#کیف_و_کفش Instagram photos and videos

Advertisement
قیمت تقریبی کفش : 500,000 تومان
بدلیل نوسانات قیمت ارز قادر به ارائه دقیق قیمت ها نیستیم برای سفارش و قیمت لحظه ای لطفا به دایرکت یا ای دی تلگرام مراجعه کنین.
سایز کفش ها از ۳۶ تا ۴۰ همه اجناس سفارشی هستند و تحویل همه جنس ها حداکثر ۱۵ روزه کاری است.
در نظر داشته باشین که جنسای تحویل داده شده به دلیل خرید از ترکیه به هیچ عنوان قابل تعویض یا مرجوع نیستن.
#ست_شیک_پوشان
#ست#شیک#شیکپوش#شیک_پوش#کیف#کیف_زنانه#کفش#کفش_خاص#کفش_زنانه_دخترانه_مراسم_شیک_زیبا_سختپسندان_شیکپوشان#کفشمجلسی#کفش_اسپرت#کفش_مجلسی#ست_ترک#تک#شیکپوشان#کیف_زنانه#کیف_ترک#کیف_ترکیه#کیف_ترکیه_ای#لباس#لباس_مجلسی#لباسمجلسی#لباس_عروس#لباس_شب#لباس_ترکیه#لباس_ترک#کیف_و_کفش#خوشگل#کفش_شیک
@shik.poushan.turkish
1

قیمت تقریبی کفش : 500,000 تومان بدلیل نوسانات قیمت ارز قادر به ارائه دقیق قیمت ها نیستیم برای سفارش و قیمت لحظه ای لطفا به دایرکت یا ای دی تلگرام مراجعه کنین. سایز کفش ها از ۳۶ تا ۴۰ همه اجناس سفارشی هستند و تحویل همه جنس ها حداکثر ۱۵ روزه کاری است.

قیمت تقریبی کفش : 1,100,000 تومان
بدلیل نوسانات قیمت ارز قادر به ارائه دقیق قیمت ها نیستیم برای سفارش و قیمت لحظه ای لطفا به دایرکت یا ای دی تلگرام مراجعه کنین.
سایز کفش ها از ۳۶ تا ۴۰ همه اجناس سفارشی هستند و تحویل همه جنس ها حداکثر ۱۵ روزه کاری است.
در نظر داشته باشین که جنسای تحویل داده شده به دلیل خرید از ترکیه به هیچ عنوان قابل تعویض یا مرجوع نیستن.
#ست_شیک_پوشان
#ست#شیک#شیکپوش#شیک_پوش#کیف#کیف_زنانه#کفش#کفش_خاص#کفش_زنانه_دخترانه_مراسم_شیک_زیبا_سختپسندان_شیکپوشان#کفشمجلسی#کفش_اسپرت#کفش_مجلسی#ست_ترک#تک#شیکپوشان#کیف_زنانه#کیف_ترک#کیف_ترکیه#کیف_ترکیه_ای#لباس#لباس_مجلسی#لباسمجلسی#لباس_عروس#لباس_شب#لباس_ترکیه#لباس_ترک#کیف_و_کفش#خوشگل#کفش_شیک
@shik.poushan.turkish
1

قیمت تقریبی کفش : 1,100,000 تومان بدلیل نوسانات قیمت ارز قادر به ارائه دقیق قیمت ها نیستیم برای سفارش و قیمت لحظه ای لطفا به دایرکت یا ای دی تلگرام مراجعه کنین. سایز کفش ها از ۳۶ تا ۴۰ همه اجناس سفارشی هستند و تحویل همه جنس ها حداکثر ۱۵ روزه کاری است

قیمت تقریبی کفش : 1,100,000 تومان
بدلیل نوسانات قیمت ارز قادر به ارائه دقیق قیمت ها نیستیم برای سفارش و قیمت لحظه ای لطفا به دایرکت یا ای دی تلگرام مراجعه کنین.
سایز کفش ها از ۳۶ تا ۴۰ همه اجناس سفارشی هستند و تحویل همه جنس ها حداکثر ۱۵ روزه کاری است.
در نظر داشته باشین که جنسای تحویل داده شده به دلیل خرید از ترکیه به هیچ عنوان قابل تعویض یا مرجوع نیستن.
#ست_شیک_پوشان
#ست#شیک#شیکپوش#شیک_پوش#کیف#کیف_زنانه#کفش#کفش_خاص#کفش_زنانه_دخترانه_مراسم_شیک_زیبا_سختپسندان_شیکپوشان#کفشمجلسی#کفش_اسپرت#کفش_مجلسی#ست_ترک#تک#شیکپوشان#کیف_زنانه#کیف_ترک#کیف_ترکیه#کیف_ترکیه_ای#لباس#لباس_مجلسی#لباسمجلسی#لباس_عروس#لباس_شب#لباس_ترکیه#لباس_ترک#کیف_و_کفش#خوشگل#کفش_شیک
@shik.poushan.turkish
1

قیمت تقریبی کفش : 1,100,000 تومان بدلیل نوسانات قیمت ارز قادر به ارائه دقیق قیمت ها نیستیم برای سفارش و قیمت لحظه ای لطفا به دایرکت یا ای دی تلگرام مراجعه کنین. سایز کفش ها از ۳۶ تا ۴۰ همه اجناس سفارشی هستند و تحویل همه جنس ها حداکثر ۱۵ روزه کاری است

قیمت تقریبی کفش : 1,200,000 تومان
بدلیل نوسانات قیمت ارز قادر به ارائه دقیق قیمت ها نیستیم برای سفارش و قیمت لحظه ای لطفا به دایرکت یا ای دی تلگرام مراجعه کنین.
سایز کفش ها از ۳۶ تا ۴۰ همه اجناس سفارشی هستند و تحویل همه جنس ها حداکثر ۱۵ روزه کاری است.
در نظر داشته باشین که جنسای تحویل داده شده به دلیل خرید از ترکیه به هیچ عنوان قابل تعویض یا مرجوع نیستن.
#ست_شیک_پوشان
#ست#شیک#شیکپوش#شیک_پوش#کیف#کیف_زنانه#کفش#کفش_خاص#کفش_زنانه_دخترانه_مراسم_شیک_زیبا_سختپسندان_شیکپوشان#کفشمجلسی#کفش_اسپرت#کفش_مجلسی#ست_ترک#تک#شیکپوشان#کیف_زنانه#کیف_ترک#کیف_ترکیه#کیف_ترکیه_ای#لباس#لباس_مجلسی#لباسمجلسی#لباس_عروس#لباس_شب#لباس_ترکیه#لباس_ترک#کیف_و_کفش#خوشگل#کفش_شیک
@shik.poushan.turkish
0

قیمت تقریبی کفش : 1,200,000 تومان بدلیل نوسانات قیمت ارز قادر به ارائه دقیق قیمت ها نیستیم برای سفارش و قیمت لحظه ای لطفا به دایرکت یا ای دی تلگرام مراجعه کنین. سایز کفش ها از ۳۶ تا ۴۰ همه اجناس سفارشی هستند و تحویل همه جنس ها حداکثر ۱۵ روزه کاری است

اجناس جدید شعبه ۱ رسید
سایز حدودا ۱۵ در ۲۰
کیف پاسپورتی
مشکی کرم و زرشکی

۶۱ تومان

#کیف_پاسپورتی #کیف_زنانه #کیف_چرم #کیف_شب #کیفمجلسی #کیف_مجلسی #کیف_سنتی #کیف_کفش #کیف_شیک #کیف_زنانه #کیف_و_کفش #کیف_فانتزی #ارسال_فوری #ارسال_رایگان #ارزان #ارزانسرا #حراج #حراج_کیف #حراج_آخر_فصل #کیف_بزرگ #کیف_جادار_زنانه #کیف_جادار
0

اجناس جدید شعبه ۱ رسید سایز حدودا ۱۵ در ۲۰ کیف پاسپورتی مشکی کرم و زرشکی ۶۱ تومان #کیف_پاسپورتی #کیف_زنانه #کیف_چرم #کیف_شب #کیفمجلسی #کیف_مجلسی #کیف_سنتی #کیف_کفش #کیف_شیک #کیف_زنانه #کیف_و_کفش #کیف_فانتزی #ارسال_فوری #ارسال_رایگان

Advertisement
قیمت تقریبی کفش : 660,000 تومان
بدلیل نوسانات قیمت ارز قادر به ارائه دقیق قیمت ها نیستیم برای سفارش و قیمت لحظه ای لطفا به دایرکت یا ای دی تلگرام مراجعه کنین.
سایز کفش ها از ۳۶ تا ۴۰ همه اجناس سفارشی هستند و تحویل همه جنس ها حداکثر ۱۵ روزه کاری است.
در نظر داشته باشین که جنسای تحویل داده شده به دلیل خرید از ترکیه به هیچ عنوان قابل تعویض یا مرجوع نیستن.
#ست_شیک_پوشان
#ست#شیک#شیکپوش#شیک_پوش#کیف#کیف_زنانه#کفش#کفش_خاص#کفش_زنانه_دخترانه_مراسم_شیک_زیبا_سختپسندان_شیکپوشان#کفشمجلسی#کفش_اسپرت#کفش_مجلسی#ست_ترک#تک#شیکپوشان#کیف_زنانه#کیف_ترک#کیف_ترکیه#کیف_ترکیه_ای#لباس#لباس_مجلسی#لباسمجلسی#لباس_عروس#لباس_شب#لباس_ترکیه#لباس_ترک#کیف_و_کفش#خوشگل#کفش_شیک
@shik.poushan.turkish
2

قیمت تقریبی کفش : 660,000 تومان بدلیل نوسانات قیمت ارز قادر به ارائه دقیق قیمت ها نیستیم برای سفارش و قیمت لحظه ای لطفا به دایرکت یا ای دی تلگرام مراجعه کنین. سایز کفش ها از ۳۶ تا ۴۰ همه اجناس سفارشی هستند و تحویل همه جنس ها حداکثر ۱۵ روزه کاری است.

