسب و کار
اعتماد به نفس و ایجاد آرامش
محبوب شدن بین اطرافیان و دوستان
ایجاد رابطه عاطفی
 با دیگران و محبوبیت....
.
.
.
.
.
.
#مهره_مار
#مهره_مار_اصل #جذب_موفقیت #جذب_ثروت #جذب_عشق #جذب_همسر #جذب_نیرو #جذب_انرژی_مثبت #گالری_سنگ_مسیحاانگشتر_موکلدار #انگشتر_خاص #سنگهای_شفابخش #سنگهای_قیمتی #سنگهای_درمانی #موکلدار #موکل_رحمانی #گردنبند #گردنبند_موکلدار #هبهاب #عرج_السواحل #سنگ_شیطان #دعا #طلسم #طلسم_قوی #طلسم_یهودی #طلسمات_مجرب_یهودی_بازگشت_معشوق_گشایش_بخت_گشایش_کار_رزق_روزی_دفع_همزاد_طلسم_بیقراری_مجرب_طلسم_احضار_برگشت_شخص_دعا_طلسم_جادوی_یهودی_موکلین_خیلی_قوی_یهود
7

مهره مار افعي صلی با ضمانت دائمی و دعای مخصوص. بدون نمونه بسيار بسيار ناياب خواص مهره مار لطفا به دقت خوانده شود مارها بدلیل داربودن متابولیسم متفاوت نسبت به اکثر حیوانات دیگر دارای بارهای مغناطیسی مثبت و منفی بیشتری هستند که بار مثبت در

سنگ سلطانی روحانی افریقی. روحانیت و قدرت بالای سنگ کاملا 
حس میشود. سنگ موکل دار فعال. به نام زدن روحانیت سنگ به نام شما .
.
.
.
.

ا #انگشتر_خاص #سنگهای_شفابخش #سنگهای_قیمتی #سنگهای_درمانی #موکلدار #موکل_رحمانی #گردنبند #گردنبند_موکلدار #هبهاب #عرج_السواحل #سنگ_شیطان #دعا #طلسم #طلسم_قوی #طلسم_یهودی #طلسمات_مجرب_یهودی_بازگشت_معشوق_گشایش_بخت_گشایش_کار_رزق_روزی_دفع_همزاد_طلسم_بیقراری_مجرب_طلسم_احضار_برگشت_شخص_دعا_طلسم_جادوی_یهودی_موکلین_خیلی_قوی_یهود
#انگشتر_موکلدار #سنگ_روحانی
5

سنگ سلطانی روحانی افریقی. روحانیت و قدرت بالای سنگ کاملا حس میشود. سنگ موکل دار فعال. به نام زدن روحانیت سنگ به نام شما . . . . . ا #انگشتر_خاص #سنگهای_شفابخش #سنگهای_قیمتی #سنگهای_درمانی #موکلدار #موکل_رحمانی #گردنبند #گردنبند_موکلدار #هبهاب #عرج

گردنبندسه چشم لامه موکلدار
با موکل طلبي رغبات

بر روی سنگ سلطانی مصور شده با چهره موکل طلبي رغبات سید بسیار قوی و روحانی و مجرب.

طلبي رغبات موکل براورده کننده تمامی حاجات است که تسخیر آن بسیار سخت است و داشتن این موکل از هر بابتی محافظ صاحب خود است.

موکل طلبي رغبات همانند غول چراغ جادو میتواند حتی تاثیر بسیار زیادی برای براورده شدن آرزوها و کار های سخت و غیر ممکن را دارد
کافیست همراه پوشیدن گردنبند دعا کنید خواهید دید که در زمانی اندک حاجت براورده میشود.

بسیار کار تک و کم تکرار

قاب نقره ۹۲۵ عیار شکیل بهمراه زنجیر تیتانیوم رنگ ثابت

قیمت: یک میلیون۵۵۰هزار تومان#سلیمانی #موکلدار #موکل
#عقیق #سنگ_جن #شجر #انگشتر #گردنبند #سلطانی #یمنی 
#هبهاب #هبهاب_عروسکی
#مهره_مار_اصل #مهره_خر #مهره_مار
#دعانویسی #دعا
#طلسم_زبانبند
#طلسم_محبت #طلسم #طلسمات #طلسم_عشق #طلسم_قویی
#ناموس_کفتار #فرج_کفتار #عبد_سیاهپوست #طالع_بینی
0

گردنبندسه چشم لامه موکلدار با موکل طلبي رغبات بر روی سنگ سلطانی مصور شده با چهره موکل طلبي رغبات سید بسیار قوی و روحانی و مجرب. طلبي رغبات موکل براورده کننده تمامی حاجات است که تسخیر آن بسیار سخت است و داشتن این موکل از هر بابتی محافظ صاحب خود است.

