#نشر_شوند Instagram photos and videos

Advertisement

- دوبرويل: تعريف تان از «فيلم هاي نفرين شده» چيست؟
- برسون: فيلم هايي كه پر از چيزهاي جالب توجه هستند (حتي اگر مورد توجه قرار نگيرند)، فيلم هايي كه مستمرا سينما را به جلو هل مي دهند و در ابتدا فقط اندك مردماني آنها را تحسين مي كنند، فيلم هايي كه سينما را تغذيه و قدرتمند مي كنند.
برسون از زبان برسون.

#روبر_برسون #گفتگو #سينماتوگراف #هنر_سينما #كتاب #نشر_شوند #ترجمه #برسون_از_زبان_برسون #سينماي_فرانسه #نقل_قول #فيلمهاي_نفرين_شده #سينما
3

- دوبرويل: تعريف تان از «فيلم هاي نفرين شده» چيست؟ - برسون: فيلم هايي كه پر از چيزهاي جالب توجه هستند (حتي اگر مورد توجه قرار نگيرند)، فيلم هايي كه مستمرا سينما را به جلو هل مي دهند و در ابتدا فقط اندك مردماني آنها را تحسين مي كنند، فيلم هايي كه سين

به زودی از نشر شوند
فلسفه در جهان اسلام
#پیتر_آدامسون
ترجمه ی زرین مناجاتی و حنیف امین بیدوختی
#نشر_شوند
1

به زودی از نشر شوند فلسفه در جهان اسلام #پیتر_آدامسون ترجمه ی زرین مناجاتی و حنیف امین بیدوختی #نشر_شوند

#ازمتن‌کتاب
در رمان «بیگانه» می خوانیم: سپس همه چیز در برابر چشمان ام به لرزه درآمد، از دریا دمی سنگین و سوزان به سویم آمد، و گویی آسمان در سراسر پهنه ی گسترده اش شکافته شده بود و از میان آن آتش می بارید. همه ی وجودم کشیده شد و دست ام روی اسلحه منقبض شد. ماشه رها شد و شکم صافِ قنداق اسلحه در دستان ام جای گرفت. با صدایی جانانه و گوشخراش همه چیز شروع شد. من عرق و آفتاب را از خودم دور کردم. فهمیدم که موازنه ی روز و سکوتِ استثنائیِ ساحلی را که در آن شادمان بودم به هم زده ام. اما چهار بار دیگر اسلحه را روی پیکر بی حرکتی که گلوله ها در آن فرو می رفتند و ناپدید می شدند، خالی کردم.  و این همچون چهار ضربه ی شوم و بلندی بود که بر بدبختی ام می نواختم... کامومی گوید،  دقت کنید که هیچ کجا در متن رمان «بیگانه»، مورسو خودش کاری انجام نمی دهد: «ماشه رها شد» و «شکم صاف قنداق اسلحه در دستان ام جای گرفت». او همان قدر قربانی فعل و انفعالِ نیوتونیِ اسلحه است که آن مرد عرب قربانیِ گلوله... [مورسو خودش کاری انجام نمی دهد و منفعل است]. ...
جالب آن که در بسیاری از ترجمه هایی که از رمان «بیگانه» به زبان فارسی ارائه شده، این نکته رعایت نشده است و گویی خودِ مورسو فعالانه دست به چنین کارهایی می زند، و حال آن که سالمن به خوبی توضیح می دهد که خودِ مورسو در نهایت قربانی رخدادهای بی تفاوتی است که بر او عارض می شوند... آشنایی با متفکران اگزیستانسیالیست | رابرت سالمن| شَوَند | تابستان 98 
@shavandpublication
#نشر_شوند
#رابرت_سالمن
#مهرداد_پارسا
#کامو
#سارتر
#هایدگر
0

#ازمتن ‌کتاب در رمان «بیگانه» می خوانیم: سپس همه چیز در برابر چشمان ام به لرزه درآمد، از دریا دمی سنگین و سوزان به سویم آمد، و گویی آسمان در سراسر پهنه ی گسترده اش شکافته شده بود و از میان آن آتش می بارید. همه ی وجودم کشیده شد و دست ام روی اسلحه منقبض

#ازمتن‌کتاب
«اگر ذهن تان خالی باشد، هماره برای هر چیز آماده و به روی هر چیز گشوده است. در ذهن مبتدی امکان های بی شماری وجود دارد؛ در ذهنِ اهل فن اما امکان هایی اندک». این دیدگاهِ بنیادی درباب «ذهن مبتدی» در ذنِ بودیسم، مشخصاً در نامه ی هایدگر به آموزگار سابق اش در سال 1928 منعکس می شود: «شاید فلسفه به قهری ترین و ماندگارترین شکل نشان دهد که آدمی تا چه حد مبتدی است. فلسفه ورزی در نهایت معنایی ندارد جز همین مبتدی بودن»...
توصیف هایدگر از تجربه ی اصالت، مشترکات زیادی با روشن شدگیِ ذنِ بودیستی دارد... وضعیت اصالت هایدگر، مانند روشن شدگیِ ذن مستلزم ایمان به خدا یا تجربه ی خداوند نیست. به علاوه، او ادعا می کند که ذهن وقتی یکسره غرق در این پرسشِ واحد شود که «معنای هستی چیست؟»، نسبت به «رازِ خیره کننده ی هستی» بسیار پذیراتر خواهد بود. این یادآور روشنِ کوآن [طرح چیستان و معماهای متناقض نما] برای روشن شدگی است که در فرقه ی رینزایِ ذن به کار می رود؛ در این روش، دانش آموز درباره ی پرسشی غور و تأمل می کند که هیچ پاسخ منطقی ای برایش وجود ندارد، مانند این پرسش، «یک دست چه صدایی دارد؟»
مقدمه ای بر فلسفه ی هایدگر | مایکل واتز| شَوَند | تابستان 98 
@shavandpublication 
#نشر_شوند
#مایکل_واتز
#مارتین هایدگر
#مهرداد_پارسا
0

#ازمتن ‌کتاب «اگر ذهن تان خالی باشد، هماره برای هر چیز آماده و به روی هر چیز گشوده است. در ذهن مبتدی امکان های بی شماری وجود دارد؛ در ذهنِ اهل فن اما امکان هایی اندک». این دیدگاهِ بنیادی درباب «ذهن مبتدی» در ذنِ بودیسم، مشخصاً در نامه ی هایدگر به آموز

#ازمتن‌کتاب
(بسیاری معتقدند اقتباس های سینمایی از آثار ادبی، تجربه ای کم مایه تر و ضعیف تر از مواجهه با متن های ادبی را برای بیننده رقم می زنند. اما روبر برسون نظر دیگری دارد) .

روژه کانتاگرِل: به نظر شما سینما می‌تواند از رمان پیشی بگیرد؟

روبر برسون: سینما ابزار بیشتری دارد و به‌راحتی می‌تواند این ابزار را بیشتر هم بکند. در واقع، این دو تا دو چیزِ به‌کل متفاوت‌اند. رمان، صحنه و شهر و درون آدم‌ها را تعریف و توصیف می‌کند ولی سینما توصیف نمی‌کند، مخاطب را مستقیم بدان‌جا می‌برد. 
برسون از زبان برسون | روبر برسون| شَوَند | زمستان 97 
@shavandpublication 
#نشر_شوند
0

#ازمتن ‌کتاب (بسیاری معتقدند اقتباس های سینمایی از آثار ادبی، تجربه ای کم مایه تر و ضعیف تر از مواجهه با متن های ادبی را برای بیننده رقم می زنند. اما روبر برسون نظر دیگری دارد) . روژه کانتاگرِل: به نظر شما سینما می‌تواند از رمان پیشی بگیرد؟ روبر برس

.
فردیت اشتراکی
نویسنده: ژولیا کریستوا
مترجم: مهرداد پارسا
دسته موضوعی: فلسفه
ناشر: روزبهان
سال انتشار: ۱۳۹۸
نوبت انتشار:۳
شابک:۹۷۸۹۶۴۸۱۷۵۸۳۷
جلد کتاب: شومیز
قطع کتاب: رقعی
قیمت:۳۸۰‌.۰۰۰ ریال
1

. فردیت اشتراکی نویسنده: ژولیا کریستوا مترجم: مهرداد پارسا دسته موضوعی: فلسفه ناشر: روزبهان سال انتشار: ۱۳۹۸ نوبت انتشار:۳ شابک:۹۷۸۹۶۴۸۱۷۵۸۳۷ جلد کتاب: شومیز قطع کتاب: رقعی قیمت:۳۸۰‌.۰۰۰ ریال

Advertisement
#ازمتن‌کتاب
شاید در پرتو مفاهیم این کتاب بتوانیم درباره ی «غیاب خدایانِ» هولدرلین و «مرگ خدا»ی نیچه ای در افقِ خائوس یا خلاءِ آغازین به مثابه ی امر مقدس بیاندیشیم. شاید بتوانیم بر معنای «خدا پس می نشیند» در کلام ارنست یونگر و هایدگر درنگ کنیم و در این مسئله ژرف اندیشی کنیم که وقتی هایدگر از خدا، امر الهی و آخرین خدا سخن می گوید چه منظوری دارد. وقتی هایدگر می گوید، «هنوز تنها یک خدا می تواند ما را نجات دهد» از کدام «خدا» سخن می گوید؟ یا وقتی در «ادای سهمی به فلسفه» می نویسد، «آخرین خدا حقیقتِ هستی است» چه چیز را در نظر دارد. پس پیش از هر چیز لازم است بپرسیم معنای «امر الهی» برای یونانیان چیست و آن ها چه تجربه ای از این امر داشتند. این پرسشی است که کتاب حاضر می کوشد به آن پاسخ دهد. 
امر الهی یونانی در نظر هگل، والتر ف.اوتو و هایدگر | فرانسوا توشار و ژان لوکسروا| ترجمه ی شروین اولیایی | شَوَند | پاییز 97 
@shavandpublication  #نشر_شوند
#نشرشوند
#امر_الهی
#هایدگر
#هگل
#اوتو
#شروین_اولیایی
#امر_الهی_یونانی
0