قیمت تقریبی ست: 870,000 تومان
بدلیل نوسانات قیمت ارز قادر به ارائه دقیق قیمت ها نیستیم برای سفارش و قیمت لحظه ای لطفا به دایرکت یا ای دی تلگرام مراجعه کنین.
سایز ست ها از ۳۶ تا ۴۰ همه اجناس سفارشی هستند و تحویل همه جنس ها حداکثر ۱۵ روزه کاری است.
ست بصورت مجزا هم فروخته میشود
 توجه داشته باشین قیمت ست همیشه کمتر از قیمت فروش جداگونشونه.
در نظر داشته باشین که جنسای تحویل داده شده به دلیل خرید از ترکیه به هیچ عنوان قابل تعویض یا مرجوع نیستن.
#ست_شیک_پوشان
#ست#شیک#شیکپوش#شیک_پوش#کیف#کیف_زنانه#کفش#کفش_خاص#کفش_زنانه_دخترانه_مراسم_شیک_زیبا_سختپسندان_شیکپوشان#کفشمجلسی#کفش_اسپرت#کفش_مجلسی#ست_ترک#تک#شیکپوشان#کیف_زنانه#کیف_ترک#کیف_ترکیه#کیف_ترکیه_ای#لباس#لباس_مجلسی#لباسمجلسی#لباس_عروس#لباس_شب#لباس_ترکیه#لباس_ترک#کیف_و_کفش#خوشگل#کفش_شیک
@shik.poushan.turkish
0

قیمت تقریبی ست: 870,000 تومان بدلیل نوسانات قیمت ارز قادر به ارائه دقیق قیمت ها نیستیم برای سفارش و قیمت لحظه ای لطفا به دایرکت یا ای دی تلگرام مراجعه کنین. سایز ست ها از ۳۶ تا ۴۰ همه اجناس سفارشی هستند و تحویل همه جنس ها حداکثر ۱۵ روزه کاری است. ست

Advertisement
قیمت تقریبی کفش : 960,000 تومان
بدلیل نوسانات قیمت ارز قادر به ارائه دقیق قیمت ها نیستیم برای سفارش و قیمت لحظه ای لطفا به دایرکت یا ای دی تلگرام مراجعه کنین.
سایز کفش ها از ۳۶ تا ۴۰ همه اجناس سفارشی هستند و تحویل همه جنس ها حداکثر ۱۵ روزه کاری است.
در نظر داشته باشین که جنسای تحویل داده شده به دلیل خرید از ترکیه به هیچ عنوان قابل تعویض یا مرجوع نیستن.
#ست_شیک_پوشان
#ست#شیک#شیکپوش#شیک_پوش#کیف#کیف_زنانه#کفش#کفش_خاص#کفش_زنانه_دخترانه_مراسم_شیک_زیبا_سختپسندان_شیکپوشان#کفشمجلسی#کفش_اسپرت#کفش_مجلسی#ست_ترک#تک#شیکپوشان#کیف_زنانه#کیف_ترک#کیف_ترکیه#کیف_ترکیه_ای#لباس#لباس_مجلسی#لباسمجلسی#لباس_عروس#لباس_شب#لباس_ترکیه#لباس_ترک#کیف_و_کفش#خوشگل#کفش_شیک
@shik.poushan.turkish
2

قیمت تقریبی کفش : 960,000 تومان بدلیل نوسانات قیمت ارز قادر به ارائه دقیق قیمت ها نیستیم برای سفارش و قیمت لحظه ای لطفا به دایرکت یا ای دی تلگرام مراجعه کنین. سایز کفش ها از ۳۶ تا ۴۰ همه اجناس سفارشی هستند و تحویل همه جنس ها حداکثر ۱۵ روزه کاری است.

قیمت تقریبی کفش : 510,000 تومان
بدلیل نوسانات قیمت ارز قادر به ارائه دقیق قیمت ها نیستیم برای سفارش و قیمت لحظه ای لطفا به دایرکت یا ای دی تلگرام مراجعه کنین.
سایز کفش ها از ۳۶ تا ۴۰ همه اجناس سفارشی هستند و تحویل همه جنس ها حداکثر ۱۵ روزه کاری است.
در نظر داشته باشین که جنسای تحویل داده شده به دلیل خرید از ترکیه به هیچ عنوان قابل تعویض یا مرجوع نیستن.
#ست_شیک_پوشان
#ست#شیک#شیکپوش#شیک_پوش#کیف#کیف_زنانه#کفش#کفش_خاص#کفش_زنانه_دخترانه_مراسم_شیک_زیبا_سختپسندان_شیکپوشان#کفشمجلسی#کفش_اسپرت#کفش_مجلسی#ست_ترک#تک#شیکپوشان#کیف_زنانه#کیف_ترک#کیف_ترکیه#کیف_ترکیه_ای#لباس#لباس_مجلسی#لباسمجلسی#لباس_عروس#لباس_شب#لباس_ترکیه#لباس_ترک#کیف_و_کفش#خوشگل#کفش_شیک
@shik.poushan.turkish
0

قیمت تقریبی کفش : 510,000 تومان بدلیل نوسانات قیمت ارز قادر به ارائه دقیق قیمت ها نیستیم برای سفارش و قیمت لحظه ای لطفا به دایرکت یا ای دی تلگرام مراجعه کنین. سایز کفش ها از ۳۶ تا ۴۰ همه اجناس سفارشی هستند و تحویل همه جنس ها حداکثر ۱۵ روزه کاری است.

قیمت تقریبی کیف: 480,000 تومان
بدلیل نوسانات قیمت ارز قادر به ارائه دقیق قیمت ها نیستیم برای سفارش و قیمت لحظه ای لطفا به دایرکت یا ای دی تلگرام مراجعه کنین.
همه اجناس سفارشی هستند و تحویل همه جنس ها حداکثر ۱۵ روزه کاری است.
در نظر داشته باشین که جنسای تحویل داده شده به دلیل خرید از ترکیه به هیچ عنوان قابل تعویض یا مرجوع نیستن.
#ست_شیک_پوشان
#ست#شیک#شیکپوش#شیک_پوش#کیف#کیف_زنانه#کفش#کفش_خاص#کفش_زنانه_دخترانه_مراسم_شیک_زیبا_سختپسندان_شیکپوشان#کفشمجلسی#کفش_اسپرت#کفش_مجلسی#ست_ترک#تک#شیکپوشان#کیف_زنانه#کیف_ترک#کیف_ترکیه#کیف_ترکیه_ای#لباس#لباس_مجلسی#لباسمجلسی#لباس_عروس#لباس_شب#لباس_ترکیه#لباس_ترک#کیف_و_کفش#خوشگل#کفش_شیک
@shik.poushan.turkish
0

قیمت تقریبی کیف: 480,000 تومان بدلیل نوسانات قیمت ارز قادر به ارائه دقیق قیمت ها نیستیم برای سفارش و قیمت لحظه ای لطفا به دایرکت یا ای دی تلگرام مراجعه کنین. همه اجناس سفارشی هستند و تحویل همه جنس ها حداکثر ۱۵ روزه کاری است. در نظر داشته باشین که جنس

قیمت تقریبی ست: 910,000 تومان
بدلیل نوسانات قیمت ارز قادر به ارائه دقیق قیمت ها نیستیم برای سفارش و قیمت لحظه ای لطفا به دایرکت یا ای دی تلگرام مراجعه کنین.
سایز ست ها از ۳۶ تا ۴۰ همه اجناس سفارشی هستند و تحویل همه جنس ها حداکثر ۱۵ روزه کاری است.
ست بصورت مجزا هم فروخته میشود
 توجه داشته باشین قیمت ست همیشه کمتر از قیمت فروش جداگونشونه.
در نظر داشته باشین که جنسای تحویل داده شده به دلیل خرید از ترکیه به هیچ عنوان قابل تعویض یا مرجوع نیستن.
#ست_شیک_پوشان
#ست#شیک#شیکپوش#شیک_پوش#کیف#کیف_زنانه#کفش#کفش_خاص#کفش_زنانه_دخترانه_مراسم_شیک_زیبا_سختپسندان_شیکپوشان#کفشمجلسی#کفش_اسپرت#کفش_مجلسی#ست_ترک#تک#شیکپوشان#کیف_زنانه#کیف_ترک#کیف_ترکیه#کیف_ترکیه_ای#لباس#لباس_مجلسی#لباسمجلسی#لباس_عروس#لباس_شب#لباس_ترکیه#لباس_ترک#کیف_و_کفش#خوشگل#کفش_شیک
@shik.poushan.turkish
2

قیمت تقریبی ست: 910,000 تومان بدلیل نوسانات قیمت ارز قادر به ارائه دقیق قیمت ها نیستیم برای سفارش و قیمت لحظه ای لطفا به دایرکت یا ای دی تلگرام مراجعه کنین. سایز ست ها از ۳۶ تا ۴۰ همه اجناس سفارشی هستند و تحویل همه جنس ها حداکثر ۱۵ روزه کاری است. ست