انگشتر سلطانی دوچشم معرف به سلطانی عیون العفریت 
این انگشتر موکلدار خیلی قوی دارای چندین سرلشکر موکلین شیطانی و رحمانی وحشی خیلی قوی و بینظیر

از جمله خواص این سنگ : آسان نمودن مشکلات مالی و کاری و افزایش دهنده رزق روزی
بالا بردن رتبه و مقام وآسان نمودن ترفیع درجه ، کسب علم و آگاهی بالا در مدت زمان کوتاه (((بالا بردن ضریب هوشی)))
بُرد در کارهای اداری ، باز کننده گره مشکلات و آسان کردن کارهای دشوار  خنثی کننده جادو، دعا بطور معجزه آسا ، غلبه بر مکر دشمنان 
حب و محبوبیت در بین اطرافیان
گیرایی سخن و ابوهت دادن به شخص و بالا برنده منزلت و مقام همانند بزرگان
 جذب جنس مخالف و بیتاب کردن شخص مورد نظر توسط حامل کننده انگشتر

رکاب نقره زیبا ۹۲۵ عیار

قیمت: ۲میلیون تومان 
#سلیمانی #موکلدار #موکل
#عقیق #سنگ_جن #شجر #انگشتر #گردنبند #سلطانی #یمنی 
#هبهاب #هبهاب_عروسکی
#مهره_مار_اصل #مهره_خر #مهره_مار
#دعانویسی #دعا
#طلسم_زبانبند
#طلسم_محبت #طلسم #طلسمات #طلسم_عشق #طلسم_قویی
#ناموس_کفتار #فرج_کفتار #عبد_سیاهپوست #طالع_بینی
0

انگشتر سلطانی دوچشم معرف به سلطانی عیون العفریت این انگشتر موکلدار خیلی قوی دارای چندین سرلشکر موکلین شیطانی و رحمانی وحشی خیلی قوی و بینظیر از جمله خواص این سنگ : آسان نمودن مشکلات مالی و کاری و افزایش دهنده رزق روزی بالا بردن رتبه و مقام وآسان نم

یک سنگ بسیارخاص ،دارای #موکل قوی در امر #ابطال_سحر #رزق_و_روزی #رزق_روزی #محبت خاص وعام.
مناسب برای انگشتروگردنبند (طبق سفارش مشتری) 
#عقیق_داوودی #عقیق_سلطانی #هبهاب #موکل #موکلدار #احجار #احجار_کریمه #علوم_غریبه #محبت #رزق_و_روزی #رزق_روزی #زبانبند #عقدالسان
یک سنگ فوق العاده خوب و پُرکاربرد.
کارایی #موکل رو قیدکردم.
باآداب کامل بنام کردن وتثبیت وبه خدمت گرفتن موکل برای مشتری خوش شانس.
انجام بخورات خاص و رعایت ساعت مناسب برای عقدموکل(ساعت سعد)
1

یک سنگ بسیارخاص ،دارای #موکل قوی در امر #ابطال_سحر #رزق_و_روزی #رزق_روزی #محبت خاص وعام. مناسب برای انگشتروگردنبند (طبق سفارش مشتری) #عقیق_داوودی #عقیق_سلطانی #هبهاب #موکل #موکلدار #احجار #احجار_کریمه #علوم_غریبه #محبت #رزق_و_روزی #رزق_روزی #زبانبند

انگشتر سلطانی ۷۷ موکله ▶بسیار کهنه و قوی میباشد.◀
صاحب این انگشتر میتواند در زمان اندکی پس از پوشیدن انگشتر موکلین این انگشتر را تحت امر خود بگیرد

خواص: جهت رزق و روزی فراوان و برکت در کارها
شکسته شدن قفل کارها و اسان شدن تمامی امور سخت
جهت بازگشت معشوق
جهت جذب جنس مخالف از راه دور
برای افراد معامله گر و مخصوصن فروش ملک و اشخاص املاکی بسیار پر کاربرد میباشد
جهت خوش شانسی و دفع چشم زخم
جهت زبانبند بسیار قوی و هزاران خواص دیگر ▶رکاب زیبای زنانه-مردانه نقره ۹۲۵ عیار◀

قیمت:۱میلیون۱۵۰هزار تومان
#سلیمانی #موکلدار #موکل
#عقیق #سنگ_جن #شجر #انگشتر #گردنبند #سلطانی #یمنی 
#هبهاب #هبهاب_عروسکی
#مهره_مار_اصل #مهره_خر #مهره_مار
#دعانویسی #دعا
#طلسم_زبانبند
#طلسم_محبت #طلسم #طلسمات #طلسم_عشق #طلسم_قویی
#ناموس_کفتار #فرج_کفتار #عبد_سیاهپوست #طالع_بینی
0