#ازمتن ‌کتاب شاید در پرتو مفاهیم این کتاب بتوانیم درباره ی «غیاب خدایانِ» هولدرلین و «مرگ خدا»ی نیچه ای در افقِ خائوس یا خلاءِ آغازین به مثابه ی امر مقدس بیاندیشیم. شاید بتوانیم بر معنای «خدا پس می نشیند» در کلام ارنست یونگر و هایدگر درنگ کنیم و در ای

#ازمتن‌کتاب
میل: طبق نظر لکان، میل برساخته ی زمینه ی مناسبات نمادین در قالب رانه است که پیوسته در جستجوی آن چیزی است که حین ورود به زبان از دست می رود. از آنجا که زبان تنها جایگزینی جزئی برای ابژه است، میل در قالب فقدان پدیدار می شود. کریستوا میل را نه تنها در رابطه با غیاب دالی که معنایی را می رساند، بلکه در نسبت با امر نشانه ای یا چیزی که امر نمادین توان آشکار کردن اش را ندارد، نظریه پردازی می کند؛ در طرح او میل به مثابه ی تولیدگری ظاهر می شود.
کریستوا در قابی دیگر | استل برت| شَوَند | تابستان 97
@shavandpublication 
#کریستوا 
#کریستوا_در_قابی_دیگر 
#نشرشوند 
#مهرداد_پارسا 
#لکان_در_قابی_دیگر 
#مهدی_ملک
#نشر_شوند
2

#ازمتن ‌کتاب میل: طبق نظر لکان، میل برساخته ی زمینه ی مناسبات نمادین در قالب رانه است که پیوسته در جستجوی آن چیزی است که حین ورود به زبان از دست می رود. از آنجا که زبان تنها جایگزینی جزئی برای ابژه است، میل در قالب فقدان پدیدار می شود. کریستوا میل را

Advertisement
#ازمتن‌کتاب
تعریف نئورآلیسم چیست؟ وجه مشترک میان فیلمسازان متفاوتی مانند روسلینی، دسیکا، فلینی، آنتونیونی یا ویسکونتی چیست؟ این وجه مشترک نه محتوای اجتماعی آثارشان است و نه حتی به قول بازن، کشف واقعیتی پیچیده و پراکنده که باید رمزگشایی‌اش کرد. از نظر دلوز، نئورآلیسم نوع جدیدی از تصاویر را خلق کرده است، تصاویر نابِ دیداری و شنیداری که در موقعیت‌هایی خاص بروز می‌کنند؛ جایی که ادراک به جای جذب شدن در کنش، در ابژه یا موقعیت جذب می‌شود و به آن بازمی‌گردد. نئورآلیسم سینمای بیننده است: «شخصیت به یک جور ناظر یا تماشاگر تبدیل می‌شود. او بیهوده حرکت می‌کند، می دود و می جنبد. موقعیتی که در آن قرار دارد از هر جهت بر ظرفیت های حرکتی او پیشی می‌گیرد و او را وادار به دیدن و شنیدنِ چیزی می‌کند که دیگر تابع قواعد کنش یا واکنش نیست. او به جای واکنش نشان دادن، تنها ثبت می کند. به جای آن که درگیر کنش باشد، اسیر روایت می‌شود، روایتی که او را رها نمی‌کند یا او رهایش نمی‌کند (سینما 2). ژیل دلوز: سینما و فلسفه | پائولا ماراتی| شَوَند | زمستان 95 
@shavandpublication

#ژیل_دلوز 
#نشر_شوند
#پائولا_ماراتی
0

#ازمتن ‌کتاب تعریف نئورآلیسم چیست؟ وجه مشترک میان فیلمسازان متفاوتی مانند روسلینی، دسیکا، فلینی، آنتونیونی یا ویسکونتی چیست؟ این وجه مشترک نه محتوای اجتماعی آثارشان است و نه حتی به قول بازن، کشف واقعیتی پیچیده و پراکنده که باید رمزگشایی‌اش کرد. از نظر

.
○  عنوان کتاب: Film Theory: the basics
○ عنوان فارسی: مبانی نظریه ی فیلم
○  نویسنده: کوین مک دونالد
○ مترجم: مهرداد پارسا، فائزه جعفریان
○ وضعیت ترجمه: یک سوم کار ترجمه شده
○ ناشر: شَوَند

#preparing
#کتابهای_در_دست_ترجمه_فلسفه
#فلسفه#کتاب_فلسفه#فیلم#نشر_شوند
#ترجمه_فلسفه#کتاب#سینما#نظریه_فیلم
0

. ○ عنوان کتاب: Film Theory: the basics ○ عنوان فارسی: مبانی نظریه ی فیلم ○ نویسنده: کوین مک دونالد ○ مترجم: مهرداد پارسا، فائزه جعفریان ○ وضعیت ترجمه: یک سوم کار ترجمه شده ○ ناشر: شَوَند #preparing #کتابهای_در_دست_ترجمه_فلسفه #فلسفه #کتاب_فلسفه #فی

تازه های نشر در کتاب شهر.بیست و دوم مرداد
1:ویکو و هردر،دو بررسی در تاریخ اندیشه .آیزیا برلین  نشرققنوس#فلسفه
2:رمانتسیم آلمانی .فردریک بیزر نشر ققنوس#فلسفه
3:مقدمه بر فلسفه هایدگر .مایکل واتز نشر شوند#فلسفه
4:نشانه و ذهن در سینمای امروز.کوش جاهد نشر پرنده#سینما
5:دزد پادگان.توبیاس ولف.نشر بید گل#رمان
6:اوراق ایرانی،خاطرات سفر کلود انه در عصر مشروطیت#سفر_نامه
6:در سایه آفتاب.میر جلال الدین کزازی نشر گویا.#مقالات_ادبی
7:من و خاله جانم.موریس پنیچ.نشر نی#نمایشنامه
#نشر_ققنوس#نشر_شوند#نشر_نی#نشر_پرنده#نشر_گویا#نشر_بیدگل

@ketabeshahr578
0

تازه های نشر در کتاب شهر.بیست و دوم مرداد 1:ویکو و هردر،دو بررسی در تاریخ اندیشه .آیزیا برلین نشرققنوس#فلسفه 2:رمانتسیم آلمانی .فردریک بیزر نشر ققنوس#فلسفه 3:مقدمه بر فلسفه هایدگر .مایکل واتز نشر شوند#فلسفه 4:نشانه و ذهن در سینمای امروز.کوش جاهد نشر

.
مقدمه‌ای بر فلسفه هایدگر
نويسنده: مایکل واتز
مترجم: مهرداد پارسا
دسته موضوعی: فلسفه 
ناشر: شوند
سال انتشار:۱۳۹٨
نوبت چاپ:١
شابک:۹۷۸۶۲۲۶۳۵۹۰۸۵
جلد كتاب: شوميز
قطع كتاب: رقعي
قیمت:۱۷۰،۰۰۰ریال
2

. مقدمه‌ای بر فلسفه هایدگر نويسنده: مایکل واتز مترجم: مهرداد پارسا دسته موضوعی: فلسفه ناشر: شوند سال انتشار:۱۳۹٨ نوبت چاپ:١ شابک:۹۷۸۶۲۲۶۳۵۹۰۸۵ جلد كتاب: شوميز قطع كتاب: رقعي قیمت:۱۷۰،۰۰۰ریال

شوند منتشر کرد:

مقدمه ای بر فلسفه ی هایدگر/ #مایکل_واتز/ ترجمه ی #مهرداد_پارسا
ناشر: #نشر_شوند / تابستان 1398
مشخصات ظاهری: 138 صفحه/ 17000 تومان

فهرست کتاب:
پیش‌گفتار
مقدمه

فصل اول: زندگی هایدگر
ریشه‌ها
تأثیرات محیط بر او
تحصیلات
سیرِ دانشگاهی هایدگر
دانشیاریِ هایدگر
هستی و زمان و استادتمامیِ هایدگر
طرد او از فلسفه‌ی آنگلو-امریکایی
ردِ کرسی فلسفه در برلین
هایدگر و نازیسم
افول هایدگر
سال‌های پس از جنگ

فصل دوم: معنای زندگی؛ پرسش از هستی
«خطای» هستی‌شناختیِ فلسفه‌ی غرب
هستی‌شناسی بنیادیِ هایدگر
بحثی علیه رویکرد هایدگر
پاسخ هایدگر به نیهیلیسم
واژگان هایدگر
«هستی» و «موجود»
خویشتن به‌مثابه‌ی موضوع اولیه‌ی پژوهش
زمان به‌مثابه‌ی افقِ هستی
هستی و زمان
نیستی
چرا چیزی هست جای آن‌که نباشد؟
اهمیت پرسش‌های بی‌جواب

فصل سوم: مفاهیم محوریِ هستی و زمان
دازاین – خودمان به‌عنوان نقطه‌ی شروع
ساختارِ ماتقدمِ دازاین
جهان
در-جهان-بودنِ دازاین
وجودِ متعارف و روزمره‌ی دازاین
دم-دستی و فرا-دستی
«تمامیتِ ابرازی» نزد هایدگر
مکان و زمان
با-دیگران-بودن
پرتاب‌شدگیِ دازاین
عدم اصالت: «خودِ-کسان»
عدم اصالت: سقوط
حالات
فهم
تفسیر
معنا
اضطراب [ترس‌آگاهی]
پروا

فصل چهارم: به‌سوی-مرگ-بودن
مسئله‌ی «زندگی پس از مرگ»
«واقعیت‌های زندگی» و مرگ در هایدگر
مرگ به‌مثابه‌ی امکان
آگاهی اصیل از مرگ

فصل پنجم: وجدان، گناه و اصالت
وجدان
گناه
اصالت

فصل ششم: «حقیقتِ الثیا» و زبان
مفاهیم سنتیِ حقیقت
حقیقتِ الثیا نزد هایدگر
برداشت هایدگر از زبان
پوچیِ زبان روزمره
زبانِ هستی
یونانی باستان و آلمانی
سخن؛ مبنای زبان
زبان؛ نخستین راه وصول ما به هستی
«گفتارِ» خاموش جهان
زبان شعر