قیمت تقریبی ست: 910,000 تومان
بدلیل نوسانات قیمت ارز قادر به ارائه دقیق قیمت ها نیستیم برای سفارش و قیمت لحظه ای لطفا به دایرکت یا ای دی تلگرام مراجعه کنین.
سایز ست ها از ۳۶ تا ۴۰ همه اجناس سفارشی هستند و تحویل همه جنس ها حداکثر ۱۵ روزه کاری است.
ست بصورت مجزا هم فروخته میشود
 توجه داشته باشین قیمت ست همیشه کمتر از قیمت فروش جداگونشونه.
در نظر داشته باشین که جنسای تحویل داده شده به دلیل خرید از ترکیه به هیچ عنوان قابل تعویض یا مرجوع نیستن.
#ست_شیک_پوشان
#ست#شیک#شیکپوش#شیک_پوش#کیف#کیف_زنانه#کفش#کفش_خاص#کفش_زنانه_دخترانه_مراسم_شیک_زیبا_سختپسندان_شیکپوشان#کفشمجلسی#کفش_اسپرت#کفش_مجلسی#ست_ترک#تک#شیکپوشان#کیف_زنانه#کیف_ترک#کیف_ترکیه#کیف_ترکیه_ای#لباس#لباس_مجلسی#لباسمجلسی#لباس_عروس#لباس_شب#لباس_ترکیه#لباس_ترک#کیف_و_کفش#خوشگل#کفش_شیک
@shik.poushan.turkish
0

قیمت تقریبی ست: 910,000 تومان بدلیل نوسانات قیمت ارز قادر به ارائه دقیق قیمت ها نیستیم برای سفارش و قیمت لحظه ای لطفا به دایرکت یا ای دی تلگرام مراجعه کنین. سایز ست ها از ۳۶ تا ۴۰ همه اجناس سفارشی هستند و تحویل همه جنس ها حداکثر ۱۵ روزه کاری است. ست

قیمت تقریبی لباس : 570,000 تومان
بدلیل نوسانات قیمت ارز قادر به ارائه دقیق قیمت ها نیستیم برای سفارش و قیمت لحظه ای لطفا به دایرکت یا ای دی تلگرام مراجعه کنین.
سایز S M L XL همه اجناس سفارشی هستند و تحویل همه جنس ها حداکثر ۱۵ روزه کاری است.
در نظر داشته باشین که جنسای تحویل داده شده به دلیل خرید از ترکیه به هیچ عنوان قابل تعویض یا مرجوع نیستن.
#ست_شیک_پوشان
#ست#شیک#شیکپوش#شیک_پوش#کیف#کیف_زنانه#کفش#کفش_خاص#کفش_زنانه_دخترانه_مراسم_شیک_زیبا_سختپسندان_شیکپوشان#کفشمجلسی#کفش_اسپرت#کفش_مجلسی#ست_ترک#تک#شیکپوشان#کیف_زنانه#کیف_ترک#کیف_ترکیه#کیف_ترکیه_ای#لباس#لباس_مجلسی#لباسمجلسی#لباس_عروس#لباس_شب#لباس_ترکیه#لباس_ترک#کیف_و_کفش#خوشگل#کفش_شیک
@shik.poushan.turkish
0

قیمت تقریبی لباس : 570,000 تومان بدلیل نوسانات قیمت ارز قادر به ارائه دقیق قیمت ها نیستیم برای سفارش و قیمت لحظه ای لطفا به دایرکت یا ای دی تلگرام مراجعه کنین. سایز S M L XL همه اجناس سفارشی هستند و تحویل همه جنس ها حداکثر ۱۵ روزه کاری است. در نظر دا

#bag#shoes
بازم به درخواست شما یه #کوله و #کتونی خوشگل باهم ست کردیم
میپسندین؟
ورق بزنید
.
.
.
.
.
️آدرس ما: #رشت -بیستون-خیابان معلم-نرسیده به بانک حکمت- روبروی شهر کت و شلوار
رستاگالری
️سفارش آنلاین: دایرکت یا واتس اپ 09116977020
️هزینه پست ده تومن
ارسال فوری با پیک در رشت

لطفا برای سفارش آنلاین در پیام اول خود، عکس جنس مورد نظر به همراه رنگ و سایز دلخواه ارسال شود تا در اسرع وقت موجودی چک شود و شماره کارت دریافت کنید
رزرو نداریم و موجودی اجناس لحظه ای هست پس در اسرع وقت نسبت به واریز وجه اقدام کنید تا سفارش شما ثبت و ارسال شود(تحویل درب منزل بین سه تا هفت روز کاری)
.
#کفش#کیف_و_کفش#کتونی_سفید#کتونی_دخترونه#کیف_دخترانه#ونس#صورتی#ست_صورتی#کوله#کوله_پشتی#ست_دانشجویی#استایل_دانشجویی#ونس
#vans#katooni
2

#bag #shoes بازم به درخواست شما یه #کوله و #کتونی خوشگل باهم ست کردیم میپسندین؟ ورق بزنید . . . . . ️آدرس ما: #رشت -بیستون-خیابان معلم-نرسیده به بانک حکمت- روبروی شهر کت و شلوار رستاگالری ️سفارش آنلاین: دایرکت یا واتس اپ 09116977020 ️هزینه پست ده تومن

https://t.me/kafshekani

ونس لمه خوش پا و تک سایزبندی:37-40

رنگبندی:مشکی-سفید

مریوان،مجتمع تجاری خورشید زریوار

طبقه ی +۱ پلاک ۴۲

فروش پایان یک معامله نیست آغاز یک تعهد است

#کفش#کانی#کفش_کانی#کیف_و_کفش 
کانی#کفش_زنانه#کفش_مجلسی#کفش_اسپرت#اسپرت#دیور#ونس#اسپرت_شیک#اسپرت_تک#کتانی#آدیداس#کتانی_دخترانه#ونس #صندل#صندل_چرم#صندل_شیک#صندل_زنانه#صندل_پاشنه_دار_زنانه #صندل_دخترانه#صندل_اسپرت#صندل_مجلسی#مجلسی#کیف#تنوع#سبک#لاکچری#خاص#آل_استار#
0

https://t.me/kafshekani ونس لمه خوش پا و تک سایزبندی:37-40 رنگبندی:مشکی-سفید مریوان،مجتمع تجاری خورشید زریوار طبقه ی +۱ پلاک ۴۲ فروش پایان یک معامله نیست آغاز یک تعهد است #کفش #کانی #کفش_کانی #کیف_و_کفش کانی#کفش_زنانه #کفش_مجلسی #کفش_اسپرت #اسپرت #دی

قیمت تقریبی ست: 970,000 تومان
بدلیل نوسانات قیمت ارز قادر به ارائه دقیق قیمت ها نیستیم برای سفارش و قیمت لحظه ای لطفا به دایرکت یا ای دی تلگرام مراجعه کنین.
سایز ست ها از ۳۶ تا ۴۰ همه اجناس سفارشی هستند و تحویل همه جنس ها حداکثر ۱۵ روزه کاری است.
ست بصورت مجزا هم فروخته میشود
 توجه داشته باشین قیمت ست همیشه کمتر از قیمت فروش جداگونشونه.
در نظر داشته باشین که جنسای تحویل داده شده به دلیل خرید از ترکیه به هیچ عنوان قابل تعویض یا مرجوع نیستن.
#ست_شیک_پوشان
#ست#شیک#شیکپوش#شیک_پوش#کیف#کیف_زنانه#کفش#کفش_خاص#کفش_زنانه_دخترانه_مراسم_شیک_زیبا_سختپسندان_شیکپوشان#کفشمجلسی#کفش_اسپرت#کفش_مجلسی#ست_ترک#تک#شیکپوشان#کیف_زنانه#کیف_ترک#کیف_ترکیه#کیف_ترکیه_ای#لباس#لباس_مجلسی#لباسمجلسی#لباس_عروس#لباس_شب#لباس_ترکیه#لباس_ترک#کیف_و_کفش#خوشگل#کفش_شیک
@shik.poushan.turkish
3

قیمت تقریبی ست: 970,000 تومان بدلیل نوسانات قیمت ارز قادر به ارائه دقیق قیمت ها نیستیم برای سفارش و قیمت لحظه ای لطفا به دایرکت یا ای دی تلگرام مراجعه کنین. سایز ست ها از ۳۶ تا ۴۰ همه اجناس سفارشی هستند و تحویل همه جنس ها حداکثر ۱۵ روزه کاری است. ست

قیمت تقریبی ست: 890,000 تومان
بدلیل نوسانات قیمت ارز قادر به ارائه دقیق قیمت ها نیستیم برای سفارش و قیمت لحظه ای لطفا به دایرکت یا ای دی تلگرام مراجعه کنین.
سایز ست ها از ۳۶ تا ۴۰ همه اجناس سفارشی هستند و تحویل همه جنس ها حداکثر ۱۵ روزه کاری است.
ست بصورت مجزا هم فروخته میشود
 توجه داشته باشین قیمت ست همیشه کمتر از قیمت فروش جداگونشونه.
در نظر داشته باشین که جنسای تحویل داده شده به دلیل خرید از ترکیه به هیچ عنوان قابل تعویض یا مرجوع نیستن.
#ست_شیک_پوشان
#ست#شیک#شیکپوش#شیک_پوش#کیف#کیف_زنانه#کفش#کفش_خاص#کفش_زنانه_دخترانه_مراسم_شیک_زیبا_سختپسندان_شیکپوشان#کفشمجلسی#کفش_اسپرت#کفش_مجلسی#ست_ترک#تک#شیکپوشان#کیف_زنانه#کیف_ترک#کیف_ترکیه#کیف_ترکیه_ای#لباس#لباس_مجلسی#لباسمجلسی#لباس_عروس#لباس_شب#لباس_ترکیه#لباس_ترک#کیف_و_کفش#خوشگل#کفش_شیک
@shik.poushan.turkish
3