انگشتر سلطانی ۷۷ موکله ▶بسیار کهنه و قوی میباشد.◀ صاحب این انگشتر میتواند در زمان اندکی پس از پوشیدن انگشتر موکلین این انگشتر را تحت امر خود بگیرد خواص: جهت رزق و روزی فراوان و برکت در کارها شکسته شدن قفل کارها و اسان شدن تمامی امور سخت جهت بازگشت م

انگشتر سلیمانی ۷۷ موکل یمنی بکر و بسیار قدرتمند و زیبا

بسیار قوی و دارای موکل های رحمانی پرقدرت از بهترین قبایل که منتظر امرصاحب خود میباشند.هرامور را چندین موکل درمقصود همراهی خواهد کرد.

خواص این انگشتر عبارت است بازگشت معشوق و حب ازدست رفته
برای خوش شانسی و پیدا کردن گنج برای اشخاصی که کار دفینه انجام میدهند
عالی جهت کسانی که بار قاچاق حمل میکنند و میخواهند در دام نیفتند
جذب رزق و روزی و برکت در اموال و زندگی شخص
جذب جنس مخالف و فساد شدید در هر کاری
باطل السحر به دلیل وجود موکل های رحمانی جهت ابطال السحر هرگونه سحر و جادو
خوش شانسی و خوش اقبالی برای شخص
سریع الاستجابة شدن دعا هنگام دعا کردن
این انگشتر از لحاظ و زبان بند بسیار بسیار قوی او و بی نمونه می باشد به گونه ای که طرف مقابل توانایی مخالفت کردن با سخنان شما را ندارد
ایجاد شجاعت و قوی شدن قلب 
آرامش بسیار زیاد برای صاحب انگشتر
بسیار قوی از لحاظ انجام امور به گونه ای که موکل های این انگشتر احساس می‌شود که کارهای صاحب انگشتر را انجام می دهد.

دارای رکاب نقره 925 عیار بسیار زیبا و متفاوت

قیمت: یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان
️فروخته شد

#سلیمانی #موکلدار #موکل
#عقیق #سنگ_جن #شجر #انگشتر #گردنبند #سلطانی #یمنی 
#هبهاب #هبهاب_عروسکی
#مهره_مار_اصل #مهره_خر #مهره_مار
#دعانویسی #دعا
#طلسم_زبانبند
#طلسم_محبت #طلسم #طلسمات #طلسم_عشق #طلسم_قویی
#ناموس_کفتار #فرج_کفتار #عبد_سیاهپوست #طالع_بینی
0

انگشتر سلیمانی ۷۷ موکل یمنی بکر و بسیار قدرتمند و زیبا بسیار قوی و دارای موکل های رحمانی پرقدرت از بهترین قبایل که منتظر امرصاحب خود میباشند.هرامور را چندین موکل درمقصود همراهی خواهد کرد. خواص این انگشتر عبارت است بازگشت معشوق و حب ازدست رفته برای

انگشتر حجر المراد موکلدار عربستانی اصل بسیارنایاب

حجر المراد عربستانی که تنها در معدن خلف الملک شهر عفیف یافت می شود.کاری بسیار کمیاب و بینظیر میباشد.
 جنس حجر المراد بسیار سخت و در عین حال از سطحی بسیار صاف دارد که تست اصل بودن آن هم محسوب میشود.

سنگ فوق العاده کهنه اما به تازگی قاب شده است

موكل پر مهر ارزو كافيست ازش بخوايد معجزه را خواهيد ديد مانند دوست خودتون با سنگ حرف بزنید و منتظر باشید تا در کمترین وقت به کمک شما بیاید

معروف به جادوي ارزو 
این سنگ داری موکلین روحانی بسيار قوي و پر قدرت جهت براورده کردن ارزو و هدف شما و در همه کارها فوق العاده ..... اين عجوبه به شدت براي صاحبش بيقراري ميكند..... فقط كافيست به نام زده بشه و منتظر اجابت خواسته هاي (معقول) به سرعت باشيد..... موكلين پر قدرت اين عجوبه بيشمارن و به قدري بينظير كه صاحبش شگفت زده خواهد شد..... كساني كه به دنبال کار بينظير و قوی هستند پيشنهاد ما به شماست  این سنگ عجوبه ای است،،، همانطور که از اسمش پیداست،، اسمش سنگ آرزوست یعنی نقش پر رنگی در براورده کردن ارزو دارد. ((((کلام اخر اینکه حجرالمراد یک کار بی نظیر و همه کاره که در اینجا نمیگنجد از ان گفت.)))) رکاب نقره ۹۲۵ عیار 
قیمت: یک میلیون ۷۰۰هزار تومان
#سلیمانی #موکلدار #موکل
#عقیق #سنگ_جن #شجر #انگشتر #گردنبند #سلطانی #یمنی 
#هبهاب #هبهاب_عروسکی
#مهره_مار_اصل #مهره_خر #مهره_مار
#دعانویسی #دعا
#طلسم_زبانبند
#طلسم_محبت #طلسم #طلسمات #طلسم_عشق #طلسم_قویی
#ناموس_کفتار #فرج_کفتار #عبد_سیاهپوست #طالع_بینی
0