فصل هفتم: تائو، ذن و هایدگر
تائوئیسم و هایدگر
ذن و هایدگر

فصل هشتم: هایدگر و تکنولوژی
قالب‌بندی: ساختارِ «ذهن-بنیانِ» تکنولوژی
تخنه، پوئسیس و ماهیت تکنولوژی
قالب‌بندی: خطر یا منشأ آگاهی؟
پاسخ هایدگر به تکنولوژی

برای مطالعه‌ی بیشتر
واژه‌نامه
نمایه‌ی نام‌ها
@shavandpublication
12

شوند منتشر کرد: مقدمه ای بر فلسفه ی هایدگر/ #مایکل_واتز / ترجمه ی #مهرداد_پارسا ناشر: #نشر_شوند / تابستان 1398 مشخصات ظاهری: 138 صفحه/ 17000 تومان فهرست کتاب: پیش‌گفتار مقدمه فصل اول: زندگی هایدگر ریشه‌ها تأثیرات محیط بر او تحصیلات سیرِ دانشگاهی ها

کتاب‌های بسیاری به قصد شرح و تفسیر تفکر مارتین هایدگر نگاشته شده، اما از میان آن‌ها کتاب «مقدمه‌ای بر فلسفه‌ی هایدگر» به قلم مایکل واتز اثری است که ارتباط کم‌نظیری با مخاطبان برقرار می‌کند. واتز در این کتاب، مفاهیم پیچیده‌ی تفکر هایدگر را به نحوی شرح می‌دهد که برای هر مخاطبی فهم‌پذیر و حتی مقبول می‌شود و به‌اصطلاح فلسفه‌ی پیچیده‌ی هایدگر را برای او جا می‌اندازد. واتز از جزئیات زندگی هایدگر و پس‌زمینه‌ی فکری او شروع می‌کند و با بحثی دقیق درباره‌ی بخش‌های «هستی و زمان» مسیر را به سمت تفکر متأخر هایدگر هموار می‌کند. ارتباط هایدگر و ذن بودیسم، دیدگاه هایدگر درباره‌ی تکنولوژی، زبان، هستی، نیهیلیسم و بسیاری از مفاهیم دیگر همگی در کتاب واتز بررسی می‌شوند. مایکل اینوود، از شارحان مهم آثار هایدگر و نویسنده‌ی «فرهنگ واژگان هایدگر» درباره‌ی کتاب واتز می‌گوید، «مایکل واتز در این کتاب شرحی به‌غایت ساده و خواندنی از هستی و زمان به دست می‌دهد و هم‌زمان کاری کارستان می‌کند و این شرح را به تبیینی از نوشته‌های متأخرِ هایدگر گره می‌زند. او برای خوانندگانِ تازه‌کار راهنمای ارزشمندی برای فهم پیچیدگی‌های تفکر هایدگر تدارک می‌بیند و برای آنان که از پیش «قدم در مسیر» نهاده‌اند، جذابیتی بسیار ایجاد می‌کند». این کتاب هم برای علاقه‌مندان به فلسفه و به‌ویژه فلسفه‌ی هایدگر و هم برای کسانی که آشنایی اندکی با اندیشه‌های فلسفی دارند، اثری خواندنی خواهد بود. 
#مقدمه_ای_بر_فلسفه_هایدگر #مایکل_واتز #مهرداد_پارسا#نشر_شوند
#انتشارات_جنگل
1

کتاب‌های بسیاری به قصد شرح و تفسیر تفکر مارتین هایدگر نگاشته شده، اما از میان آن‌ها کتاب «مقدمه‌ای بر فلسفه‌ی هایدگر» به قلم مایکل واتز اثری است که ارتباط کم‌نظیری با مخاطبان برقرار می‌کند. واتز در این کتاب، مفاهیم پیچیده‌ی تفکر هایدگر را به نحوی شرح

#ازمتن‌کتاب
مارگریت دوراس: آن چه آدم ها تا الان در شعر و ادبیات کرده اند، برسون با سینما انجام داده است. می شود گفت سینما تاکنون انگل وار زندگی کرده و از هنرهای دیگر تغذیه کرده است. ولی با او، به سینمای ناب وارد شده ایم. سینمایی که تنها از آنِ او است. [فیلم «از قضا بالتازار»] جزو فیلم هایی است که می توان به دقیق ترین معنا، آثار تک افتاده و به همین دلیل آثار ناب نامیدشان. شاید از زمانی که سینما رفتن را شروع کرده ام ... این فیلم از هر فیلم دیگری که دیده ام ناب تر باشد ...
برسون از زبان برسون | روبر برسون| شَوَند | زمستان 97 
@shavandpublication 
#نشر_شوند 
#روبر_برسون
0

#ازمتن ‌کتاب مارگریت دوراس: آن چه آدم ها تا الان در شعر و ادبیات کرده اند، برسون با سینما انجام داده است. می شود گفت سینما تاکنون انگل وار زندگی کرده و از هنرهای دیگر تغذیه کرده است. ولی با او، به سینمای ناب وارد شده ایم. سینمایی که تنها از آنِ او است

مارتین هایدگر: فلسفه اساساً نابهنگام است؛ و هرگز نمی تواند طنینی بی واسطه در زمان حال داشته باشد. اگر چنین طنینی احساس شود، اگر فلسفه رخت زمانه را بر تن کند، یا فلسفه ی راستین نخواهد بود و یا به قصد اهدافی زودگذر و فرعی به بدفهمی دچار می شود ... اما آن چه عبث و بیهوده است، همچنان می تواند به سانِ قوه و نیرو باشد؛ و شاید یگانه نیروی واقعی ... آن چه نابهنگام است، عصر و زمانه ی خودش را خواهد داشت. 
آشنایی با متفکرانِ اگزیستانسیالیست | رابرت سی. سالمن
#مارتین_هایدگر 
#نشر_شوند 
#رابرت_سالمن
#مهرداد_پارسا 
#آشنایی_با_متفکران_اگزیستانسیالیست
1

مارتین هایدگر: فلسفه اساساً نابهنگام است؛ و هرگز نمی تواند طنینی بی واسطه در زمان حال داشته باشد. اگر چنین طنینی احساس شود، اگر فلسفه رخت زمانه را بر تن کند، یا فلسفه ی راستین نخواهد بود و یا به قصد اهدافی زودگذر و فرعی به بدفهمی دچار می شود ... اما

سارتر: هیچ وقت بدن‌ام را دوست نداشتم؛ در واقع همیشه مثل وزغ زشت بودم. به مراجع اقتدار بدگمان بودم، اما معمولاً اطاعت می‌کردم. نسبت به دین بدبین بودم، حتی با وجودِ خانواده‌ی فوق‌العاده مسیحی‌ام، و نسبت به سیاست کاملاً خام و بی‌تجربه بودم، و بعدها به خاطر مشارکت ناخواسته‌ام در آن شوکه شدم. پس، درنهایت تنها به یک چیز اعتماد کردم، جوهرِ چیزها - کلمات. کلمات همواره کسب و کار من بوده اند، رسم و آیین‌ من برای ملاقات با مردم، ارتباط با آن‌ها، روشی برای تعریف کردنِ خودم، لمسِ چیزها و پیوند با جهان...
آشنایی با متفکران اگزیستانسیالیست: گفتگوهایی خیالی با سارتر، هایدگر و کامو/ رابرت سی. سالمن | شوند | تابستان نود و هشت
#نشر_شوند 
#آشنایی_با_متفکران_اگزیستانسیالیست
#رابرت_سالمن
#سارتر
#مهرداد_پارسا
6

سارتر: هیچ وقت بدن‌ام را دوست نداشتم؛ در واقع همیشه مثل وزغ زشت بودم. به مراجع اقتدار بدگمان بودم، اما معمولاً اطاعت می‌کردم. نسبت به دین بدبین بودم، حتی با وجودِ خانواده‌ی فوق‌العاده مسیحی‌ام، و نسبت به سیاست کاملاً خام و بی‌تجربه بودم، و بعدها به خ

.
آشنايي با متفكران اگزيستانسياليست
گفتگوهاي خيالي با سارتر، هايدگر و كامو
نويسنده: رابرت سي.سالمن
مترجم: مهرداد پارسا
دسته موضوعی: ‌فلسفه
ناشر: شوند
سال انتشار:۱۳۹٨
نوبت چاپ:١
شابک:٩٧٨٦٢٢٦٣٥٩٠٥٤
جلد كتاب: شوميز
قطع كتاب: رقعي
قیمت: ١٨٠,٠٠٠ ریال
2

. آشنايي با متفكران اگزيستانسياليست گفتگوهاي خيالي با سارتر، هايدگر و كامو نويسنده: رابرت سي.سالمن مترجم: مهرداد پارسا دسته موضوعی: ‌فلسفه ناشر: شوند سال انتشار:۱۳۹٨ نوبت چاپ:١ شابک:٩٧٨٦٢٢٦٣٥٩٠٥٤ جلد كتاب: شوميز قطع كتاب: رقعي قیمت: ١٨٠,٠٠٠ ریال

شوند منتشر کرد: آشنایی با متفکران اگزیستانسیالیست؛ گفتگوهایی خیالی با سارتر، هایدگر و کامو/ رابرت سی سالمن/ترجمه ی مهرداد پارسا/ صد و چهل و دو صفحه/هجده هزار تومان
#نشر_شوند 
#رابرت_سالمن 
#مهرداد_پارسا 
#هایدگر 
#سارتر 
#کامو 
#اگزیستانسیالیسم 
#فلسفه
12

شوند منتشر کرد: آشنایی با متفکران اگزیستانسیالیست؛ گفتگوهایی خیالی با سارتر، هایدگر و کامو/ رابرت سی سالمن/ترجمه ی مهرداد پارسا/ صد و چهل و دو صفحه/هجده هزار تومان #نشر_شوند #رابرت_سالمن #مهرداد_پارسا #هایدگر #سارتر #کامو #اگزیستانسیالیسم #فلس