قیمت تقریبی ست: 890,000 تومان بدلیل نوسانات قیمت ارز قادر به ارائه دقیق قیمت ها نیستیم برای سفارش و قیمت لحظه ای لطفا به دایرکت یا ای دی تلگرام مراجعه کنین. سایز ست ها از ۳۶ تا ۴۰ همه اجناس سفارشی هستند و تحویل همه جنس ها حداکثر ۱۵ روزه کاری است. ست

قیمت تقریبی لباس : 530,000 تومان
بدلیل نوسانات قیمت ارز قادر به ارائه دقیق قیمت ها نیستیم برای سفارش و قیمت لحظه ای لطفا به دایرکت یا ای دی تلگرام مراجعه کنین.
سایز S M L XL همه اجناس سفارشی هستند و تحویل همه جنس ها حداکثر ۱۵ روزه کاری است.
در نظر داشته باشین که جنسای تحویل داده شده به دلیل خرید از ترکیه به هیچ عنوان قابل تعویض یا مرجوع نیستن.
#ست_شیک_پوشان
#ست#شیک#شیکپوش#شیک_پوش#کیف#کیف_زنانه#کفش#کفش_خاص#کفش_زنانه_دخترانه_مراسم_شیک_زیبا_سختپسندان_شیکپوشان#کفشمجلسی#کفش_اسپرت#کفش_مجلسی#ست_ترک#تک#شیکپوشان#کیف_زنانه#کیف_ترک#کیف_ترکیه#کیف_ترکیه_ای#لباس#لباس_مجلسی#لباسمجلسی#لباس_عروس#لباس_شب#لباس_ترکیه#لباس_ترک#کیف_و_کفش#خوشگل#کفش_شیک
@shik.poushan.turkish
1

قیمت تقریبی لباس : 530,000 تومان بدلیل نوسانات قیمت ارز قادر به ارائه دقیق قیمت ها نیستیم برای سفارش و قیمت لحظه ای لطفا به دایرکت یا ای دی تلگرام مراجعه کنین. سایز S M L XL همه اجناس سفارشی هستند و تحویل همه جنس ها حداکثر ۱۵ روزه کاری است. در نظر دا

قیمت تقریبی کفش : 570,000 تومان
بدلیل نوسانات قیمت ارز قادر به ارائه دقیق قیمت ها نیستیم برای سفارش و قیمت لحظه ای لطفا به دایرکت یا ای دی تلگرام مراجعه کنین.
سایز کفش ها از ۳۶ تا ۴۰ همه اجناس سفارشی هستند و تحویل همه جنس ها حداکثر ۱۵ روزه کاری است.
در نظر داشته باشین که جنسای تحویل داده شده به دلیل خرید از ترکیه به هیچ عنوان قابل تعویض یا مرجوع نیستن.
#ست_شیک_پوشان
#ست#شیک#شیکپوش#شیک_پوش#کیف#کیف_زنانه#کفش#کفش_خاص#کفش_زنانه_دخترانه_مراسم_شیک_زیبا_سختپسندان_شیکپوشان#کفشمجلسی#کفش_اسپرت#کفش_مجلسی#ست_ترک#تک#شیکپوشان#کیف_زنانه#کیف_ترک#کیف_ترکیه#کیف_ترکیه_ای#لباس#لباس_مجلسی#لباسمجلسی#لباس_عروس#لباس_شب#لباس_ترکیه#لباس_ترک#کیف_و_کفش#خوشگل#کفش_شیک
@shik.poushan.turkish
2

قیمت تقریبی کفش : 570,000 تومان بدلیل نوسانات قیمت ارز قادر به ارائه دقیق قیمت ها نیستیم برای سفارش و قیمت لحظه ای لطفا به دایرکت یا ای دی تلگرام مراجعه کنین. سایز کفش ها از ۳۶ تا ۴۰ همه اجناس سفارشی هستند و تحویل همه جنس ها حداکثر ۱۵ روزه کاری است.

قیمت تقریبی کفش : 590,000 تومان
بدلیل نوسانات قیمت ارز قادر به ارائه دقیق قیمت ها نیستیم برای سفارش و قیمت لحظه ای لطفا به دایرکت یا ای دی تلگرام مراجعه کنین.
سایز کفش ها از ۳۶ تا ۴۰ همه اجناس سفارشی هستند و تحویل همه جنس ها حداکثر ۱۵ روزه کاری است.
در نظر داشته باشین که جنسای تحویل داده شده به دلیل خرید از ترکیه به هیچ عنوان قابل تعویض یا مرجوع نیستن.
#ست_شیک_پوشان
#ست#شیک#شیکپوش#شیک_پوش#کیف#کیف_زنانه#کفش#کفش_خاص#کفش_زنانه_دخترانه_مراسم_شیک_زیبا_سختپسندان_شیکپوشان#کفشمجلسی#کفش_اسپرت#کفش_مجلسی#ست_ترک#تک#شیکپوشان#کیف_زنانه#کیف_ترک#کیف_ترکیه#کیف_ترکیه_ای#لباس#لباس_مجلسی#لباسمجلسی#لباس_عروس#لباس_شب#لباس_ترکیه#لباس_ترک#کیف_و_کفش#خوشگل#کفش_شیک
@shik.poushan.turkish
13

قیمت تقریبی کفش : 590,000 تومان بدلیل نوسانات قیمت ارز قادر به ارائه دقیق قیمت ها نیستیم برای سفارش و قیمت لحظه ای لطفا به دایرکت یا ای دی تلگرام مراجعه کنین. سایز کفش ها از ۳۶ تا ۴۰ همه اجناس سفارشی هستند و تحویل همه جنس ها حداکثر ۱۵ روزه کاری است.

نمونه کیف مجلسی زنانه #چرم سفارشی.
.
.
بهترین هدیه برای دوستان و نزدیکان شما.
.
.
طراحی و دوخت انواع کیف و دستبند چرم بصورت دست دوز در مدل های #اسپورت و #مجلسی
.
#پسرانه و #دخترانه
.
با بهترین کیفیت
.
 ارسال سراسر کشور
.
.
.
 جهت سفارش دایرکت پیام دهید.
.
.
.
.
#چرم_دستدوز #چرم_دست_دوز #کیف_و_کفش #لباس_زنانه #پوشاک #هدیه #کیف #کیفوکفش_ست #کیف_مجلسی #کیف_اداری #کیف_پول #چرم_تبریز #چرم_گاو #چرم_تمساح #دسبتد_چرم #مدل_زنانه #مدلینگ #سینما #مد #عشق #کادویی #تولد #بانوان #هنر
0

نمونه کیف مجلسی زنانه #چرم سفارشی. . . بهترین هدیه برای دوستان و نزدیکان شما. . . طراحی و دوخت انواع کیف و دستبند چرم بصورت دست دوز در مدل های #اسپورت و #مجلسی . #پسرانه و #دخترانه . با بهترین کیفیت . ارسال سراسر کشور . . . جهت سفارش دایرکت پیام ده

نمونه کیف مجلسی زنانه #چرم سفارشی.
.
.
بهترین هدیه برای دوستان و نزدیکان شما.
.
.
طراحی و دوخت انواع کیف و دستبند چرم بصورت دست دوز در مدل های #اسپورت و #مجلسی
.
#پسرانه و #دخترانه
.
با بهترین کیفیت
.
 ارسال سراسر کشور
.
.
.
 جهت سفارش دایرکت پیام دهید.
.
.
.
.
#چرم_دستدوز #چرم_دست_دوز #کیف_و_کفش #لباس_زنانه #پوشاک #هدیه #کیف #کیفوکفش_ست #کیف_مجلسی #کیف_اداری #کیف_پول #چرم_تبریز #چرم_گاو #چرم_تمساح #دسبتد_چرم #مدل_زنانه #مدلینگ #سینما #مد #عشق #کادویی #تولد #بانوان #هنر
0

نمونه کیف مجلسی زنانه #چرم سفارشی. . . بهترین هدیه برای دوستان و نزدیکان شما. . . طراحی و دوخت انواع کیف و دستبند چرم بصورت دست دوز در مدل های #اسپورت و #مجلسی . #پسرانه و #دخترانه . با بهترین کیفیت . ارسال سراسر کشور . . . جهت سفارش دایرکت پیام ده

نمونه کیف پول زنانه #چرم سفارشی.
.
.
بهترین هدیه برای دوستان و نزدیکان شما.
.
.
طراحی و دوخت انواع کیف و دستبند چرم بصورت دست دوز در مدل های #اسپورت و #مجلسی
.
#پسرانه و #دخترانه
.
با بهترین کیفیت
.
 ارسال سراسر کشور
.
.
.
 جهت سفارش دایرکت پیام دهید.
.
.
.
.
#چرم_دستدوز #چرم_دست_دوز #کیف_و_کفش #لباس_زنانه #پوشاک #هدیه #کیف #کیفوکفش_ست #کیف_مجلسی #کیف_اداری #کیف_پول #چرم_تبریز #چرم_گاو #چرم_تمساح #دسبتد_چرم #مدل_زنانه #مدلینگ #سینما #مد
0

نمونه کیف پول زنانه #چرم سفارشی. . . بهترین هدیه برای دوستان و نزدیکان شما. . . طراحی و دوخت انواع کیف و دستبند چرم بصورت دست دوز در مدل های #اسپورت و #مجلسی . #پسرانه و #دخترانه . با بهترین کیفیت . ارسال سراسر کشور . . . جهت سفارش دایرکت پیام دهید