انگشتر حجر المراد موکلدار عربستانی اصل بسیارنایاب حجر المراد عربستانی که تنها در معدن خلف الملک شهر عفیف یافت می شود.کاری بسیار کمیاب و بینظیر میباشد.  جنس حجر المراد بسیار سخت و در عین حال از سطحی بسیار صاف دارد که تست اصل بودن آن هم محسوب میشود.

گردنبند هبهاب افریقای معجزهُ اعجاز

بهترین نوع هبهاب آفریقایی موکل دار و دارای قدرت ماورایی بسیار بالا

این هبهاب دارای کهنگی هزاران ساله میباشند و راس آن یک هبهاب با موکل پادشاهی میباشد

۲عدد مهره سلیمانی اصل ۷ موکله که در جهت تسریع امور دران بکار رفته است.

این گردنبند دارای خواص بی نظیری از جمله: جذب جنس مخالف به صورت شدید به گونه ای که نظر کرده تاب وتوان خود را در مقابل دارنده هبهاب اورشلیمی از دست میدهد

عالی جهت جذب مشتری ،جهت فروش ملک ، جهت بازگشت سرمایه از دست رفته

جهت گرفتن و آزاد کردن اموال تحت اختیار دادگاه و وسیقه

بردر امور اداری و دادگاهی واستخدامی

جهت بازگشت معشوقه

جهت بازگشت گریخته

زبان بند بسیار قوی جهت انجام امورات اداری دادگاهی استخدامی

افزایش رزق و روزی و برکت در اموال

باطل السحر بسیار قوی جهت دفع انواع سحر و جادو و دعا بهمراه زنجیر رنگ ثابت و طلسم بنام

قیمت: یک میلیون و ۹۰۰ هزارتومان
#سلیمانی #موکلدار #موکل
#عقیق #سنگ_جن #شجر #انگشتر #گردنبند #سلطانی #یمنی 
#هبهاب #هبهاب_عروسکی
#مهره_مار_اصل #مهره_خر #مهره_مار
#دعانویسی #دعا
#طلسم_زبانبند
#طلسم_محبت #طلسم #طلسمات #طلسم_عشق #طلسم_قویی
#ناموس_کفتار #فرج_کفتار #عبد_سیاهپوست #طالع_بینی
0

گردنبند هبهاب افریقای معجزهُ اعجاز بهترین نوع هبهاب آفریقایی موکل دار و دارای قدرت ماورایی بسیار بالا این هبهاب دارای کهنگی هزاران ساله میباشند و راس آن یک هبهاب با موکل پادشاهی میباشد ۲عدد مهره سلیمانی اصل ۷ موکله که در جهت تسریع امور دران بکار ر

انگشتر زنانه سلطانی پادشاهی۷۷ موکله

بسیار قوی و دارای ۷۷موکل رحمانی که دقیقا مشابه سلیمانی ۷۷ موکله عمل کرده و صاحب انگشتر را در مقصود مینشانند.

بینظیر و فوق العاده کم یاب
بسیار فعال میباشد که رگه های ان نشان ازان است.

خواص این انگشتر عبارت است از:

جذب رزق و روزی و برکت در اموال و زندگی شخص

جذب مشتری و پاخوری مغازه و فروشگاه ها

جذب جنس مخالف و فساد شدید در هر کاری

محبت بسیار میان طرفین

بازگشت گریخته و معشوق

جذب انرژی مثبت کائنات 
باطل السحر به دلیل وجود موکل های رحمانی جهت ابطال السحر هرگونه سحر و جادو 
خوش شانسی و خوش اقبالی برای شخص و اهل بیت او

سریع الاستجابة شدن دعا هنگام دعا کردن

این انگشتر از لحاظ و زبان بند بسیار بسیار قوی او و بی نمونه می باشد به گونه ای که طرف مقابل توانایی مخالفت کردن با سخنان شما را ندارد

ایجاد شجاعت و قوی شدن قلب 
آرامش بسیار زیاد برای صاحب گردنبند
بسیار قوی از لحاظ انجام امور به گونه ای که موکل های این گردنبند احساس می‌شود که کارهای صاحب گردنبند را انجام می دهد