سیمون دوبووار جایی می‌نویسد، فلسفه در پیِ کشف ماهیت چیزها است، اما تنها «رُمان» است که به آدمی امکان می‌دهد حقیقتِ وجود را به معنایی فردی، انضمامی و ملموس درک کند.
گرچه آثار تحلیلیِ بسیاری درباره‌ی سارتر، کامو و هایدگر نگاشته شده، رابرت سالمنِ امریکایی که آثار متعددی را به شرح و بسط جریان‌های فلسفی اختصاص داده، در این کتاب شکل و قالبی را برمی‌گزیند که با این ویژگی شاخصِ جریان فرانسوی اگزیستانسیالیسم همخوانی دارد و به رویکرد فلسفه به‌مثابه‌ی «کنش» و لزوم واسطه‌گریِ «ادبیات» در این سنتِ فکری یکسره وفادار است: نوعی قالبِ گفتگویی که به اثر ادبی، نمایشنامه یا حتی رمان پهلو می‌زند، و می‌کوشد اندیشه‌های فلسفی این سه متفکر را از این طریق به حضور فرا بخواند و آن‌ها را ساده‌فهم کند. بنابراین، در این کتاب نیز انتخاب قالبِ گفتگویی و شبه‌داستانی از سوی سالمن صرفاً انتخابی دلبخواهی نیست و به همین ضرورت، یعنی ضرورت به فهم درآوردنِ اگزیستانسیالیسم و مواجهه‌ با تفکر انضمامیِ هر سه فیلسوف گره خورده است؛ راهبردی برای مواجهه با امر واقعی از خلال تولید امر خیالی، که از قضا شاید لزومِ آن در مورد هایدگر بیشتر احساس شود. در نهایت، جذابیت کتاب حاضر از آن رو است که تجربه‌ای را برای خواننده رقم می‌زند که به‌ندرت در آثار نظری و یک‌طرفه‌ای که درباره‌ی اگزیستانسیالیسم نگاشته شده، دیده می‌شود: هم لذتِ فهم فلسفه از دریچه‌ی یک گفتگوی داستانی و هم تجربه‌ی هم‌نشینی با شمایلِ واقعی‌تری از فیلسوف. .
#آشنایی_با_متفکران_اگزیستانسیالیست گفتگو خیالی با #سارتر #هایدگر و #کامو  #رابرت_سی_سالمن ترجمه #مهرداد_پارسا
شومیز / رقعی / ۱۴۴ صفحه / ۱۸۰۰۰ تومان
#نشر_شوند
سال چاپ ۱۳۹۸
#فلسفه #کتاب_فلسفی
#پخش_ققنوس
@qoqnoosp
www.qoqnoosp.com
1

سیمون دوبووار جایی می‌نویسد، فلسفه در پیِ کشف ماهیت چیزها است، اما تنها «رُمان» است که به آدمی امکان می‌دهد حقیقتِ وجود را به معنایی فردی، انضمامی و ملموس درک کند. گرچه آثار تحلیلیِ بسیاری درباره‌ی سارتر، کامو و هایدگر نگاشته شده، رابرت سالمنِ امریکا

هنگامی که از عصر جدیدِ اضطراب سخن می‌گوییم هرگز نباید از یاد ببریم که در قرن گذشته همواره دوره‌ی اضطراب پس از یک بحران اجتماعی عظیم فرا می‌رسید. این اتفاق به‌خصوص بعد از جنگ‌ها رخ می‌داد. نخستین دوره‌ی اضطراب در قرن گذشته، پس از جنگ جهانی اول و هنگامی بود که کاربرد سلاح‌های ویرانگر جدید باعث شد ارزش‌های تمدن مدرن از بیخ و بن به پرسش کشیده شوند. پل والری در کتاب «بحران ذهن» توضیح می‌دهد که در عصر مدرن گویا ناهمگن‌ترین اندیشه‌ها آزادانه با هم همزیستی دارند و مرجع ثابتی برای زندگی و یادگیری وجود ندارد. بنابراین، حتی زمانی که بحران نظامی به پایان ‌رسید، بحران اقتصادی و از همه مهم‌تر «بحران ذهن» ادامه یافت که همگی در [شكل‌گیری] اضطراب نقش داشتند. اروپایی‌ها خصوصاً در مورد زندگی خود احساس دلهره می‌كردند، زیرا به گمان برخی، به دوران بی‌معنایی گام نهاده بودند. برخی نیز علت‌ اصلی این احساس فراگیر اضطراب را مرگ تمامیِ بت‌های مدرن می‌دانستند. به ‌نظر می‌رسید که انسان بسیار تنها شده است، زیرا دیگر به خدا باور نداشت. اما عدم باور به علم، پیشرفت و خرد نیز به همین اندازه مهم بود...
درباره‌ی اضطراب | رناتا سالکل | شَوَند | پاییز  1396
@shavandpublication 
#نشر_شوند
0

هنگامی که از عصر جدیدِ اضطراب سخن می‌گوییم هرگز نباید از یاد ببریم که در قرن گذشته همواره دوره‌ی اضطراب پس از یک بحران اجتماعی عظیم فرا می‌رسید. این اتفاق به‌خصوص بعد از جنگ‌ها رخ می‌داد. نخستین دوره‌ی اضطراب در قرن گذشته، پس از جنگ جهانی اول و هنگام

#ازمتن‌کتاب
_ اقلیم جهانِ ما کامل و بی نقص نیست. جهانِ ما، جهانِ خدایان، غول ها و قهرمانان نیست، بلکه جهانِ چیزهایی است که نزدیک، فرودین، متعارف و ناقص اند. ناقص و ناکامل بودن یگانه بهشت ما است. کارِ دشوار همانا یافتنِ بهشت در بطنِ این ناکاملی است.
شعرِ استیونس به دور از هر گونه سفسطه ی آن‌جهانی و با زبانی عاری از عرفان، می تواند نوعی آرامش را به ما بیاموزد، و این بینش از نظاره کردنِ چیزها نشأت می گیرد. استیونس می تواند در مواجهه با چیزها فکور بودن را به ما بیاموزد و به تواضع و نجابت تشویق مان کند. در برابر فشار همه جانبه ی واقعیتی که مشخصه اش خروش جنگ و آشوبِ روزافزون اطلاعات است، کاشتنِ بذر این منش شاید یاری مان کند که بتوانیم به تعبیر استیونس، فشار واقعیت را با قدرتِ تخیل شاعرانه به عقب برانیم و فضای ارزشمندی را برای تأمل باز کنیم. 
چیزها صرفاً هستند | سایمون کریچلی| شَوَند | پاییز 97
@shavandpublication 
#نشر_شوند 
#سایمون_کریچلی
#والاس_استیونس
0

#ازمتن ‌کتاب _ اقلیم جهانِ ما کامل و بی نقص نیست. جهانِ ما، جهانِ خدایان، غول ها و قهرمانان نیست، بلکه جهانِ چیزهایی است که نزدیک، فرودین، متعارف و ناقص اند. ناقص و ناکامل بودن یگانه بهشت ما است. کارِ دشوار همانا یافتنِ بهشت در بطنِ این ناکاملی است. ش

#on_anxiety
#renata_salecl
#2009

درباره‌ی اضطراب/ رناتا سالکل/ ترجمه‌ی عباس خورشیدنام، سیاوش طلایی‌زاده/ نشر شوند/ چاپ یکم، زمستان ۱۳۹۶.

#کتاب #کتابخوار #کتاب_خوب #کتابخوان #کتابخانه #کتابخوانی #کتابخانه_من #کتابام #کتابخونم #کتاب_باز #کتاب_داغ #معرفی_کتاب #پیشنهاد_کتاب #کتابخان #کتابخونه_خودم #اضطراب #درباره_اضطراب #شوند #نشر_شوند
1

#on_anxiety #renata_salecl #2009 درباره‌ی اضطراب/ رناتا سالکل/ ترجمه‌ی عباس خورشیدنام، سیاوش طلایی‌زاده/ نشر شوند/ چاپ یکم، زمستان ۱۳۹۶. #کتاب #کتابخوار #کتاب_خوب #کتابخوان #کتابخانه #کتابخوانی #کتابخانه_من #کتابام #کتابخونم #کتاب_باز #کتاب_داغ #مع

#فلسفه_و_اخلاق_زیستی
مقالاتی درباره فلسفه اخلاق در علوم پزشکی
مبیه جروم توسام 
لنارت نوردن فلت
فردریک اسونوس
گردآوری و ترجمه ناصر مؤمنی
#چاپ_۱_۱۳۹۸_۱۴هزارتومان
#نشر_شوند
2

#فلسفه_و_اخلاق_زیستی مقالاتی درباره فلسفه اخلاق در علوم پزشکی مبیه جروم توسام لنارت نوردن فلت فردریک اسونوس گردآوری و ترجمه ناصر مؤمنی #چاپ_ ۱_۱۳۹۸_۱۴هزارتومان #نشر_شوند

شوند منتشر کرد: فلسفه و اخلاق زیستی/فردریک اسونوس و دیگران/ترجمه ی ناصر مومنی
#نشر_شوند 
#فلسفه_اخلاق 
#ناصر_مومنی
#اخلاق_زیستی
0

شوند منتشر کرد: فلسفه و اخلاق زیستی/فردریک اسونوس و دیگران/ترجمه ی ناصر مومنی #نشر_شوند #فلسفه_اخلاق #ناصر_مومنی #اخلاق_زیستی