نمونه #کیف_ارایش طرح #لب #چرم.
.
.
بهترین هدیه برای دوستان و نزدیکان شما.
.
.
طراحی و دوخت انواع کیف و دستبند چرم در مدل های #اسپورت و #مجلسی
.
.
با بهترین کیفیت
.
 ارسال سراسر کشور
.
.
.
 جهت سفارش دایرکت پیام دهید.
.
.
.
.
#چرم_دستدوز #چرم_دست_دوز #کیف_و_کفش #لباس_زنانه #پوشاک #هدیه #کیف #کیفوکفش_ست #کیف_مجلسی #کیف_اداری #کیف_پول #چرم_تبریز #چرم_گاو #چرم_تمساح #دسبتد_چرم #مدل_زنانه #مدلینگ #سینما #مد #بدلیجات #گردنبند #نقره #طلا
0

نمونه #کیف_ارایش طرح #لب #چرم . . . بهترین هدیه برای دوستان و نزدیکان شما. . . طراحی و دوخت انواع کیف و دستبند چرم در مدل های #اسپورت و #مجلسی . . با بهترین کیفیت . ارسال سراسر کشور . . . جهت سفارش دایرکت پیام دهید. . . . . #چرم_دستدوز #چرم_دست_دوز

🆕 نمونه #دستبند #چرم سفارشی.
.
بهترین هدیه برای دوستان و نزدیکان شما.
.
.
طراحی و دوخت انواع کیف و دستبند چرم در مدل های #اسپورت و #مجلسی
.
.
با بهترین کیفیت
.
 ارسال سراسر کشور
.
.
.
 جهت سفارش دایرکت پیام دهید.
.
.
.
.
#چرم_دستدوز #چرم_دست_دوز #کیف_و_کفش #لباس_زنانه #پوشاک #هدیه #کیف #کیفوکفش_ست #کیف_مجلسی #کیف_اداری #کیف_پول #چرم_تبریز #چرم_گاو #چرم_تمساح #دسبتد_چرم #مدل_زنانه #مدلینگ #سینما #کادویی #تولد #عشق
0

🆕 نمونه #دستبند #چرم سفارشی. . بهترین هدیه برای دوستان و نزدیکان شما. . . طراحی و دوخت انواع کیف و دستبند چرم در مدل های #اسپورت و #مجلسی . . با بهترین کیفیت . ارسال سراسر کشور . . . جهت سفارش دایرکت پیام دهید. . . . . #چرم_دستدوز #چرم_دست_دوز #کیف

سلام به دوستان #فروشگاه_جان

پوشیدن کفش زنانه با پاشنه بلند باعث افزایش #اعتماد_به_نفس در شما می شود و #زیبایی شما را دو چندان می کند اما قبل از خرید به چه نکاتی باید توجه کرد؟ پاشنه 10 سانتی متری به کمر و زانو فشار زیادی وارد می کند و خطرناک هست !! خوش بختانه در برند جان #اصول_طبی رعایت شده و می توانید با خیال راحت از کفش های پاشنه بلند استفاده کنید. نکته : کفش‌هایی با زیپ ، بند و سخت افزار های دیگر در دسته کفش‌های #غیررسمی قرار می‌گیرند و مناسب مجالس غیررسمی هستند
و کفش‌هایی با دیسک‌های کوچک، #مروارید ، #کریستال و #سنگ های قیمتی در دسته کفش های مجلسی هستند. و بعلاوه کفش‌های مخمل، ساتن و جیر کمتر رسمی هستند. ⭕️راحتی کفش را در اولویت قرار دهید , سلامت را فدای زیبایی نکنید⭕️ حتما کفشی را که خریده‌اید عصر هم به پا کنید تا مطمئن شوید که در ساعاتی که پاهای شما کمی باد دارد نیز به خوبی اندازه است و شما را اذیت نمی‌کند. و در آخر به تفاوت سایز بندی کفش در میان برندهای مختلف توجه کنید. برای همین همیشه سعی کنید سایز دقیق پاهای خود را قبل از خرید اندازه بگیرید.

پ ن : این مطلب را با دوستانتون به اشتراک بذارین و یا در کامنت منشنشون کنید
پ ن 2 : تلاش ما برای بالا بردن سطح علمی و کاربردی شما عزیزان هست با لایک و کامنت ما را یاری کنید
.
.
.
@janshop.ir
@janshop.ir
@janshop.ir
@janshop.ir
@janshop.ir
.
.
.
.
#مد #لباس #فشن #استایل #اصفهان #ایران #کیف_و_کفش #کیف_دخترانه #کیف_زنانه #کیف #کفش_دخترانه #کفش_زنانه #کفش #شیک #شیکپوش #خاص #هدیه #هدیه_خاص #سوپرایز
0

سلام به دوستان #فروشگاه_جان پوشیدن کفش زنانه با پاشنه بلند باعث افزایش #اعتماد_به_نفس در شما می شود و #زیبایی شما را دو چندان می کند اما قبل از خرید به چه نکاتی باید توجه کرد؟ پاشنه 10 سانتی متری به کمر و زانو فشار زیادی وارد می کند و خطرناک هست !!

قیمت تقریبی کفش : 980,000 تومان
بدلیل نوسانات قیمت ارز قادر به ارائه دقیق قیمت ها نیستیم برای سفارش و قیمت لحظه ای لطفا به دایرکت یا ای دی تلگرام مراجعه کنین.
سایز کفش ها از ۳۶ تا ۴۰ همه اجناس سفارشی هستند و تحویل همه جنس ها حداکثر ۱۵ روزه کاری است.
در نظر داشته باشین که جنسای تحویل داده شده به دلیل خرید از ترکیه به هیچ عنوان قابل تعویض یا مرجوع نیستن.
#ست_شیک_پوشان
#ست#شیک#شیکپوش#شیک_پوش#کیف#کیف_زنانه#کفش#کفش_خاص#کفش_زنانه_دخترانه_مراسم_شیک_زیبا_سختپسندان_شیکپوشان#کفشمجلسی#کفش_اسپرت#کفش_مجلسی#ست_ترک#تک#شیکپوشان#کیف_زنانه#کیف_ترک#کیف_ترکیه#کیف_ترکیه_ای#لباس#لباس_مجلسی#لباسمجلسی#لباس_عروس#لباس_شب#لباس_ترکیه#لباس_ترک#کیف_و_کفش#خوشگل#کفش_شیک
@shik.poushan.turkish
11

قیمت تقریبی کفش : 980,000 تومان بدلیل نوسانات قیمت ارز قادر به ارائه دقیق قیمت ها نیستیم برای سفارش و قیمت لحظه ای لطفا به دایرکت یا ای دی تلگرام مراجعه کنین. سایز کفش ها از ۳۶ تا ۴۰ همه اجناس سفارشی هستند و تحویل همه جنس ها حداکثر ۱۵ روزه کاری است.

قیمت تقریبی کفش : 510,000 تومان
بدلیل نوسانات قیمت ارز قادر به ارائه دقیق قیمت ها نیستیم برای سفارش و قیمت لحظه ای لطفا به دایرکت یا ای دی تلگرام مراجعه کنین.
سایز کفش ها از ۳۶ تا ۴۰ همه اجناس سفارشی هستند و تحویل همه جنس ها حداکثر ۱۵ روزه کاری است.
در نظر داشته باشین که جنسای تحویل داده شده به دلیل خرید از ترکیه به هیچ عنوان قابل تعویض یا مرجوع نیستن.
#ست_شیک_پوشان
#ست#شیک#شیکپوش#شیک_پوش#کیف#کیف_زنانه#کفش#کفش_خاص#کفش_زنانه_دخترانه_مراسم_شیک_زیبا_سختپسندان_شیکپوشان#کفشمجلسی#کفش_اسپرت#کفش_مجلسی#ست_ترک#تک#شیکپوشان#کیف_زنانه#کیف_ترک#کیف_ترکیه#کیف_ترکیه_ای#لباس#لباس_مجلسی#لباسمجلسی#لباس_عروس#لباس_شب#لباس_ترکیه#لباس_ترک#کیف_و_کفش#خوشگل#کفش_شیک
@shik.poushan.turkish
5

قیمت تقریبی کفش : 510,000 تومان بدلیل نوسانات قیمت ارز قادر به ارائه دقیق قیمت ها نیستیم برای سفارش و قیمت لحظه ای لطفا به دایرکت یا ای دی تلگرام مراجعه کنین. سایز کفش ها از ۳۶ تا ۴۰ همه اجناس سفارشی هستند و تحویل همه جنس ها حداکثر ۱۵ روزه کاری است.