رکاب نقره ۹۲۵ عیار زنانه

قیمت: ۱میلیون تومان
#سلیمانی #موکلدار #موکل
#عقیق #سنگ_جن #شجر #انگشتر #گردنبند #سلطانی #یمنی 
#هبهاب #هبهاب_عروسکی
#مهره_مار_اصل #مهره_خر #مهره_مار
#دعانویسی #دعا
#طلسم_زبانبند
#طلسم_محبت #طلسم #طلسمات #طلسم_عشق #طلسم_قویی
#ناموس_کفتار #فرج_کفتار #عبد_سیاهپوست #طالع_بینی
0

انگشتر زنانه سلطانی پادشاهی۷۷ موکله بسیار قوی و دارای ۷۷موکل رحمانی که دقیقا مشابه سلیمانی ۷۷ موکله عمل کرده و صاحب انگشتر را در مقصود مینشانند. بینظیر و فوق العاده کم یاب بسیار فعال میباشد که رگه های ان نشان ازان است. خواص این انگشتر عبارت است از

انگشتر لامه موکلدار فوق العاده چند چشم

نگین هندوستانی بسیار قوی و موکل گذاری شده توسط هندوهای مرتاض

دارای طلسم هایی جهت جذب جنس مخالف و جذب رزق و روزی به صورت شدید و تاثیر گذاری دائمی
دعای سنگ دعای چهل طبق میباشد که از مجرب ترین دعاهای موجود میباشد.

خواص این انگشتر عبارت است از:

جذب رزق و روزی و برکت در اموال و زندگی شخص
جذب جنس مخالف و فساد شدید
بخت گشایی و بازگشت معشوق 
محبت بین زنو شوهر و تحکیم خانواده 
دوری از نحسی و انرژی های منفی کائنات
باطل السحر به دلیل وجود موکل های رحمانی جهت ابطال السحر هرگونه سحر و جادو
سریع الاستجابة شدن دعا هنگام دعا کردن
این انگشتر از لحاظ و زبان بند بسیار بسیار قوی او و بی نمونه می باشد به گونه ای که طرف مقابل توانایی مخالفت کردن با سخنان شما را ندارد
بسیار قوی از لحاظ انجام امور به گونه ای که موکل های این انگشتر احساس می‌شود که کارهای صاحب انگشتر را انجام می دهد

دارای رکاب نقره ۹۲۵ عیار (زنانه-مردانه)

قیمت: یک میلیون و ۶۰۰هزارتومان 
#سلیمانی #موکلدار #موکل
#عقیق #سنگ_جن #شجر #انگشتر #گردنبند #سلطانی #یمنی 
#هبهاب #هبهاب_عروسکی
#مهره_مار_اصل #مهره_خر #مهره_مار
#دعانویسی #دعا
#طلسم_زبانبند
#طلسم_محبت #طلسم #طلسمات #طلسم_عشق #طلسم_قویی
#ناموس_کفتار #فرج_کفتار #عبد_سیاهپوست #طالع_بینی
0

انگشتر لامه موکلدار فوق العاده چند چشم نگین هندوستانی بسیار قوی و موکل گذاری شده توسط هندوهای مرتاض دارای طلسم هایی جهت جذب جنس مخالف و جذب رزق و روزی به صورت شدید و تاثیر گذاری دائمی دعای سنگ دعای چهل طبق میباشد که از مجرب ترین دعاهای موجود میباشد

با عرض سلام و خیر مقدم به اعضای جدید و قدیمی مقدمتان گل باران
لطفا از سوالهای تکراری پرهیز کنید.
بعد از عرض سلام لطفا مشکلتون رو کامل درمیون بگذارید
به دلیل داشتن مشتری از تمامی شهرها و کمبود وقت استاد ارباب رجوع قبول نمیکنن و همه کارها پست می شوند
هزینه دعا فال طلسم انگشتر اول به حساب واریز میشه بعد از انجام به ادرس ارسال میشه
لطفا در صورت اعتماد واطمینان پیام بدید و کم کاری یا تخلف دیگران دیگه رو با ما درمیون نگذارید
بعد از دادن پیام اندکی صبر کنید پاسخگوی تمام عزیزان هستیم
ممنون از صبرو شکیبایی شما عزیزان
.
.
.
.#عرج_السواحل#گشایش_کار#خدایاشکرت
#رزقوروزی #زبانبند #مهره_مار #گشایش_رزق #گشایش_بخت#باطل سحر#حرز قوی #طلسمات_مجرب_جذب_جنس_مخالف_گشایش_بخت_گشایش_کار_رزق_روزی_دفع_جن_دفع_همزاد_طلسم_بیقراری_مجرب_طلسم_رکوب_الحمار_جذب_معشوق_طلسم_نعل_اسب_طلسم_برگشت_دعای_دفع_ #مهرهمار #انگشترخاص #موکلدار
0