#ازمتن‌کتاب
وودی آلن کمدی را به تراژدی به علاوه ی زمان تعریف می کند، یعنی مرگِ تراژیکﹿ مرگی است که در لحظه ی درست اتفاق بیافتد. در کمدی هیچ وقت نمی میرید و خودِ این اتفاق خنده دار و حتی تراژیک است. چنین وضعیتی را در بکت می بینیم که شخصیت در حالِ جان کندن است اما توانِ مردن ندارد. ما به دنبال دیدگاهی هستیم که با ایده ی قهرمانانه ی مرگ سر ناسازگاری دارد؛ نمونه ی برداشت قهرمانانه از مرگ را نزدِ فوتوریست ها یا امثال ارنست یونگر یا هایدگر پیدا می کنید که مرگ را عرض اندامی مردانه می دانند، یعنی در هم کوفتنِ خویشتن در برابرِ مرگ که در مرحله ی بعد به امکان اصالت بدل می شود. اما مرگ از عدم اصالتِ رادیکالی پرده برمی دارد که مقومِ خودِ انسانی است. بنابراین، در سنتِ کمدی امکان ندارد مرگ اصیلی داشته باشیم. 
چگونه از زندگی دست بشوییم و دلشوره آغاز کنیم | سایمون کریچلی| شَوَند
#نشر_شوند 
#سایمون_کریچلی 
#فلسفه 
#مهرداد_پارسا 
#چگونه_از_زندگی_دست_بشوییم
3

#ازمتن ‌کتاب وودی آلن کمدی را به تراژدی به علاوه ی زمان تعریف می کند، یعنی مرگِ تراژیکﹿ مرگی است که در لحظه ی درست اتفاق بیافتد. در کمدی هیچ وقت نمی میرید و خودِ این اتفاق خنده دار و حتی تراژیک است. چنین وضعیتی را در بکت می بینیم که شخصیت در حالِ جان

به زودی منتشر می شود: فلسفه و اخلاق زیستی.
#نشر_شوند 
#فلسفه 
#اخلاق_زیستی
7

به زودی منتشر می شود: فلسفه و اخلاق زیستی. #نشر_شوند #فلسفه #اخلاق_زیستی

#نشر_شوند
1

#نشر_شوند

#ازمتن‌کتاب
کتاب باریکِ برتون، «نادیا» که از نظر اندازه بیشتر به یک جزوه شبیه است تا بسیاری از رمان‌ها، با اثر عظیم پروست دست‌کم در یک چیز اشتراک دارد. هر دوی این نویسندگان، جهان روزمره را منبع عظیمی از جذابیت می‌دانند و هر چه را که ارزش توصیف و روایت دارد در اثر خود جای می‌دهند. برای پروست، گیاه مارچوبه، اگزوز موتور دیزل و روسپی‌خانه‌های همجنس‌گرایی در کنار کلیساهای گوتیک و موسیقی مجلسی اهمیت پیدا می‌کند، و متون برتون از بازار کهنه‌فروشان، مجموعه فیلم‌ها و آگهی‌های تبلیغاتی حرف می‌زند. مهم‌تر از این، نقشی است که این دو نویسنده به فرآیندهای ذهنی غیرارادی در آفرینش زیبایی‌شناختی نسبت می‌دهند. در قطعه‌ی مشهوری از «در جستجوی زمان از دست رفته»، راویِ پروست، مارسل، کشف دوباره‌ی اتفاقات دوران کودکی را به سوسو زدن‌های غیرعمدی حافظه ربط می‌دهد که هنگام چشیدنِ کیک کوچکی فرورفته در فنجانی از چایِ زیرفون خودنمایی می‌کند. این زیبایی‌شناسیِ خاطرات غیرارادی با مقصود برتون در «نادیا» قابل مقایسه است که می‌کوشد زندگی‌اش را بازگو کند ...
ادبیات فرانسه | جان دی لاینز | شَوَند | پاییز  1396
#نشر_شوند
#جان_دی_لاینز
#میثم_پارسا
#ادبیات_فرانسه
1

#ازمتن ‌کتاب کتاب باریکِ برتون، «نادیا» که از نظر اندازه بیشتر به یک جزوه شبیه است تا بسیاری از رمان‌ها، با اثر عظیم پروست دست‌کم در یک چیز اشتراک دارد. هر دوی این نویسندگان، جهان روزمره را منبع عظیمی از جذابیت می‌دانند و هر چه را که ارزش توصیف و روای

#ازمتن‌کتاب
بینش افلاطونی می خواهد «حقیقت» را چیزی روشن، قطعی و قابل شناخت معرفی کند و به ویژگی در پیِ حقایقی است که از زمان و مکان مستقل باشند؛ حقایقی از جنس منطق و ریاضیات که تا ابد صادق می مانند. اما بدیل ارسطویی می گوید، برخی امور واقعی تر و صادق تر از امور دیگرند، اما معدود چیزهایی هستند که از شأن حقیقت جاودان و تغییرناپذیر برخوردار باشند و حتی شاید چنین چیزی وجود نداشته باشد. بهترین مواردی که برای این نوع حقیقت سراغ داریم و از آن جمله حقایق ریاضی، این ماندگاری و دوام را به بهای این معضل به دست می آورند که عملاً درباره ی جهانی که در آن زندگی می کنیم چیزی برای گفتن ندارند. این موضوعات امروزه اهمیت خاصی دارند، زیرا روزگار ما زمانه ی شکاکیتِ عمیق نسبت به معرفت و حقیقت است... گمان می کنم روش غلبه بر شکاکیت این زمانه و تفکر پست مدرنی که از پیِ آن می آید این نیست که بکوشیم از مفاهیم حقیقت مطلق و معرفت تمام عیار دفاع کنیم، بلکه باید توضیح دهیم که مسائل پیچیده تر از این حرف ها هستند؛ قطعیت و یقین همواره مراتبی دارد و هرگز مطلق نیست. 
فلسفه / جولین باگینی
#نشر_شوند 
#جولین_باگینی
#مهرداد_پارسا
0

#ازمتن ‌کتاب بینش افلاطونی می خواهد «حقیقت» را چیزی روشن، قطعی و قابل شناخت معرفی کند و به ویژگی در پیِ حقایقی است که از زمان و مکان مستقل باشند؛ حقایقی از جنس منطق و ریاضیات که تا ابد صادق می مانند. اما بدیل ارسطویی می گوید، برخی امور واقعی تر و صادق

#François_Touchard

امر الهی یونانی در نظر هگل، والتر ف.اوتو و هایدگر/ فرانسوا توشار، ژان لوکسروا/ ترجمه‌ی شروین اولیایی/ نشر شوند/ چاپ یکم، پاییز ۱۳۹۷.

#کتاب #کتابخوار #کتاب_خوب #کتابخوان #کتابخانه #کتابخوانی #کتابخانه_من #کتابام #کتابخونم #کتاب_باز #کتاب_داغ #معرفی_کتاب #پیشنهاد_کتاب #کتابخان #کتابخونه_خودم #فلسفه #هگل #الاهیات #هایدگر #امر_الهی #ترجمه #شروین_اولیایی #شوند #نشر_شوند
7

#françois_touchard امر الهی یونانی در نظر هگل، والتر ف.اوتو و هایدگر/ فرانسوا توشار، ژان لوکسروا/ ترجمه‌ی شروین اولیایی/ نشر شوند/ چاپ یکم، پاییز ۱۳۹۷. #کتاب #کتابخوار #کتاب_خوب #کتابخوان #کتابخانه #کتابخوانی #کتابخانه_من #کتابام #کتابخونم #کتاب_با

#nuribilgeceylan

دو #فیلمنامه #قصبه و #اقلیم_ها نوشته‌ی #نوری_بیلگه_جیلان به #ترجمه #پئریکا_گلیاری و #پدرام_رمضانی در #نشر_مرکز و #نشر_شوند در #نمایشگاه_کتاب_تهران #۱۳۹۸ :

نشر شوند راهروی ۱۸، غرفه‌ی ۶۹۸
نشر مرکز راهروی ۳۱، غرفه‌ی ۱۵
4

#nuribilgeceylan دو #فیلمنامه #قصبه و #اقلیم_ها نوشته‌ی #نوری_بیلگه_جیلان به #ترجمه #پئریکا_گلیاری و #پدرام_رمضانی در #نشر_مرکز و #نشر_شوند در #نمایشگاه_کتاب_تهران #۱۳۹۸ : نشر شوند راهروی ۱۸، غرفه‌ی ۶۹۸ نشر مرکز راهروی ۳۱، غرفه‌ی ۱۵

نشر شوند در سی و دومین نمایشگاه کتاب تهران. راهروی هجده. غرفه ی بیست و پنج. همچنین علاقه مندان می توانند برخی از کتاب های نشر رخداد نو را از غرفه ی نشر شوند تهیه کنند. 
#نشر_شوند
4

نشر شوند در سی و دومین نمایشگاه کتاب تهران. راهروی هجده. غرفه ی بیست و پنج. همچنین علاقه مندان می توانند برخی از کتاب های نشر رخداد نو را از غرفه ی نشر شوند تهیه کنند. #نشر_شوند

کتاب های شوند در سی و دومین نمایشگاه کتاب تهران از فردا. از ده تا بیست و پنج درصد تخفیف
#نشر_شوند #نمایشگاه_کتاب #کتابخوانی
3

کتاب های شوند در سی و دومین نمایشگاه کتاب تهران از فردا. از ده تا بیست و پنج درصد تخفیف #نشر_شوند #نمایشگاه_کتاب #کتابخوانی

غرفه ی اختصاصی نشر شوند در سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب: راهروی هجده. غرفه ی ششصد و نود و هشت
#نشر_شوند 
#نمایشگاه_کتاب #فلسفه #هنر #ادبیات
0

غرفه ی اختصاصی نشر شوند در سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب: راهروی هجده. غرفه ی ششصد و نود و هشت #نشر_شوند #نمایشگاه_کتاب #فلسفه #هنر #ادبیات