قیمت تقریبی ست: 870,000 تومان
بدلیل نوسانات قیمت ارز قادر به ارائه دقیق قیمت ها نیستیم برای سفارش و قیمت لحظه ای لطفا به دایرکت یا ای دی تلگرام مراجعه کنین.
سایز ست ها از ۳۶ تا ۴۰ همه اجناس سفارشی هستند و تحویل همه جنس ها حداکثر ۱۵ روزه کاری است.
ست بصورت مجزا هم فروخته میشود
 توجه داشته باشین قیمت ست همیشه کمتر از قیمت فروش جداگونشونه.
در نظر داشته باشین که جنسای تحویل داده شده به دلیل خرید از ترکیه به هیچ عنوان قابل تعویض یا مرجوع نیستن.
#ست_شیک_پوشان
#ست#شیک#شیکپوش#شیک_پوش#کیف#کیف_زنانه#کفش#کفش_خاص#کفش_زنانه_دخترانه_مراسم_شیک_زیبا_سختپسندان_شیکپوشان#کفشمجلسی#کفش_اسپرت#کفش_مجلسی#ست_ترک#تک#شیکپوشان#کیف_زنانه#کیف_ترک#کیف_ترکیه#کیف_ترکیه_ای#لباس#لباس_مجلسی#لباسمجلسی#لباس_عروس#لباس_شب#لباس_ترکیه#لباس_ترک#کیف_و_کفش#خوشگل#کفش_شیک
@shik.poushan.turkish
0

قیمت تقریبی ست: 870,000 تومان بدلیل نوسانات قیمت ارز قادر به ارائه دقیق قیمت ها نیستیم برای سفارش و قیمت لحظه ای لطفا به دایرکت یا ای دی تلگرام مراجعه کنین. سایز ست ها از ۳۶ تا ۴۰ همه اجناس سفارشی هستند و تحویل همه جنس ها حداکثر ۱۵ روزه کاری است. ست

قیمت تقریبی کفش : 650,000 تومان
بدلیل نوسانات قیمت ارز قادر به ارائه دقیق قیمت ها نیستیم برای سفارش و قیمت لحظه ای لطفا به دایرکت یا ای دی تلگرام مراجعه کنین.
سایز کفش ها از ۳۶ تا ۴۰ همه اجناس سفارشی هستند و تحویل همه جنس ها حداکثر ۱۵ روزه کاری است.
در نظر داشته باشین که جنسای تحویل داده شده به دلیل خرید از ترکیه به هیچ عنوان قابل تعویض یا مرجوع نیستن.
#ست_شیک_پوشان
#ست#شیک#شیکپوش#شیک_پوش#کیف#کیف_زنانه#کفش#کفش_خاص#کفش_زنانه_دخترانه_مراسم_شیک_زیبا_سختپسندان_شیکپوشان#کفشمجلسی#کفش_اسپرت#کفش_مجلسی#ست_ترک#تک#شیکپوشان#کیف_زنانه#کیف_ترک#کیف_ترکیه#کیف_ترکیه_ای#لباس#لباس_مجلسی#لباسمجلسی#لباس_عروس#لباس_شب#لباس_ترکیه#لباس_ترک#کیف_و_کفش#خوشگل#کفش_شیک
@shik.poushan.turkish
4

قیمت تقریبی کفش : 650,000 تومان بدلیل نوسانات قیمت ارز قادر به ارائه دقیق قیمت ها نیستیم برای سفارش و قیمت لحظه ای لطفا به دایرکت یا ای دی تلگرام مراجعه کنین. سایز کفش ها از ۳۶ تا ۴۰ همه اجناس سفارشی هستند و تحویل همه جنس ها حداکثر ۱۵ روزه کاری است.

پاشنه7$
مشکی سویت . کرم سویت 
سایز ۳۶ تا ۴۰
قیمت ۱۳۵ .
کد_۴۵۳ .
پیج شال و روسری ما
@ava_gallery_style 
@ava_gallery_style 
@ava_gallery_style .
. .
.

#کفش_شیک #کفش_راحت#کفش_مجلسی #کیف_مجلسی #کیف_و_کفش #کفش_زنانه #کفش_جدید #کفشمجلسی #اسپرت_دخترانه #کفشزنانه#کوله_پشتی #کفش_اسپرت #صندل_شیک #کالج_زنانه #اسپرت#مانتو #کتونی_دخترانه #کیفوکفش_ست #صندل_زنانه #کالج_دخترانه #مجلسی#کالج #کتونی_اسپرت #ارزانسرا #صندل_دخترانه
‎‌‏‌
8

پاشنه7$ مشکی سویت . کرم سویت سایز ۳۶ تا ۴۰ قیمت ۱۳۵ . کد_۴۵۳ . پیج شال و روسری ما @ava_gallery_style @ava_gallery_style @ava_gallery_style . . . . #کفش_شیک #کفش_راحت #کفش_مجلسی #کیف_مجلسی #کیف_و_کفش #کفش_زنانه #کفش_جدید #کفشمجلسی #اسپرت_دخترانه

بهترین صدقه
 آن است که دانشی بیاموزیدوبه دیگری آموزش دهی
بهترین صدقه
ان است که میان دونفر رااصلاح کنیم
بهترین صدقه
 نگهداری زبان اززشتی هااست
بهترین صدقه
 زبان شفاعت برای آزادی اسیر است 
سلام روزتون بخیر و شادی 
#روز_خوب #صبح_بخير #انرژی_مثبت #سفیران_حال_خوب_باشیم #مزون_آنلاين #خرید_اینترنتی #فروشگاه_آنلاین #مدل_مانتو #مدل_شلوار #مدل_لباس #مدل_مانتو_عقد #مدللباسمجلسی #کیف_و_کفش #مانتو_فشن_مدل_شیک_دخترونه_زنانه_مجلسی #مانتو_جدید #کالکشن_پاییزه
0

بهترین صدقه آن است که دانشی بیاموزیدوبه دیگری آموزش دهی بهترین صدقه ان است که میان دونفر رااصلاح کنیم بهترین صدقه نگهداری زبان اززشتی هااست بهترین صدقه زبان شفاعت برای آزادی اسیر است سلام روزتون بخیر و شادی #روز_خوب #صبح_بخير #انرژی_مثبت #سفیران

کیف و کوله چرمی دانشجویی سه حالته برند Polo 
🤩 بهترین کیفیت و در رنگ بندی مطابق عکس🤩
قیمت فقط 90000
#روسری#عینک#کیف#تونیک#پارچه#دامن#روسری_ابریشم_تویل#کیف_شیک#ساعت#روسری_شاد#کیف_جدید#پنکک#ریمل#لاکچری#لاک#خرید#فروش#فروشگاه#فروشگاه_آنلاین#روسری_نخ_ابریشم#کیف_دخترانه#روسری_بهاره_جدید#کیف_و_کفش#کفش#کیفوکفش_ست#شلوار#مانتو#کوله_پشتی
0

کیف و کوله چرمی دانشجویی سه حالته برند Polo 🤩 بهترین کیفیت و در رنگ بندی مطابق عکس🤩 قیمت فقط 90000 #روسری #عینک #کیف #تونیک #پارچه #دامن #روسری_ابریشم_تویل #کیف_شیک #ساعت #روسری_شاد #کیف_جدید #پنکک #ریمل #لاکچری #لاک #خرید #فروش #فروشگاه #فروشگاه_آنلاین #روسری_نخ_ابری

کیفهای اداری در طرحهای مختلف
قیمت : 87000تومان
گرفتن موجودی، واريز به كارت، ارسال تهران با پیک
هزینه ارسال بامشتری
نحوه سفارش کالا
۱- واتساپ و کانال تلگرام:

۰۹۳۸۲۱۳۵۶۶۶
۲- و یا در دایرکت پیام دهید.
@kif_kiana
۳- جهت سفارش عمده: ۰۹۳۸۲۱۳۵۶۶۶ (نیلی)

لطفا ما را به دوستان خود معرفی کنید. #زنانه #زنانه_شیک #زنانه_مجلسی #زنانه_مد #زنانه_اسپرت #زنانه_دخترانه #کیفزنانه #زنانه_دخترانه_مراسم_شیک_زیبا_سختپسندان_شیکپوشان #زنانه_2018 #کیف_شیک #کیفمجلسی #کیف_زنانه #کیف_خاص #کیفوکفش_ست #کیفدخترانه #کیف_مارک #کیف_جدید #کیفدستی #کیف_مجلسی #کیفدوشی #کیف_عمده #کیف_ارزان #کیف_لاکچری #کیف_فانتزی #کیف_و_کفش#فروشگاهاینترنتی#فروشگاه_زنانه #فروشگاه_مجازی#کیف_اداری#کیف_دانشجویی
0

کیفهای اداری در طرحهای مختلف قیمت : 87000تومان گرفتن موجودی، واريز به كارت، ارسال تهران با پیک هزینه ارسال بامشتری نحوه سفارش کالا ۱- واتساپ و کانال تلگرام: ۰۹۳۸۲۱۳۵۶۶۶ ۲- و یا در دایرکت پیام دهید. @kif_kiana ۳- جهت سفارش عمده: ۰۹۳۸۲۱۳۵۶۶۶ (نیلی)

کیف مجلسی انگشتری لمه
رنگ: نقره ای 
قیمت: 98000 تومان

گرفتن موجودی، واريز به كارت، ارسال تهران با پیک
هزینه ارسال بامشتری
نحوه سفارش کالا
۱- واتساپ و کانال تلگرام:

۰۹۳۸۲۱۳۵۶۶۶
۲- و یا در دایرکت پیام دهید.
@kif_kiana
۳- جهت سفارش عمده: ۰۹۳۸۲۱۳۵۶۶۶ (نیلی)

لطفا ما را به دوستان خود معرفی کنید. #زنانه #زنانه_شیک #زنانه_مجلسی #زنانه_مد #زنانه_اسپرت #زنانه_دخترانه #کیفزنانه #زنانه_دخترانه_مراسم_شیک_زیبا_سختپسندان_شیکپوشان #زنانه_2018 #کیف_شیک #کیفمجلسی #کیف_زنانه #کیف_خاص #کیفوکفش_ست #کیفدخترانه #کیف_مارک #کیف_جدید #کیفدستی #کیف_مجلسی #کیفدوشی #کیف_عمده #کیف_ارزان #کیف_لاکچری #کیف_فانتزی #کیف_و_کفش#فروشگاهاینترنتی #فروشگاه_آنلاین #فروشگاه_زنانه #فروشگاه_مجازی #shop
0