با عرض سلام و خیر مقدم به اعضای جدید و قدیمی مقدمتان گل باران لطفا از سوالهای تکراری پرهیز کنید. بعد از عرض سلام لطفا مشکلتون رو کامل درمیون بگذارید به دلیل داشتن مشتری از تمامی شهرها و کمبود وقت استاد ارباب رجوع قبول نمیکنن و همه کارها پست می شوند

انگشتر سلیمانی روحانی تاریخی
 فعال بسیار قدرتمند و
 زیبا
.
. بدون نمونه مشابه در ایران گران قیمت .
.
موکل گذاری واقعی

بسیار قوی و دارای موکل رحمانی پرقدرت(موکل گذاری واقعی) جذب جنس مخالف و جذب رزق و روزی به صورت شدید و تاثیر گذاری دائمی

خواص این انگشتر عبارت است از:

جذب رزق و روزی و برکت در اموال و زندگی شخص
جذب جنس مخالف و فساد شدید در هر کاری
باطل السحر به دلیل وجود موکل های رحمانی جهت ابطال السحر هرگونه سحر و جادو
خوش شانسی و خوش اقبالی برای شخص
سریع الاستجابة شدن دعا هنگام دعا کردن
این انگشتراز لحاظ و زبان بند بسیار بسیار قوی او و بی نمونه می باشد به گونه ای که طرف مقابل توانایی مخالفت کردن با سخنان شما را ندارد
ایجاد شجاعت و قوی شدن قلب 
آرامش بسیار زیاد برای صاحب گردنبند
بسیار قوی از لحاظ انجام امور به گونه ای که موکل این انگشتر احساس می‌شود که کارهای صاحب گردنبند را انجام می دهد

لطفا جهت سفارش به دایرکت مراجعه فرمایید .
.
.
.
.
.
.
انگشتر_موکلدار #انگشتر_خاص #سنگهای_شفابخش #سنگهای_قیمتی #سنگهای_درمانی #موکلدار #موکل_رحمانی #گردنبند #گردنبند_موکلدار #هبهاب #عرج_السواحل #سنگ_شیطان #دعا #طلسم #طلسم_قوی #طلسم_یهودی #طلسمات_مجرب_یهودی_بازگشت_معشوق_گشایش_بخت_گشایش_کار_رزق_روزی_دفع_همزاد_طلسم_بیقراری_مجرب_طلسم_احضار_برگشت_شخص_دعا_طلسم_جادوی_یهودی_موکلین_خیلی_قوی_یهود
0

انگشتر سلیمانی روحانی تاریخی فعال بسیار قدرتمند و زیبا . . بدون نمونه مشابه در ایران گران قیمت . . موکل گذاری واقعی بسیار قوی و دارای موکل رحمانی پرقدرت(موکل گذاری واقعی) جذب جنس مخالف و جذب رزق و روزی به صورت شدید و تاثیر گذاری دائمی خواص ای

خواص سنگ های #موکلدار 
#انگشترموکلدار 
جهت سفارش:
Tel: 09220572902
#خانوم_شیری
1

خواص سنگ های #موکلدار #انگشترموکلدار جهت سفارش: Tel: 09220572902 #خانوم_شیری

فیروزه اصیل نیشابور
شجر عنکبوتی طبیعی 100%
سنگ سیاه نیشابور و قواره درشت
رکاب هنر دست کله برنجی
عیار 925 با مهر (حسن زاده)

#احجار_کریمه#حجر#فضه#خواتم#رزق_روزی#موکلدار#فیروزه_نیشابور#باباقوری#شجرقائن#عقیق_یمانی#ممی_سعادت#شفت_العبد#عقیق_کبدی#عقیق_جزع#عقیق_کهنه#عقیق_خطی#تراشدار#زمرد#زبرجد#یشم#لاجورد#خرمهره#مهره_مار#عرج_السواحل#هبهاب_عراقی#آنتیک#کلکسیونر#زیرخاکی#گنج#دفینه#
3

فیروزه اصیل نیشابور شجر عنکبوتی طبیعی 100% سنگ سیاه نیشابور و قواره درشت رکاب هنر دست کله برنجی عیار 925 با مهر (حسن زاده) #احجار_کریمه #حجر #فضه #خواتم #رزق_روزی #موکلدار #فیروزه_نیشابور #باباقوری #شجرقائن #عقیق_یمانی #ممی_سعادت #شفت_العبد #عقیق_کبدی #عقیق_جزع #

انگشتر موکل دار به نیروییست که در نگین انگشتر وجود دارد و این نیرو بواسطه موکلیست که در سنگ نگین انگشتر ساکن است تامین میشود و بلعکس موکل انگشتر هم از نگین انگشتر برای بقا بهره میبرد.