یه کپشن نوشتم به چه طولانی ای! خانوم کوچولوم به بادِ فناش داد و کلی هم منو کفری کرد! 
فعلاً اینا رو به عنوانِ معرفی یک مشت کتاب فلسفی داشته باشین، تا در پست های آینده دونه دونه بهشون برسیم...
۱. #فلسفه_همه_آنچه_باید_بدانید نوشته #جولین_باگینی ترجمه #مهرداد_پارسا #نشر_شوند
۲. #پرسیدن_مهمتر_از_پاسخ_دادن_است
نوشته #دنیل_کلاک و #ریموند_مارتین #انتشارات_هرمس
۳.#نگاهی_به_فلسفه_سبک_کردن_بار_سنگین_فلسفه نوشته #دونالد_پامر ترجمه #عباس_مخبر #نشر_مرکز
۴. #داستان_فلسفه نوشته #برایان_مگی (ترجمه ازش دیدم اما خودم انگلیسی شو دارم)
۵. #تسلی_بخشی_های_فلسفه نوشته #الن_دو_باتن (این نویسنده یک فیلسوف تمام عیار و کار بلده که میدونه چجوری خیلی خوشگل بنویسه و تمام کتابهاش هم خوبن، یکی از یکی جذاب تر... قبلا #اضطراب_منزلت رو ازش معرفی کرده بودم. )
۶. #فلسفه_ترس نوشته #لارس_اسوندسن ترجمه #خشایار_دیهیمی #نشر_گمان (هم نویسنده اش خیلی کارش درسته، هم مترجم اش عشقه، هم انتشاراتش کتابهاش گلچین شده است و آدم لذت میبره از این سلیقه در انتخاب محتوا)

اگه کتاب دیگه ایی می شناسین که فکر می کنین واسه فلسفه مبتدی خوبه معرفی کنین تو کامنت. 
یه تارنمای فلسفه به زبان ساده و درباره موضوعات روزمره هم معرفی کنم بهتون:
@philosophyforall
فلسفه برای همه

پ.ن. ابهام زدایی: من رشته تحصیلی ام فلسفه نبوده و به صورت آکادمیک زبان و ادبیات انگلیسی خوندم که بیشتر مربوط به نقد و نظریه ادبی میشه.... اما فلسفه رو خیلی دوست دارم، مطالعات جنبی پیرامونش داشتم کمابیش و زیادی چراجویی می کنم و دنبالِ کشفِ چیستی و چگونگیِ چیزهام. شما هم اگه دنبالِ حقیقت هستین، فلسفه به کارتون میاد. اما اگه حوصله ی فکر کردن و به چالش کشیدنِ پیش فرض ها و زیرِ سوال بردنِ چیزهایی که همه بدیهی میدوننشون رو ندارین... حرفی ندارم! #کتاب_فلسفی #کتابهایمیلوناترا #فلسفه
17

یه کپشن نوشتم به چه طولانی ای! خانوم کوچولوم به بادِ فناش داد و کلی هم منو کفری کرد! فعلاً اینا رو به عنوانِ معرفی یک مشت کتاب فلسفی داشته باشین، تا در پست های آینده دونه دونه بهشون برسیم... ۱. #فلسفه_همه_آنچه_باید_بدانید نوشته #جولین_باگینی ترجمه #

#ازمتن‌کتاب
می خواهم بر این نکته تأکید کنم که وظیفه ی روان کاو این است که خیال پردازی را دوباره بیدار کند و به توهمات مجال بروز بدهد. وظیفه یا یکی از وظایف؟ تردیدی وجود ندارد که درمانِ روان کاوانه ی روان پریشی ها که امروزه نسبت به روزگار فروید شیوع بیشتری دارند، مستلزم آن است که احیای خیال پردازی در صدرِ اولویت های درمان قرار بگیرد... ساختار زبانِ روان کاوانه اساساً با تکنیک یادآوری و تداعی آزاد شکل می گیرد. ... اگر روان کاوی با موفقیت به پایان رسیده باشد باید به فرد کمک کند تا خود را از بندِ توهماتِ حفاظتی و از آن شخصیت موهومی که در گذشته باید انکارش می کرد، رها سازد. در عین حال، این فرد قادر خواهد بود با روی گشاده اشتیاقِ اجتناب ناپذیر خویش را برای خلق و لذت بردن از توهمات اش پذیرا باشد، اما از ماهیت واقعی آن ها نیز غافل نماند. «در آغاز عشق بود: روان کاوی و ایمان» / ژولیا کریستوا/ شَوَند/ زمستان 1396

@shavandpublication
#شوند #نشر_شوند #ژولیا_کریستوا #مهرداد_پارسا #روانکاوی
0

#ازمتن ‌کتاب می خواهم بر این نکته تأکید کنم که وظیفه ی روان کاو این است که خیال پردازی را دوباره بیدار کند و به توهمات مجال بروز بدهد. وظیفه یا یکی از وظایف؟ تردیدی وجود ندارد که درمانِ روان کاوانه ی روان پریشی ها که امروزه نسبت به روزگار فروید شیوع ب

#برسون_از_زبان_برسون
گفتگوهای روبر برسون ۱۹۸۳-۱۹۴۳
#گردآورنده_میلن_برسون
#ترجمه_رامین_خلیقی_محمد_نصیری
#چاپ_۱_۱۳۹۷_۳۰هزارتومان 
#نشر_شوند
0

#برسون_از_زبان_برسون گفتگوهای روبر برسون ۱۹۸۳-۱۹۴۳ #گردآورنده_میلن_برسون #ترجمه_رامین_خلیقی_محمد_نصیری #چاپ_ ۱_۱۳۹۷_۳۰هزارتومان #نشر_شوند

#ازمتن‌کتاب
پس شاعران به چه کار می آیند؟ در زمانه ی عسرت، شاعران در برابر فشار واقعیت مقاومت می کنند و با قدرتِ تخیل این غم‌افزایی را پس می زنند و تغییرات محسوسی را در ظاهرِ چیزها به وجود می آورند. شعر ما را قادر می سازد به صورت متفاوتی احساس کنیم و جور دیگر ببینیم. شعر زمانه ی سربی را تعدیل می کند. این، وارستگی و شکوهِ شعر است که البته خشونت آن هم محسوب می شود، خشونتِ خیال پردازانه ای برآمده از درون که ما را از خشونت بیرونی ایمن نگه می دارد؛ خشونتی علیه خشونت...
«چیزها صرفاً هستند: فلسفه در شعر والاس استیونس» / سایمون کریچلی/ شَوَند/ پاییز 97
@shavandpublication 
#والاس_استیونس 
#نشر_شوند 
#سایمون_کریچلی 
#مهرداد_پارسا
6

#ازمتن ‌کتاب پس شاعران به چه کار می آیند؟ در زمانه ی عسرت، شاعران در برابر فشار واقعیت مقاومت می کنند و با قدرتِ تخیل این غم‌افزایی را پس می زنند و تغییرات محسوسی را در ظاهرِ چیزها به وجود می آورند. شعر ما را قادر می سازد به صورت متفاوتی احساس کنیم و

.
گریز از #تقدیر ‌
اینکه میگوییم هر چیزی علتی دارد به این معنا نیست که هرچیز هدف و غایتی دارد .
اگر تکه ای از #صخره فرو بریزد و روی کسی آوار شود معنایش این نیست که تقدیر یا طرح و برنامه ای #الهی در کار بوده. 
کل معنایی که دارد این است که برای #سقوط صخره توضیحات فیزیکی وجود دارد و اگر نیروهای #طبیعی را خوب بشناسیم متوجه میشویم که چرا فرسایش چنین نتایج وحشتناکی به بار می آورد.
۱۳۹۸/۰۱/۰۴
#فلسفه
#جولین_باگینی
#مهردادپارسا
#نشر_شوند 
#کتابخوانی 
#ketabdoost
18

. گریز از #تقدیر ‌ اینکه میگوییم هر چیزی علتی دارد به این معنا نیست که هرچیز هدف و غایتی دارد . اگر تکه ای از #صخره فرو بریزد و روی کسی آوار شود معنایش این نیست که تقدیر یا طرح و برنامه ای #الهی در کار بوده. کل معنایی که دارد این است که برای #سقوط ص

#سایمون_کریچلی : در مدرسه تا خاطرم هست خشونت بود و یادم می آید مرتب کتک می خوردم... اساسا ترس از خشونت فیزیکی بود که باعث شد ذهنم را در مدرسه متمرکز کنم. باور کنید راست می گویم. معلم ام در مدرسه، سال آخر ابتدایی وارد کلاس شد و دید من و سه نفر دیگر داریم روی میز بالا و پایین می پریم و سر و صدا می کنیم. ده سال مان بود. این مردک که سی سال را رد کرده بود و کاملا جا افتاده به نظر می رسید ما را از کلاس بیرون کشید و آن قدر کتک مان زد که نای بلند شدن نداشتیم.جدی می گویم. دمار از روزگارمان در آورد. ما هم نوش جان می کردیم. دست آخر چند هفته بعد پیش پدر و مادرمان چغلی کردیم و آن ها هم به مدرسه شکایت کردند و سال بعد معلم از کار بیکار شد. چند سال بعد دیدم راننده تاکسی شده... #نشر_شوند #مهرداد_پارسا
4

#سایمون_کریچلی : در مدرسه تا خاطرم هست خشونت بود و یادم می آید مرتب کتک می خوردم... اساسا ترس از خشونت فیزیکی بود که باعث شد ذهنم را در مدرسه متمرکز کنم. باور کنید راست می گویم. معلم ام در مدرسه، سال آخر ابتدایی وارد کلاس شد و دید من و سه نفر دیگر دا

شوند منتشر کرد:
فلسفه: همه آنچه باید بدانید
#نشر_شوند
5

شوند منتشر کرد: فلسفه: همه آنچه باید بدانید #نشر_شوند

شوند منتشر کرد:
برسون از زبان برسون
#نشر_شوند
0

شوند منتشر کرد: برسون از زبان برسون #نشر_شوند

.
#چیزها_صرفا_هستند
نویسنده:#سایمون_کریچلی
مترجم:#مهرداد_پارسا
#نشر_شوند
.
این کتاب در حکم دعوتی است به شعر خواندن سایمون کریچلی نشان میدهد که شعر زندگی را با دامنه ای از مشاهدات، قدرت بیان و التفات به زبان که بر هر رسانه ی دیگری سایه می افکند، گسترده و فراخ می سازد. او با پرداختی مبسوط به اشعار والاس استیونس روشن میکند که شعر حتی ممکن است حاوی نوعی بینش فلسفی مهم و ژرف باشد. مهم تر از آن، کریچلی از نوعی «معرفت شناسی شاعرانه» بحث میکند که به مدد آن میتوانیم مسئله فلسفی رابطه میان ذهن و جهان، یا تفکر و چیزها، را طرحی نو در اندازیم و بدین طریق از این مسئله درگذریم.
.
#کتاب_باز #کتاب_باز_پلاس
#سایمون_کریچلی_کتاب_بازپلاس
#مهرداد_پارسا_کتاب_بازپلاس
#کتاب_بازپلاس_معرفی_چیزها_صرفا_هستند
#چیزها_صرفا_هستند_معرفی_کتاب_بازپلاس
#کتاب_باز_احسان_رضایی
#احسان_رضایی_کتاب_باز
#کتاب_باز_س_۳_ق_۹۳
3