کیف مجلسی انگشتری لمه رنگ: نقره ای قیمت: 98000 تومان گرفتن موجودی، واريز به كارت، ارسال تهران با پیک هزینه ارسال بامشتری نحوه سفارش کالا ۱- واتساپ و کانال تلگرام: ۰۹۳۸۲۱۳۵۶۶۶ ۲- و یا در دایرکت پیام دهید. @kif_kiana ۳- جهت سفارش عمده: ۰۹۳۸۲۱۳۵۶۶۶ (

قیمت تقریبی کفش : 560,000 تومان
بدلیل نوسانات قیمت ارز قادر به ارائه دقیق قیمت ها نیستیم برای سفارش و قیمت لحظه ای لطفا به دایرکت یا ای دی تلگرام مراجعه کنین.
سایز کفش ها از ۳۶ تا ۴۰ همه اجناس سفارشی هستند و تحویل همه جنس ها حداکثر ۱۵ روزه کاری است.
در نظر داشته باشین که جنسای تحویل داده شده به دلیل خرید از ترکیه به هیچ عنوان قابل تعویض یا مرجوع نیستن.
#ست_شیک_پوشان
#ست#شیک#شیکپوش#شیک_پوش#کیف#کیف_زنانه#کفش#کفش_خاص#کفش_زنانه_دخترانه_مراسم_شیک_زیبا_سختپسندان_شیکپوشان#کفشمجلسی#کفش_اسپرت#کفش_مجلسی#ست_ترک#تک#شیکپوشان#کیف_زنانه#کیف_ترک#کیف_ترکیه#کیف_ترکیه_ای#لباس#لباس_مجلسی#لباسمجلسی#لباس_عروس#لباس_شب#لباس_ترکیه#لباس_ترک#کیف_و_کفش#خوشگل#کفش_شیک
@shik.poushan.turkish
1

قیمت تقریبی کفش : 560,000 تومان بدلیل نوسانات قیمت ارز قادر به ارائه دقیق قیمت ها نیستیم برای سفارش و قیمت لحظه ای لطفا به دایرکت یا ای دی تلگرام مراجعه کنین. سایز کفش ها از ۳۶ تا ۴۰ همه اجناس سفارشی هستند و تحویل همه جنس ها حداکثر ۱۵ روزه کاری است.

قیمت تقریبی کفش : 460,000 تومان
بدلیل نوسانات قیمت ارز قادر به ارائه دقیق قیمت ها نیستیم برای سفارش و قیمت لحظه ای لطفا به دایرکت یا ای دی تلگرام مراجعه کنین.
سایز کفش ها از ۳۶ تا ۴۰ همه اجناس سفارشی هستند و تحویل همه جنس ها حداکثر ۱۵ روزه کاری است.
در نظر داشته باشین که جنسای تحویل داده شده به دلیل خرید از ترکیه به هیچ عنوان قابل تعویض یا مرجوع نیستن.
#ست_شیک_پوشان
#ست#شیک#شیکپوش#شیک_پوش#کیف#کیف_زنانه#کفش#کفش_خاص#کفش_زنانه_دخترانه_مراسم_شیک_زیبا_سختپسندان_شیکپوشان#کفشمجلسی#کفش_اسپرت#کفش_مجلسی#ست_ترک#تک#شیکپوشان#کیف_زنانه#کیف_ترک#کیف_ترکیه#کیف_ترکیه_ای#لباس#لباس_مجلسی#لباسمجلسی#لباس_عروس#لباس_شب#لباس_ترکیه#لباس_ترک#کیف_و_کفش#خوشگل#کفش_شیک
@shik.poushan.turkish
1

قیمت تقریبی کفش : 460,000 تومان بدلیل نوسانات قیمت ارز قادر به ارائه دقیق قیمت ها نیستیم برای سفارش و قیمت لحظه ای لطفا به دایرکت یا ای دی تلگرام مراجعه کنین. سایز کفش ها از ۳۶ تا ۴۰ همه اجناس سفارشی هستند و تحویل همه جنس ها حداکثر ۱۵ روزه کاری است.

کیف و کفش آرسس
فروش آنلاین و حضوری
 آدرس: قایمشهر . خ ساری . خ شرافت . مهر۹ . نبش بهشتی ۱۱
 ۰۹۳۶۶۱۷۴۶۲۶
ارسال به سراسر کشور
@gallery_arses4
.
.
.
#کیف_و_کفش 
#گالری_آرسس
#قایمشهر 
#کیف
#کفش
#فروش_آنلاین_کفش 
#ارسس
#کیف_زنانه
#کیف_زنانه_اسپرت
#شیکپوشی
#تبلیغات_رایگان 
#تبلیغات_ارزان 
#تبلیغ
#تبلیغات_مازندران 
#تبلیغات_اینستاگرام
0

کیف و کفش آرسس فروش آنلاین و حضوری آدرس: قایمشهر . خ ساری . خ شرافت . مهر۹ . نبش بهشتی ۱۱ ۰۹۳۶۶۱۷۴۶۲۶ ارسال به سراسر کشور @gallery_arses4 . . . #کیف_و_کفش #گالری_آرسس #قایمشهر #کیف #کفش #فروش_آنلاین_کفش #ارسس #کیف_زنانه #کیف_زنانه_اسپرت #شیکپوشی

مدل پلیسه
جنس رویه طرح چرم
جنس زیره دافوس
اندازه پاشنه 5 سانت
سایزبندی 37 تا 41
قالب استاندارد
قیمت ۱۲۰ .
کد_۴۵۳
.
. .
پیج شال و روسری ما
@ava_gallery_style 
@ava_gallery_style 
@ava_gallery_style .
. .

#کفش_شیک #کفش_راحت#کفش_مجلسی #کیف_مجلسی #کیف_و_کفش #کفش_زنانه #کفش_جدید #کفشمجلسی #اسپرت_دخترانه #کفشزنانه#کوله_پشتی #کفش_اسپرت #صندل_شیک #کالج_زنانه #اسپرت#مانتو #کتونی_دخترانه #کیفوکفش_ست #صندل_زنانه #کالج_دخترانه #مجلسی#کالج #کتونی_اسپرت #ارزانسرا #صندل_دخترانه
‎‌‏‌
5

مدل پلیسه جنس رویه طرح چرم جنس زیره دافوس اندازه پاشنه 5 سانت سایزبندی 37 تا 41 قالب استاندارد قیمت ۱۲۰ . کد_۴۵۳ . . . پیج شال و روسری ما @ava_gallery_style @ava_gallery_style @ava_gallery_style . . . #کفش_شیک #کفش_راحت #کفش_مجلسی #کیف_مجلسی #کیف_و

قیمت تقریبی کفش : 540,000 تومان
بدلیل نوسانات قیمت ارز قادر به ارائه دقیق قیمت ها نیستیم برای سفارش و قیمت لحظه ای لطفا به دایرکت یا ای دی تلگرام مراجعه کنین.
سایز کفش ها از ۳۶ تا ۴۰ همه اجناس سفارشی هستند و تحویل همه جنس ها حداکثر ۱۵ روزه کاری است.
در نظر داشته باشین که جنسای تحویل داده شده به دلیل خرید از ترکیه به هیچ عنوان قابل تعویض یا مرجوع نیستن.
#ست_شیک_پوشان
#ست#شیک#شیکپوش#شیک_پوش#کیف#کیف_زنانه#کفش#کفش_خاص#کفش_زنانه_دخترانه_مراسم_شیک_زیبا_سختپسندان_شیکپوشان#کفشمجلسی#کفش_اسپرت#کفش_مجلسی#ست_ترک#تک#شیکپوشان#کیف_زنانه#کیف_ترک#کیف_ترکیه#کیف_ترکیه_ای#لباس#لباس_مجلسی#لباسمجلسی#لباس_عروس#لباس_شب#لباس_ترکیه#لباس_ترک#کیف_و_کفش#خوشگل#کفش_شیک
@shik.poushan.turkish
5

قیمت تقریبی کفش : 540,000 تومان بدلیل نوسانات قیمت ارز قادر به ارائه دقیق قیمت ها نیستیم برای سفارش و قیمت لحظه ای لطفا به دایرکت یا ای دی تلگرام مراجعه کنین. سایز کفش ها از ۳۶ تا ۴۰ همه اجناس سفارشی هستند و تحویل همه جنس ها حداکثر ۱۵ روزه کاری است.