موکل انگشتر بنوعی همزیستی با نگین انگشتر دارد و با توجه به نوع موکل انگشتر مدام امواجی از خود ساطع میکند که موجب تاثیر بروی زندگی صاحب انگشتر میگردد.

اگر انگشتر رزقی باشد روی رزق تاثیر میگذارد و در کارها گشایش ایجاد میکند اگر

نیروی آن محبتی باشد محبت دیگران را جذب میکند و اگر محافظتی باشد از شما در

برابر نیروهای منفی محافظت میکند. البته موکلهای گوناگونی ممکن است که یک

انگشتر داشته باشد که بعضی از موکلها در جنگها و رقابتها کمک میکنند. و حتی

برعکس موکلهایی ممکن است روی انگشتر موکلدار باشد که از جنس شیاطین هستند

و دیگر در اصل از جنس ملک نیستند چون در جهان یک نیروی شر وجود دارد و یک نیروی

خیر و این بروی انگشترها هم صدق میکند و بعضی ایجاد مشاجره و جنگ میکنند گرچه

در کنارش شاید کمکهای دیگری هم کنند چون معمولا موکلها فقط یک خاصیت ندارند و می تواند خواص دوم و سوم یا بیشتری هم داشته باشنداما در درجه پایینتری از آنچه

کار اصلی انهاست قرار دارد. و وقتی کسی انگشتر را خریداری میکند قبل از تحویل

استاد عامل با تشخیص نوع موکل و سوزاندن بخوراتی و خواندن اورادی صاحب و حامل

انگشتر را به موکل معرفی میکند. و این جریان ممکن است برای بعضی زمان کمتر و

برای بعضی زمان بیشتری طلب کند.

در هر صورت وقتی انگشتر موکل دار آماده تحویل شد به صاحب آن دستورات نگهداری و ارتباط با انگشتر داده میشود

تا با خوراک موکل و نگهداری بمرور موکل ، حامل انگشتر را بعنوان صاحب خود بپذیرد و با اعتماد و اعتقاد

این ارتباط محکمتر میشود و بسته به توان موکل به صاحب خود کمک خواهد کرد.#ناموس_کفتار #عبد_سیاهپوست  #طالع_بینی #طلسم_محبت #طلسم #طلسمات #طلسم_عشق #طلسم_قوی #طلسم_زبانبند 
#دعانویسی #دعا 
#مهره_مار_اصل #مهره_خر #مهره_مار 
#هبهاب #هبهاب_عروسکی 
#عقیق  #سنگ_جن #شجر  #انگشتر #گردنبند#عشق#بازگشت#فال#جادو #شفاء#موکلدار#انگشتر_موکلدار
0

انگشتر موکل دار به نیروییست که در نگین انگشتر وجود دارد و این نیرو بواسطه موکلیست که در سنگ نگین انگشتر ساکن است تامین میشود و بلعکس موکل انگشتر هم از نگین انگشتر برای بقا بهره میبرد. موکل انگشتر بنوعی همزیستی با نگین انگشتر دارد و با توجه به نوع مو

فیروزه نیشابوری اعلا
شجر:عنکبوتی چشم نواز
قواره درشت و سیاه سنگ
رکاب کاملا دستساز با مهر (حسن زاده)

#احجار_کریمه#حجر#فضه#خواتم#رزق_روزی#موکلدار#فیروزه_نیشابور#باباقوری#شجرقائن#عقیق_یمانی#ممی_سعادت#شفت_العبد#عقیق_کبدی#عقیق_جزع#عقیق_کهنه#عقیق_خطی#تراشدار#زمرد#زبرجد#یشم#لاجورد#خرمهره#مهره_مار#عرج_السواحل#هبهاب_عراقی#آنتیک#کلکسیونر#زیرخاکی#گنج#دفینه#
0

فیروزه نیشابوری اعلا شجر:عنکبوتی چشم نواز قواره درشت و سیاه سنگ رکاب کاملا دستساز با مهر (حسن زاده) #احجار_کریمه #حجر #فضه #خواتم #رزق_روزی #موکلدار #فیروزه_نیشابور #باباقوری #شجرقائن #عقیق_یمانی #ممی_سعادت #شفت_العبد #عقیق_کبدی #عقیق_جزع #عقیق_کهنه #عقیق_خطی #تراش