. #چیزها_صرفا_هستند نویسنده:#سایمون_کریچلی مترجم:#مهرداد_پارسا #نشر_شوند . این کتاب در حکم دعوتی است به شعر خواندن سایمون کریچلی نشان میدهد که شعر زندگی را با دامنه ای از مشاهدات، قدرت بیان و التفات به زبان که بر هر رسانه ی دیگری سایه می افکند، گسترد

برخی از کتابهای #نشر_شوند در فیدیبو
0

برخی از کتابهای #نشر_شوند در فیدیبو


#فلسفه: همه‌ی آن‌چه باید بدانید
#جولین_باگینی
مترجم: #مهرداد_پارسا
#نشر_شوند
۱۴۰ صفحه 
۱۵۰۰۰ تومان

فلسفه چیست و چگونه می‌تواند آدمی را در یافتن معنای زندگی یاری کند؟ گرچه فیلسوفان زیادی کوشیده‌اند تا از ماهیت فلسفه‌ورزی و معنای زندگی پرده بردارند، اما بی‌گمان کتاب پیش رو از ساده‌ترین و موجزترین آثاری است که در این زمینه نگاشته شده است. باگینی در این‌جا برخلاف بسیاری از روایت‌های فلسفی، ابتدا از امور انتزاعی آغاز می‌کند و سپس آن‌ها رادر مسائل عینی و انضمامی پی می‌گیرد. او از پاسخ‌های فلسفه به پرسش‌های بنیادین سخن می‌گوید اما پیش‌تر می‌رود و نشان می‌دهد که فلسفه از بنیاد به خود زندگی پیوند خورده است.
‌
#کتاب_فیروزه
1

#فلسفه : همه‌ی آن‌چه باید بدانید #جولین_باگینی مترجم: #مهرداد_پارسا #نشر_شوند ۱۴۰ صفحه ۱۵۰۰۰ تومان فلسفه چیست و چگونه می‌تواند آدمی را در یافتن معنای زندگی یاری کند؟ گرچه فیلسوفان زیادی کوشیده‌اند تا از ماهیت فلسفه‌ورزی و معنای زندگی پرده بردارند،

تازه‌های #کتاب #نشر_شوند ۱۳۹ صفحه ۱۵۰۰۰ تومان
•
فلسفه چیست و چگونه می‌تواند آدمی را در یافتن معنای زندگی یاری کند؟ گرچه فیلسوفان زیادی کوشیده‌اند تا از ماهیت فلسفه‌ورزی و معنای زندگی پرده بردارند، اما بی‌گمان کتاب پیش رو از ساده‌ترین و موجزترین آثاری است که در این زمینه نگاشته است. باگینی در اینجا به‌خلاف بسیاری از روایت‌های فلسفی، ابتدا از امور انتزاعی آغاز می‌کند و سپس آن‌ها را در مسائل عینی و انضمامی پی می‌گیرد. او از پاسخ‌های فلسفه به پرسش بنیادین سخن می‌گوید؛ اما پیش‌تر می‌رود و نشان می‌دهد که فلسفه از بنیاد به خود زندگی پیوند خورده است.
•
•
•
#فلسفه #فیلسوف #معنای_زندگی #جولین_باگینی #مهرداد_پارسا #شهرکتاب #شهرکتاب_ساعی
0

تازه‌های #کتاب #نشر_شوند ۱۳۹ صفحه ۱۵۰۰۰ تومان • فلسفه چیست و چگونه می‌تواند آدمی را در یافتن معنای زندگی یاری کند؟ گرچه فیلسوفان زیادی کوشیده‌اند تا از ماهیت فلسفه‌ورزی و معنای زندگی پرده بردارند، اما بی‌گمان کتاب پیش رو از ساده‌ترین و موجزترین آثاری

#لطفاً_ورق_بزنید

بخشی از صحبت‌های #مهرداد_پارسا مترجم و تحليلگر فلسفه در #برنامه_شب_های_هنر (‌#سينما‌).
مهرداد پارسا، دانش‌آموخته لیسانس فلسفه، فوق لیسانس #فلسفه_غرب از ایران و دکتری فلسفه فمینیسم از ایتالیا است. وی از سال ۱۳۸۵ کار پژوهش و ترجمهٔ آثار فلسفی را آغاز کرده و عمده حوزه‌های پژوهشی مورد علاقه‌اش #فلسفه_قاره‌ای‌، #فلسفه_سینما‌، #فلسفه_فمینیسم‌، #روانکاوی و... است. عمده کتاب‌هایی که تاکنون ترجمه کرده آثار فیلسوف فرانسوی، #ژولیا_کریستوا به فارسی بوده است.

وی از این فیلسوف کتاب‌هایی چون #عليه_افسردگي_ملي #هانا_آرنت #در_آغاز_عشق_بود و... را ترجمه كرده است. 
از ديگر ترجمه‌های او می‌توان به كتاب‌هايی همچون #چيزها_صرفاً_هستند #فيلسوفان_سينما #هايدگر_و_مرگ و... اشاره كرد كه همگی توسط #نشر_شوند به انتشار رسيده‌اند.
#کتاب_فلسفی #فلسفه_سینما #سینمای_فلسفی #کتاب_سینمایی 
#مترجم_فلسفه #شب_های_جشنواره #جشنواره_فجر #جشنواره_فیلم_فجر
#پخش_ققنوس
@qoqnoosp
www.qoqnoosp.com
4

#لطفاً_ورق_بزنید بخشی از صحبت‌های #مهرداد_پارسا مترجم و تحليلگر فلسفه در #برنامه_شب_های_هنر (‌#سينما ‌). مهرداد پارسا، دانش‌آموخته لیسانس فلسفه، فوق لیسانس #فلسفه_غرب از ایران و دکتری فلسفه فمینیسم از ایتالیا است. وی از سال ۱۳۸۵ کار پژوهش و ترجمهٔ آث

اگر به کتابفروشی دسترسی ندارید برای خرید و مشاوره در خرید به همین صفحه پیغام دهید یا با این شماره تماس بگیرید.
۰٣۱٣٢٢٢۴٢٨٧
۰٩۱٣٢٢٧٧٣۵٧
#کتابفروشی #کتاب_زمان #کتاب #فلسفه #سینما #نشر_شوند #فروش_اینترنتی_کتاب #تازه_رسیده_های_کتاب_زمان
0

اگر به کتابفروشی دسترسی ندارید برای خرید و مشاوره در خرید به همین صفحه پیغام دهید یا با این شماره تماس بگیرید. ۰٣۱٣٢٢٢۴٢٨٧ ۰٩۱٣٢٢٧٧٣۵٧ #کتابفروشی #کتاب_زمان #کتاب #فلسفه #سینما #نشر_شوند #فروش_اینترنتی_کتاب #تازه_رسیده_های_کتاب_زمان

.
برسون از زبان برسون؛ گفتگوهای روبر برسون ۱۹۴۳-۱۹۸۳
نویسنده: میلن برسون
مترجم: رامین خلیفی، محمد نصیری
دسته موضوعی: ‌سینما
ناشر: شوند
سال انتشار:١٣۹۷
نوبت چاپ: ۱
شابك:۹۷۸۶۲۲۶۳۵۹۰۳۰
جلد كتاب: شومیز 
قطع كتاب: رقعی
تعداد صفحات:۳۲۸
قيمت:۳۰۰،۰۰۰ ریال
1

. برسون از زبان برسون؛ گفتگوهای روبر برسون ۱۹۴۳-۱۹۸۳ نویسنده: میلن برسون مترجم: رامین خلیفی، محمد نصیری دسته موضوعی: ‌سینما ناشر: شوند سال انتشار:١٣۹۷ نوبت چاپ: ۱ شابك:۹۷۸۶۲۲۶۳۵۹۰۳۰ جلد كتاب: شومیز قطع كتاب: رقعی تعداد صفحات:۳۲۸ قيمت:۳۰۰،۰۰۰ ریال

.
#برسون_از_زبان_برسون 
گفت و گوهای روبر برسون ۱۹۸۳_۱۹۴۳
گردآورنده: میلن برسون
ترجمه: رامین خلیقی، محمد نصیری
چاپ ۹۷ نشر شوند ۳۲۷ صفحه
قیمت ۳۰ هزار تومان
#کتاب_جدید #کتاب_رشد_اهواز #نشر_شوند #میلن_برسون #رامین_خلیقی #محمد_نصیری #سینما #فرانسه #تهیه_کننده_سینما #کارگردانان #مصاحبه #کتاب_خوان #کتاب_بخونیم #کتاب_خوب #کتاب_باز #کتاب #کتاب_بخونیم #کافه_کتاب #دوست_خوب #معرفی_کتاب
2

. #برسون_از_زبان_برسون گفت و گوهای روبر برسون ۱۹۸۳_۱۹۴۳ گردآورنده: میلن برسون ترجمه: رامین خلیقی، محمد نصیری چاپ ۹۷ نشر شوند ۳۲۷ صفحه قیمت ۳۰ هزار تومان #کتاب_جدید #کتاب_رشد_اهواز #نشر_شوند #میلن_برسون #رامین_خلیقی #محمد_نصیری #سینما #فرانسه #تهیه_ک

برسون از زبان برسون/ گفت وگوهایی با روبر برسون/ مترجمان: رامین خلیقی، محمد نصیری
۳۲۷ صفحه/ قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان
#نشرشوند 
#سینما 
#روبر_برسون
#نشر_شوند
2