قیمت تقریبی کفش : 680,000 تومان
بدلیل نوسانات قیمت ارز قادر به ارائه دقیق قیمت ها نیستیم برای سفارش و قیمت لحظه ای لطفا به دایرکت یا ای دی تلگرام مراجعه کنین.
سایز کفش ها از ۳۶ تا ۴۰ همه اجناس سفارشی هستند و تحویل همه جنس ها حداکثر ۱۵ روزه کاری است.
در نظر داشته باشین که جنسای تحویل داده شده به دلیل خرید از ترکیه به هیچ عنوان قابل تعویض یا مرجوع نیستن.
#ست_شیک_پوشان
#ست#شیک#شیکپوش#شیک_پوش#کیف#کیف_زنانه#کفش#کفش_خاص#کفش_زنانه_دخترانه_مراسم_شیک_زیبا_سختپسندان_شیکپوشان#کفشمجلسی#کفش_اسپرت#کفش_مجلسی#ست_ترک#تک#شیکپوشان#کیف_زنانه#کیف_ترک#کیف_ترکیه#کیف_ترکیه_ای#لباس#لباس_مجلسی#لباسمجلسی#لباس_عروس#لباس_شب#لباس_ترکیه#لباس_ترک#کیف_و_کفش#خوشگل#کفش_شیک
@shik.poushan.turkish
2

قیمت تقریبی کفش : 680,000 تومان بدلیل نوسانات قیمت ارز قادر به ارائه دقیق قیمت ها نیستیم برای سفارش و قیمت لحظه ای لطفا به دایرکت یا ای دی تلگرام مراجعه کنین. سایز کفش ها از ۳۶ تا ۴۰ همه اجناس سفارشی هستند و تحویل همه جنس ها حداکثر ۱۵ روزه کاری است.

https://t.me/kafshekani

calvin&klein رنگبندی:مشکی-سفید

سایزبندی:37-40

مریوان،مجتمع تجاری خورشید زریوار

طبقه ی +۱ پلاک ۴۲

فروش پایان یک معامله نیست آغاز یک تعهد است

#کفش#کانی#کفش_کانی#کیف_و_کفش 
کانی#کفش_زنانه#کفش_مجلسی#کفش_اسپرت#اسپرت#دیور#ونس#اسپرت_شیک#اسپرت_تک#کتانی#آدیداس#کتانی_دخترانه#ونس #صندل#صندل_چرم#صندل_شیک#صندل_زنانه#صندل_پاشنه_دار_زنانه #صندل_دخترانه#صندل_اسپرت#صندل_مجلسی#مجلسی#کیف#تنوع#سبک#لاکچری#خاص#آل_استار#
7

https://t.me/kafshekani calvin&klein رنگبندی:مشکی-سفید سایزبندی:37-40 مریوان،مجتمع تجاری خورشید زریوار طبقه ی +۱ پلاک ۴۲ فروش پایان یک معامله نیست آغاز یک تعهد است #کفش #کانی #کفش_کانی #کیف_و_کفش کانی#کفش_زنانه #کفش_مجلسی #کفش_اسپرت #اسپرت #دیور #ونس #

قیمت تقریبی ست: 890,000 تومان
بدلیل نوسانات قیمت ارز قادر به ارائه دقیق قیمت ها نیستیم برای سفارش و قیمت لحظه ای لطفا به دایرکت یا ای دی تلگرام مراجعه کنین.
سایز ست ها از ۳۶ تا ۴۰ همه اجناس سفارشی هستند و تحویل همه جنس ها حداکثر ۱۵ روزه کاری است.
ست بصورت مجزا هم فروخته میشود
 توجه داشته باشین قیمت ست همیشه کمتر از قیمت فروش جداگونشونه.
در نظر داشته باشین که جنسای تحویل داده شده به دلیل خرید از ترکیه به هیچ عنوان قابل تعویض یا مرجوع نیستن.
#ست_شیک_پوشان
#ست#شیک#شیکپوش#شیک_پوش#کیف#کیف_زنانه#کفش#کفش_خاص#کفش_زنانه_دخترانه_مراسم_شیک_زیبا_سختپسندان_شیکپوشان#کفشمجلسی#کفش_اسپرت#کفش_مجلسی#ست_ترک#تک#شیکپوشان#کیف_زنانه#کیف_ترک#کیف_ترکیه#کیف_ترکیه_ای#لباس#لباس_مجلسی#لباسمجلسی#لباس_عروس#لباس_شب#لباس_ترکیه#لباس_ترک#کیف_و_کفش#خوشگل#کفش_شیک
@shik.poushan.turkish
5

قیمت تقریبی ست: 890,000 تومان بدلیل نوسانات قیمت ارز قادر به ارائه دقیق قیمت ها نیستیم برای سفارش و قیمت لحظه ای لطفا به دایرکت یا ای دی تلگرام مراجعه کنین. سایز ست ها از ۳۶ تا ۴۰ همه اجناس سفارشی هستند و تحویل همه جنس ها حداکثر ۱۵ روزه کاری است. ست

قیمت تقریبی ست: 890,000 تومان
بدلیل نوسانات قیمت ارز قادر به ارائه دقیق قیمت ها نیستیم برای سفارش و قیمت لحظه ای لطفا به دایرکت یا ای دی تلگرام مراجعه کنین.
سایز ست ها از ۳۶ تا ۴۰ همه اجناس سفارشی هستند و تحویل همه جنس ها حداکثر ۱۵ روزه کاری است.
ست بصورت مجزا هم فروخته میشود
 توجه داشته باشین قیمت ست همیشه کمتر از قیمت فروش جداگونشونه.
در نظر داشته باشین که جنسای تحویل داده شده به دلیل خرید از ترکیه به هیچ عنوان قابل تعویض یا مرجوع نیستن.
#ست_شیک_پوشان
#ست#شیک#شیکپوش#شیک_پوش#کیف#کیف_زنانه#کفش#کفش_خاص#کفش_زنانه_دخترانه_مراسم_شیک_زیبا_سختپسندان_شیکپوشان#کفشمجلسی#کفش_اسپرت#کفش_مجلسی#ست_ترک#تک#شیکپوشان#کیف_زنانه#کیف_ترک#کیف_ترکیه#کیف_ترکیه_ای#لباس#لباس_مجلسی#لباسمجلسی#لباس_عروس#لباس_شب#لباس_ترکیه#لباس_ترک#کیف_و_کفش#خوشگل#کفش_شیک
@shik.poushan.turkish
0

قیمت تقریبی ست: 890,000 تومان بدلیل نوسانات قیمت ارز قادر به ارائه دقیق قیمت ها نیستیم برای سفارش و قیمت لحظه ای لطفا به دایرکت یا ای دی تلگرام مراجعه کنین. سایز ست ها از ۳۶ تا ۴۰ همه اجناس سفارشی هستند و تحویل همه جنس ها حداکثر ۱۵ روزه کاری است. ست

#rasht
️سفارش آنلاین: دایرکت یا واتس اپ 09116977020
️هزینه پست ده تومن
️آدرس ما: #رشت -بیستون-خیابان معلم-نرسیده به بانک حکمت- روبروی شهر کت و شلوار
رستاگالری

لطفا برای سفارش آنلاین در پیام اول خود، عکس جنس مورد نظر به همراه رنگ و سایز دلخواه ارسال شود تا در اسرع وقت موجودی چک شود و شماره کارت دریافت کنید
رزرو نداریم و موجودی اجناس لحظه ای هست پس در اسرع وقت نسبت به واریز وجه اقدام کنید تا سفارش شما ثبت و ارسال شود(تحویل درب منزل بین سه تا هفت روز کاری)
.
#کفش#کیف_و_کفش#کتونی_سفید#کتونی_دخترونه#ونس#کفش_لژدار#کفش_لژمخفی#لژمخفی#کتونی_لژمخفی
#vans#katooni
9

#rasht ️سفارش آنلاین: دایرکت یا واتس اپ 09116977020 ️هزینه پست ده تومن ️آدرس ما: #رشت -بیستون-خیابان معلم-نرسیده به بانک حکمت- روبروی شهر کت و شلوار رستاگالری لطفا برای سفارش آنلاین در پیام اول خود، عکس جنس مورد نظر به همراه رنگ و سایز دلخواه ارسال

کوله هولوگرام دار
زیبا . شیک . جا دار.
دارای ۲جیب بغل و ۱جیب زیپ دار.
دارای بند و جنس محکم و چرم درجه ۱.
قیمت : ۸۸ تومان.
رنگبندی :مسی و مشکی. سفارش فقط دایرکت. ارسال از طریق پست پیشتاز.
#کوله_خارجی #کولهدخترانه #کوله #کولهپشتی #کوله_گلگلی #کوله_مدارس #کوله_دخترانه #کوله_کتان #کوله_فانتزی #کوله_پشتی_مدرسه #کوله_پشتی #کوله_چرم #کوله_مدرسه #کوله_خاص #کوله_هولوگرامی #کوله_پشتی_فانتزی #کولهپشتیاسپرت #کیف_مدرسه #کیف#کیف_ترک #کیف_دخترانه #کیف_و_کفش #کیفزنانه #کیف_کفش #کیف_دوشی #کیف_زنانه #کیف_کفش #کیف_پول #کیف_مارک #کیفزنانه
0

کوله هولوگرام دار زیبا . شیک . جا دار. دارای ۲جیب بغل و ۱جیب زیپ دار. دارای بند و جنس محکم و چرم درجه ۱. قیمت : ۸۸ تومان. رنگبندی :مسی و مشکی. سفارش فقط دایرکت. ارسال از طریق پست پیشتاز. #کوله_خارجی #کولهدخترانه #کوله #کولهپشتی #کوله_گلگلی #کوله_مدار

🧿کوُلی ها(غُربتی) 
گروه های پراکنده قومی که در کشور های مختلف دنیا از جمله ایران به رقصیدن و خواندن ،فال و کف بینی،خال کوبی و آهنگری شهرت داشتند.
ترکیب
#کیف #کیف_زنانه #کیف_تریکو #کیف_شب #کیف_خاص #کیفدستی #کیف_سنتی #کیف_جدید #کیف_بافتنی #کیفدوشی #کیف_و_کفش #کیف_گلگلی #کیف_اسپرت #کیف_دوشی #کیفدخترانه #کیفمجلسی #کیفچرمدستدوز #کیف_نمدی #کیف_حصیری #کیف_دستدوز #کیف_دستساز
2

🧿کوُلی ها(غُربتی) گروه های پراکنده قومی که در کشور های مختلف دنیا از جمله ایران به رقصیدن و خواندن ،فال و کف بینی،خال کوبی و آهنگری شهرت داشتند. ترکیب #کیف #کیف_زنانه #کیف_تریکو #کیف_شب #کیف_خاص #کیفدستی #کیف_سنتی #کیف_جدید #کیف_بافتنی #کیفدوشی #کیف

Load More