عرج ساحلی بی نظیییییر عرج اصلی بسیار بسیار 
قدرتمند بدون نمونه مشابه 
در تمام ایران. گران قیمت خواص بسیار شگفت انگیز و قدرت ماورایی از احجار کریمه بسیار قدرتمند. جذب خلق جذبشانس و رزق و روزی شدید افزایش بخت و اقبال قدرت و شهامت گره گشایی قدرت سخنوری بالا دفع سحر و جادو و چشم نظر و بسیاری خواص فوق العاده دیگر. .
.
.
.
.
.
#انگشتر_موکلدار #انگشتر_خاص #سنگهای_شفابخش #سنگهای_قیمتی #سنگهای_درمانی #موکلدار #موکل_رحمانی #گردنبند #گردنبند_موکلدار #هبهاب #عرج_السواحل #سنگ_شیطان #دعا #طلسم #طلسم_قوی #طلسم_یهودی #طلسمات_مجرب_یهودی_بازگشت_معشوق_گشایش_بخت_گشایش_کار_رزق_روزی_دفع_همزاد_طلسم_بیقراری_مجرب_طلسم_احضار_برگشت_شخص_دعا
#عرج_السواحل
#عرج_سواحل
#جذب_محبت
10

عرج ساحلی بی نظیییییر عرج اصلی بسیار بسیار قدرتمند بدون نمونه مشابه در تمام ایران. گران قیمت خواص بسیار شگفت انگیز و قدرت ماورایی از احجار کریمه بسیار قدرتمند. جذب خلق جذبشانس و رزق و روزی شدید افزایش بخت و اقبال قدرت و شهامت گره گشایی قدرت سخنو

انگشتر موکل دار به نیرویی گفته می شود که در نگین انگشتر وجود دارد و این نیرو به واسطه موکلی که در سنگ نگین انگشتر ساکن است تامین میشود و بالعکس . 
موکل انگشتر هم از نگین انگشتر برای بقا بهره میبرد.

موکل انگشتر بنوعی همزیستی با نگین انگشتر دارد و با توجه به نوع موکل انگشتر مدام امواجی از خود ساطع میکند که موجب تاثیر بروی زندگی صاحب انگشتر میگردد.

اگر انگشتر رزقی باشد روی رزق تاثیر میگذارد و در کارها گشایش ایجاد میکند اگر

نیروی آن محبتی باشد محبت دیگران را جذب میکند و اگر محافظتی باشد از شما در

برابر نیروهای منفی محافظت میکند. البته موکلهای گوناگونی ممکن است که یک

انگشتر داشته باشد که بعضی از موکلها در جنگها و رقابتها کمک میکنند. و حتی

برعکس موکلهایی ممکن است روی انگشتر موکلدار باشد که از جنس شیاطین هستند

و دیگر در اصل از جنس ملک نیستند چون در جهان یک نیروی شر وجود دارد و یک نیروی

خیر و این بروی انگشترها هم صدق میکند و بعضی ایجاد مشاجره و جنگ میکنند گرچه

در کنارش شاید کمکهای دیگری هم کنند چون معمولا موکلها فقط یک خاصیت ندارند و می تواند خواص دوم و سوم یا بیشتری هم داشته باشنداما در درجه پایینتری از آنچه

کار اصلی انهاست قرار دارد. و وقتی کسی انگشتر را خریداری میکند قبل از تحویل

استاد عامل با تشخیص نوع موکل و سوزاندن بخوراتی و خواندن اورادی صاحب و حامل

انگشتر را به موکل معرفی میکند. و این جریان ممکن است برای بعضی زمان کمتر و

برای بعضی زمان بیشتری طلب کند.

در هر صورت وقتی انگشتر موکل دار آماده تحویل شد به صاحب آن دستورات نگهداری و ارتباط با انگشتر داده میشود

تا با خوراک موکل و نگهداری بمرور موکل ، حامل انگشتر را بعنوان صاحب خود بپذیرد و با اعتماد و اعتقاد

این ارتباط محکمتر میشود و بسته به توان موکل به صاحب خود کمک خواهد کرد.
#ناموس_کفتار
#عبد_سیاه
#طلسم_علاقه
#بازگشت_معشوق
#جذب_جنس_مخالف
#طلسم_عشق
#طلسم
#باطل_کردن_طلسم
#طلسم_زبانبند_قوی
#دعا
#جادو
#طلسمات
#زبانبند
#دعا_نویسی
#طلسم_جادو
#مهره_مار
#مهره_خر
#هبهاب
#عرج_هبهاب
#عرج
#موکلدار
#موکل
#سنگ_جن
#به_نام_زدن
#گردنبند
#انگشتر_موکلدار
#کرمانشاه
#تهران
#اهواز
0

انگشتر موکل دار به نیرویی گفته می شود که در نگین انگشتر وجود دارد و این نیرو به واسطه موکلی که در سنگ نگین انگشتر ساکن است تامین میشود و بالعکس . موکل انگشتر هم از نگین انگشتر برای بقا بهره میبرد. موکل انگشتر بنوعی همزیستی با نگین انگشتر دارد و با

Load More