برسون از زبان برسون/ گفت وگوهایی با روبر برسون/ مترجمان: رامین خلیقی، محمد نصیری ۳۲۷ صفحه/ قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان #نشرشوند #سینما #روبر_برسون #نشر_شوند

به زودی از نشر شوند
#نشر_شوند #نشرشوند #سینما #روبر_برسون
1

به زودی از نشر شوند #نشر_شوند #نشرشوند #سینما #روبر_برسون

.
فلسفه: همه آنچه باید بدانید
نويسنده: جولین باگینی
مترجم: مهرداد پارسا
دسته موضوعی: ‌فلسفه
ناشر: شوند
سال انتشار:١٣۹۷
نوبت چاپ:۱
شابك:۹۷۸۶۲۲۶۳۵۹۰۰۹
جلد كتاب: شومیز 
قطع كتاب: رقعی
تعداد صفحات: ۱۴۰
قيمت:۱۵۰،۰۰۰ ریال
2

. فلسفه: همه آنچه باید بدانید نويسنده: جولین باگینی مترجم: مهرداد پارسا دسته موضوعی: ‌فلسفه ناشر: شوند سال انتشار:١٣۹۷ نوبت چاپ:۱ شابك:۹۷۸۶۲۲۶۳۵۹۰۰۹ جلد كتاب: شومیز قطع كتاب: رقعی تعداد صفحات: ۱۴۰ قيمت:۱۵۰،۰۰۰ ریال

#کتاب_بهار_شیراز 
#فلسفه
همه ی آنچه باید بدانید
جولین باگینی
#نشر_شوند
بها 15.000 تومان.
#کتاب #کتاب_باز #کتابفروشی #بهار_شیراز
0

#کتاب_بهار_شیراز #فلسفه همه ی آنچه باید بدانید جولین باگینی #نشر_شوند بها 15.000 تومان. #کتاب #کتاب_باز #کتابفروشی #بهار_شیراز

.
#فلسفه 
همه آن چه باید بدانید
جولین باگینی
ترجمه ی : مهرداد پارسا
چاپ ۹۷ نشر شوند ۱۳۹ صفحه
قیمت ۱۵ هزار تومان
#کتاب_جدید #کتاب_رشد_اهواز #نشر_شوند #فلسفه #جولین_باگینی #مهرداد_پارسا #تاریخ #کتاب_خوانی #کتاب_بخوانیم #کتاب_خوب #کتاب_باز #دوست_خوب #معرفی_کتاب #کافه_کتاب
1

. #فلسفه همه آن چه باید بدانید جولین باگینی ترجمه ی : مهرداد پارسا چاپ ۹۷ نشر شوند ۱۳۹ صفحه قیمت ۱۵ هزار تومان #کتاب_جدید #کتاب_رشد_اهواز #نشر_شوند #فلسفه #جولین_باگینی #مهرداد_پارسا #تاریخ #کتاب_خوانی #کتاب_بخوانیم #کتاب_خوب #کتاب_باز #دوست_خوب #مع

شوند منتشر کرد: فلسفه:همه آنچه باید بدانید/جولین باگینی /ترجمه مهرداد پارسا 
140 صفحه/15000 تومان
#نشر_شوند #مهرداد_پارسا #فلسفه #نشرشوند #فلسفه #جولین_باگینی 
ورق بزنید
0

شوند منتشر کرد: فلسفه:همه آنچه باید بدانید/جولین باگینی /ترجمه مهرداد پارسا 140 صفحه/15000 تومان #نشر_شوند #مهرداد_پارسا #فلسفه #نشرشوند #فلسفه #جولین_باگینی ورق بزنید

این کتاب رو توصیه می کنم به همه ی کسانی که دوست دارند مباحث کلیدی فلسفه رو به زیان ساده و ملموس بخوانند و بفهمند. 
#نشر_شوند 
#مهرداد_پارسا 
#فلسفه
0

این کتاب رو توصیه می کنم به همه ی کسانی که دوست دارند مباحث کلیدی فلسفه رو به زیان ساده و ملموس بخوانند و بفهمند. #نشر_شوند #مهرداد_پارسا #فلسفه


یونانیان چه پدیداری را «امر الهی» می‌نامیدند و چه «تجربه»ای از آن داشتند؟ کتاب حاضر از دو متن مجزا تشکیل شده که هر دو درباره‌ی معنا و خاستگاه امر الهی یونانی در آثار والتر فریدریش اوتو است. متن نخست، تأثیر اندیشه‌ی هگل را بر نگاه پدیدارشناسانه‌ی اوتو به امر الهی و خدایان نشان می‌دهد و متن دوم، معنای امر الهی در آثار اوتو و تأثیر آن بر اندیشه هایدگر را تبیین می‌کند. این کتاب می‌کوشد دلالت‌های مفاهیم «امر الهی» و «خدا» در نظر یونانیان و نیز تجربه‌ی آنان از الوهیت را برای خواننده روشن کند و اهمیت و تأثیر این مفاهیم را بر اندیشه‌ی فلسفی نشان دهد.

#امر_الهی_یونانی در نظر هگل، والتر اوتو و هایدگر
#فرانسوا_توشار، #ژان_لوکسروا
مترجم: #شروین_اولیایی
#نشر_شوند
۸۰ صفحه 
۹۰۰۰ تومان
‌‌
#کتاب_فیروزه
1

یونانیان چه پدیداری را «امر الهی» می‌نامیدند و چه «تجربه»ای از آن داشتند؟ کتاب حاضر از دو متن مجزا تشکیل شده که هر دو درباره‌ی معنا و خاستگاه امر الهی یونانی در آثار والتر فریدریش اوتو است. متن نخست، تأثیر اندیشه‌ی هگل را بر نگاه پدیدارشناسانه‌ی اوت

به زودی از نشر شوند
فلسفه: همه ی آنچه باید بدانید
#جولین_باگینی
#مهرداد_پارسا 
#نشر_شوند 
#کلیات_فلسفه
4

به زودی از نشر شوند فلسفه: همه ی آنچه باید بدانید #جولین_باگینی #مهرداد_پارسا #نشر_شوند #کلیات_فلسفه

‌
بهبود شرایط مادی به هیچ وجه نوعی بیمه در برابر انقلاب نیست. بالعکس، ارضای خواسته‌های ما نیازهای جدیدی خلق می‌کند، و موجب زایش امیال و آمال جدید می‌شود. طبیعت انسان همین است، و بهبود و پیشرفت را ممکن می‌سازد. ناخشنودی کارگر را نمی‌توان با یک تکه نان اضافی فرونشاند، حتی اگر کره‌مال شده باشد. به همین دلیل است که در مراکز صنعتی اروپا که دارای وضعیت بهتری هستند، عصیان‌های فعال‌تر و آگاهانه‌تری وجود دارد تا در آسیا و آفریقای عقب‌مانده. روح انسان همیشه خواهان آسایش و آزادی بیشتر است، و توده‌ها حاملین حقیقی این محرک در جهت پیشرفت بیشتر هستند. امید توانگرسالاریِ مدرن به ممانعت از انقلاب، با پرت کردنِ گاه‌ و بی‌گاه تکه استخوان چرب‌ترب جلوی رنج‌بر، خیالی و بی‌پایه است. ممکن است به نظر برسد که سیاست‌های جدید سرمایه، کارگر را برای مدتی تسکین می‌دهند، اما حرکت رو به جلوی او را نمی‌توان با چنین چاره‌های زودگذری متوقف کرد. به‌رغم تمام تدابیر و مقاومت‌ها، الغای سرمایه‌داری اجتناب‌ناپذیر است، و فقط با انقلاب این امر به انجام خواهد رسید.
‌
‌
#الفبای_آنارشیسم
#الکساندر_برکمن 
ترجمه‌ی #هومن_کاسبی 
#انتشارات_شوند 
چاپ اول: تابستان ۱۳۹۷
۱۷۴ صفحه، رقعی
قیمت: ۱۵٫۰۰۰ تومان
‌
‌
#آنارشیسم #آنارشی #کمونیسم #تاریخ #سیاست #انقلاب #نشر_شوند
5

‌ بهبود شرایط مادی به هیچ وجه نوعی بیمه در برابر انقلاب نیست. بالعکس، ارضای خواسته‌های ما نیازهای جدیدی خلق می‌کند، و موجب زایش امیال و آمال جدید می‌شود. طبیعت انسان همین است، و بهبود و پیشرفت را ممکن می‌سازد. ناخشنودی کارگر را نمی‌توان با یک تکه نان

این کتاب از دو متن مجزا تشکیل شده که هر دو درباره‌ی امر الهی یونانی است و محور اصلی‌شان، معنا و خاستگاه امر الهی یونانی در آثار والتر ف. اوتو است.
متن نخست، تألیف فرانسوار توشار است. او در این متن می‌کوشد تأثیر اندیشه‌ی هگل را بر نگاه پدیدارشناسانه‌ی اوتو به امر الهی و خدایان نشان دهد تا از این طریق معنا و تبار اصطلاحات گشتالت و آشکارگی را روشن کند.
متن دوم می‌کوشد تا معنای امر الهی را در آثار اوتو و تأثیر آن را بر اندیشه‌های هایدگر تبیین کند و به ما کمک می‌کند تا دلالت واژه‌های خدا و امر الهی برای یونانیان و تجربه‌ی آنان از الوهیت را درک کنیم.

#امر_الهی_یونان #فرانسوا_توشار_و_ژان_لوکسروا #ترجمه‌‌ی_شروین_اولیایی #نشر_شوند #فلسفه #اساطیر_یونان 
#ارسال_پستی #ارسال_به_تمام_نقاط_کشور #ارسال_به_خارج_از_کشور
@afrabook
0

این کتاب از دو متن مجزا تشکیل شده که هر دو درباره‌ی امر الهی یونانی است و محور اصلی‌شان، معنا و خاستگاه امر الهی یونانی در آثار والتر ف. اوتو است. متن نخست، تألیف فرانسوار توشار است. او در این متن می‌کوشد تأثیر اندیشه‌ی هگل را بر نگاه پدیدارشناسانه‌ی

Load More